Hír: Pályázati felhívás gyógypedagógus munkakör betöltésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 október 16 kedd - 11:27:37


Ceglédi Tankerületi Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Abonyi Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola 

Gyógypedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Bicskei utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gyógypedagógiai nevelő-oktató feladatok ellátásaIlletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
• Főiskola, gyógypedagógus, gyógypedagógiai tanár tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon szerzett végzettség. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte,
• Cselekvőképesség
• Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Gyógypedagógiai profilú intézményben végzett oktató-nevelő munka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz. Képzettségeket igazoló dokumentumok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén). A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), valamint hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhet, továbbításához. A pályázó aláírt nyilatkozata, hogy sikeres pályázat esetén hozzájárul adatainak nyilvántartásához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Abonyi Montágh Imre EGYMI, Óvoda és Általános Isko Abony, Bicskei utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/120/32-250/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Gyógypedagógus vagy

• Elektronikus úton Nagy Andrea intézményvezető részére a montaghimre.abony@cegleditk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Az intézmény honlapjának elérhetősége: www.montagh.abony.hu


Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://regi.abony.hu/news.php?extend.5336 )