Hír: Gazdasági ügyintéző állást kínálnak az Abonyi Polgármesteri Hivatalban
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 november 27 kedd - 15:39:30


varoshaza_abonyban_abony_abonyi_abony.hu_2018.jpgAbonyi Polgármesteri Hivatal 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Abonyi Polgármesteri Hivatal 
Gazdasági Osztály

gazdasági ügyintéző
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.
A II. besorolási osztályban: Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.”

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kis- és nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásával kapcsolatos feladatok, Leltározási, selejtezési feladatok, Normatív támogatások igénylésével és elszámolásával kapcsolatos feladatok, Analitikus nyilvántartások vezetése, Statisztikai adatszolgáltatások összeállítása, Pénztár ellenőri feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középfokú képesítés,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• 1-3 éves szakmai gyakorlat, MS Office (Word, Excel, PowerPoint) magas szintű ismerete, ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete, Helyismeret, Felsőfokú végzettség, Közigazgatási alap- és/vagy szakvizsga, Több, a képesítési előírásoknak megfelelő képesítés.

Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,
• Magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,
• Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint,
• Végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,
• Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
• Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nagy Péter jegyző nyújt, a 06/53-360-135-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/2574/2018. , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

• Személyesen: Dr. Nagy Péter jegyző, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A nyertes pályázót telefonon vagy e-mailben értesítjük. Az eredménytelenül pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. A pályázat érvényes, ha a pályázati felhívás szerinti formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A kinevezés határozatlan időre, 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.


Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://regi.abony.hu/news.php?extend.5427 )