Hír: Meghívó Képviselő-testületi ülésre
(Kategória: Meghívók)
Küldte: Handi
2008 november 24 hétfő - 13:10:23Tisztelettel meghívom 2008. november 27-én (csütörtök) du. 14.00 órakor tartandó Képviselő-testüelti ülésre.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme.


Zárt ülés:

Napirend:


1. Fellebbezések elbírálása (Előadó: Habony István Szociális és Eü. Biz. Eln.)

2. „Abony Város Díszpolgára” cím adomá
nyozására benyújtott javaslatok megtárgyalása (Előadó: Kovács László Ügyrendi és Közbizt. Biz. Eln.)

Nyílt ülés:

Napirend:


1. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

2. OLLÉ Program keretében megvalósítandó pályák
megépítése (ELőadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

3. Tájékoztató a Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulás alakulása óta eltelt időszakról (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

4. Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Humán Szolgáltató Központja Alapító Okiratának módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

5. Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
meghirdetett téli közmunkaprogram pályázat önerejének meghatározása (Előadó: romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

6. TÁMOP-3.2.4./08./01/KMR pályázat benyújtása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit
Polgármester)

7. Együttműködési Operatív Programok 2007-2013
(ETE) – „HU-SK Együttműködési Program” című pályázati felhívásra Távmunka-ház pályázat dokumentációjának elkészítésére megbízás adása (Előadó: Földi Áron Képviselő)

8. Keviterv Plusz Kft-vel kötött vállalkozási
szerződés módosítása (Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

9. Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása (Előadó: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Biz. Eln.)

10. Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására
pályázat kiírása (Előadó: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.)

11. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési
adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

12. Abony Város Önkormányzat építményadójáról
szóló 20/1998. (XII.19.) számú rendeletének módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

13. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

14. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérle
téről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) sz. rendelet módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

15. Nem lakás célú helyiségek 2009. évi minimális
bérleti díjának megállapítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

16. 2009. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint
a piacterület bérleti díjak megállapítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

17. A közterületek eltérő használatáról szóló
27/2003.(XII.17.) sz. rendelet módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

18. Városi Ebédlő és a Városházában lévő díszterem
bérleti díjának jóváhagyása (Előadó: Retkes Mária Pénzügyi Biz. Eln.)

19. A Közoktatási és Közművelődési Intézmények
által használt korlátozottan forgalomképes vagyon- tárgyak bérleti díjának jóváhagyása (Előadó: Retkes Mária Pénzügyi Biz. Eln.)

20. Városi Sportcsarnok bérleti díjtételeinek jóvá
hagyása (Előadó: Retkes Mária Pénzügyi Biz. Eln.)

21. ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munka
gépei 2009. évi díjtételének és óradíjainak meghatározása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

22. Települési folyékony hulladék elszállításáról és
ártalmatlanításáról 10/2003.(VII.14.) számú rendelet módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

23. Abony Városi Strandfürdő 2009. évi díjainak
megállapítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

24. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből
szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, adíjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) sz. rendelet módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

25. Vásár- és piactartás rendjéről szóló 16/2001.
(XII.06.) sz. rendelet módosítása (Előadó: Kovács László Ügyrendi és Köbizt. Biz. Eln.)

26. Salgóbányai tábor 2009. évi térítési díjának
megállapítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Polgármester)

27. Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság nem
képviselő tagjának megválasztása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

28. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezet-
rendezési Abonyban c. projekt közbeszerzési feladatainak ellátására cég kiválasztása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

29. „Lehetőségeink Főtere” – Kossuth tér környezet-
rendezési Abonyban c. projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásra cég kiválasztása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

30. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2008.
III. negyedévi pénzügyi teljesítési adatairól (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

31. Abony Város Önkormányzat 8/2008. (II.28.)
számú költségvetési rendelet módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

32. Abony Város Önkormányzat 2009. évi költség
vetési koncepciója (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

33. Háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybe Romhányiné dr. Balogh Edit
vett orvosi rendelőhelyiségek bérleti szerződés Polgármestermeghosszabbítása 2009. évre (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

34. Az Önkormányzat fenntartásában működő
nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjakmegállapításának szabályairól szóló 13/2005.(V.17.)sz. rendeletének módosítása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

35. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása (Előadó: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.)

36. Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészet
oktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása (Előadó: Bánné Hornyik Mária Oktatási, Sport és Kulturális Biz. Eln.)

37. Az egyházi ingatlan kártalanítási összeg befek
tetésének elbírálása (Retkes Mária Pénzügyi Biz. Eln.)

38. Kécskei u. 1. sz. 4827 hrsz-ú önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan értékesítésére kiírt pályázat elbírálása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

39. Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátására kötött
megbízási szerződés felmondása (ELőadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

40. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor üzemeltetési Romhányiné dr. Balogh Edit
feladatainak ellátásra kötendő együttműködési Polgármestermegállapodás jóváhagyása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

41. KEOP-1.3.0 Ivóvízminőség javítási pályázat
benyújtásához kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítésére kötött megbízási szerződésfelülvizsgálata (Kovács László Ügyrendi és Közbitz. Biz. Eln.)

42. 2009. évi rendezvényterv elfogadása (Előadó: Bánné Hornyik Mária
Oktatási, Sport és Kult. Biz. Eln.)

43. Abony Város Önkormányzat 2009. évi
munkatervének elfogadása (Előadó: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester)

Abony, 2008. november 21.

Tisztelettel:

Romhányiné dr. Balogh Edit

PolgármesterEzen hír származási helye: abony.hu
( http://regi.abony.hu/news.php?extend.50 )