Hír: Pályázati felhívás Kossuth téri önkormányzati lakás elidegenítésére
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2019 március 18 hétfő - 19:44:22


   Abony Város Önkormányzat (2740 Abony, Kossuth tér 1.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017. (VII. 03.) önkormányzati rendeletének 4. sz. mellékletében meghatározott Abony Város Önkormányzata Vagyongazdálkodási liciteljárási szabályzata alapján egyfordulós, nyílt licit eljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az alábbi ingatlant:Ingatlan
CímeHelyrajzi számMegnevezésAlapterületeLegalacsonyabb ajánlati - limit - ár
2740 Abony, Kossuth tér 2. épület 3. emelet 2. ajtó6/A/9kivett lakás56 m2 br. 7.000.000,- Ft
2740 Abony, Kossuth tér 2. épület 3. emelet 2. ajtó lakáshoz tartozó tárolóegyéb helység3,69 m2
 
A licit kiírás átvehető: 2019. március 19. - 2019. április 29. 1200 ügyfélfogadási időben (ingyenesen). 

A licit ajánlat benyújtásának időpontja:  2019. április 29. 1400 óráig   

A licit kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal - Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1.
I. emelet 105. sz. szoba, 20. ügyfélpult   

Hivatalos nyelve: magyar   

A liciteljárás típusa: egyfordulós   

Az ajánlatok bontásának és érvényesség megállapításának időpontja, helye:
Abonyi Polgármesteri Hivatal (2740 Abony, Kossuth tér 1.)
2019. április 29. 1400  

Az ajánlatadás módja: Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.

A licitre benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát: 
- ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen célra kívánja hasznosítani az ingatlant
- a vételár nettó összegére vonatkozóan (amely nem lehet kevesebb a legalacsonyabb induló- limitártól) alternatív ajánlat nem tehető.   

Ajánlatot tenni csak 250.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetésével lehet. Az ajánlati biztosítékot az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11993609-06147486-10000104 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.

A pályázathoz eredetiben csatolni kell: 
az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását – a licit kiírásban, felhívásban – meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket.

A pályázó köteles:
aláírási címpéldányt, cégbírósági bejegyzés 30 napnál nem régebbi igazolását, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány meglétét, magánszemély esetén személyazonosságának igazolására vonatkozó iratokat csatolni;
a licitfelhívásban és licitkiírásban szereplő feltételek tudomásulvételére vonatkozóan  nyilatkozni;
az ingatlan tervezett hasznosítására vonatkozó nyilatkozatát csatolni.

Licitálás helye: Abony Város Polgármesteri Hivatal Díszterem Abony, Kossuth tér 1. I. emelet   

Licitálás időpontja: 2019. április29. 1500   

Licitálás módja: Nyilvános, egyfordulós 

Az ajánlati kötöttség a licit eljárás lefolytatásától számított 60 nap.

Eredmény kihirdetésének helye, ideje
Abonyi Polgármesteri Hivatal Díszterme
(2740 Abony, Kossuth tér 1.) 
A licitálást követően.

Az ingatlanok megtekinthetők előre egyezetetett időpontban:
2019. március 27-én 13-15 óra között
2019. április 10-én 14-15 óra között  

Eredménytelenség megállapítása esetén a Polgármester jogosult ismételten licit kiírására.   

A liciteljárás módjára, valamint a liciteljárásra vonatkozó egyéb információkat a licit kiírás tartalmazza.  

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/145 telefonszámon kapható.

Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete  

Letölthető dokumentumok:
- Nyilvános közzétételes licit kiírás

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://regi.abony.hu/news.php?extend.5633 )