Hír: „Virágos Abonyért” címek átadása 2015
(Kategória: Akikre büszkék vagyunk)
Küldte: Sajtóreferens
2015 szeptember 25 péntek - 12:08:03


A 2015. szeptember 24-i Képviselő-testületi ülésen napirend előtt átadták a „Virágos Abonyért” címeket. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2013 (VI. 29.) számú rendeletével alkotta meg a Virágos Abonyért címet azzal a céllal, hogy a lakosság bevonásával is javuljon a város köztisztasága és városképe, fejlődjenek zöldterületei. A pályázatot minden évben május 1-ig hirdeti ki a Képviselő-testület, melyre július 15-ig várja a pályamunkákat.  Három kategóriában lehet pályázni a „Virágos Abonyért” címre: kertes ház, utca és balkon. Idén balkon és utca kategóriában nem érkezett pályázat a Településfejlesztési Osztályra, a nyertesek a kertes ház kategóriából kerültek ki. A Képviselő-testület 2015. augusztus 27-i zárt ülésén, Z-169/2015. (VIII. 27.) számú határozatával döntött a címek odaítéléséről. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy idén nagyon kevesen pályáztak a címre, majd az oklevél és a címet hirdető tábla átadása mellett gratulált a díjazottaknak. Köszönetét fejezte ki, hogy gondos gazda módjára járnak el, és elmondta, hogy a pályázat három nyertese egy évig kommunális adómentességben részesül. 
 
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Virágos Abonyért címet kertes ház kategóriában az alábbi pályázók részére adományozza:   
1. Kelemen Tibor, 2. Tóth Sándor, 3. Debreczeni László.
 
A Képviselő-testület 1. helyezettként Debreczeni Lászlót részesíti 10.000,- Ft pénzjutalomban.Az átadót követően Kelemen Tibor elmondta, hogy a tavalyi évben is eredményesen pályázott, idén is megpróbálta, és ismét sikerrel járt.   Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester asszony a Képviselő-testület nevében köszönetét fejezte ki Feketéné Farkas Ildikónak és Kovácsné Szabó Ilonának, hogy évek óta szervezik a virágosítást a városban a közmunkaprogram keretén belül. Polgármester asszony emléklap átadásának kíséretében köszönetet mondott a virágosításban résztvevő munkatársaknak, így Molnárné Koncz Zsuzsannának, Matusinka Gyulánénak, Rékasi Andrásnénak, Baranyi Máriának, Balogh Melindának és Kecskés Nándornak. Elmondta, hogy a bizottsági tagok is sokszor kifejezték köszönetüket az üléseken. Többször elhangzott, hogy egyre több rózsapark van a városban. Az idei év szárazsága ugyan nem kedvezett a begóniáknak, de az évelő növények és a rózsa ültetvények nagyon szépen gyarapodnak a város területén. 
 
Abony Város Önkormányzata és Abony város lakossága nevében gratulálunk a díjazottaknak, és hálásan köszönjük Abony város területén a virágosítás és a köztisztaság érdekében szorgoskodók munkáját.   
 
Darányi Erika
Fotó: Szilágyi TamásEzen hír származási helye: abony.hu
( http://regi.abony.hu/news.php?extend.2363 )