Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2018 szeptember 28 péntek - 12:39:56     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0

   Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága (2740. Abony, Kossuth tér 1.) licit eljárás keretében bérbeadásra meghirdeti 5 évre az Abony, Kossuth Lajos tér 2. szám alatti 6/B/1 jelű 1 db 18 m² alapterületű garázst.

A nyilvános közzétételes liciteljárási kiírás átvehető: 2018. október 1. - 2018. október 15. (15:00 h-ig) ügyfélfogadási időben (ingyenesen).

A liciteljárási ajánlat benyújtásának időpontja: 2018. október 15. 1600 óráig.   

A minimális bérleti díj bruttó: 3800,- Ft/hó.   

A nyilvános közzétételes liciteljárási kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal
Településfejlesztési Osztály
Abony, Kossuth tér 1. 
I. emelet 105. sz. szoba

Ajánlatok elbírálása: A soron következő Pénzügyi Bizottsági ülés. 

Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is az ajánlatot eredménytelennek minősítse.   

Eredménytelenség megállapítása esetén Abony Város Önkormányzat polgármestere jogosult ismételten licitfelhívás kiírására.   

A liciteljárás módjára, valamint a licitfelhívásra vonatkozó egyéb információkat a nyilvános közzétételes liciteljárási kiírás tartalmazza

Az ajánlatokat a kiírásban foglaltaknak megfelelően kell benyújtani. 

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135 telefonszámon kapható.

Abony Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága

NYILVÁNOS KÖZZÉTÉTELES
LICITELJÁRÁSI K I Í R Á S
INGATLANRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK   

Az ingatlan adatai:   Abony, Kossuth Lajos tér 2. szám alatt nyilvántartott, 6/B/1 jelű 1 db 18 m² nagyságú garázs

Garázs alapterülete: 18 m²              
Művelési ág: garázs 

A garázs illemhelyiség, csatornahálózat és közművek nélküli.  

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK: Az ingatlan a város központban található, a Kossuth Lajos tér felöl közelíthető meg.   

Vagyonnyilvántartás szerinti besorolás: egyéb helyiség.  

LICITELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK:  

Hivatalos nyelve: Magyar 

A pályázat típusa: licit eljárás - egyfordulós  

Az ajánlat benyújtásának időpontja: 2018. október 15. 1600 óráig.  

A liciteljárási kiírás átvételének és az ajánlat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal 
Településfejlesztési Osztály 
Abony, Kossuth tér 1. 
I. emelet 105. sz. szoba

Az ajánlatok felbontásának   

Helye: Abonyi Polgármesteri Hivatal Tárgyalója I. emelet 105. szoba 
Abony, Kossuth tér 1.   

Időpontja: 2018. október 15. 1600 óra  

Módja: nyilvános  

Elbírálás menete:  

Az ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése 

A nyilvános felbontáson jelen van a polgármester, az SzMSz szerint illetékes bizottság/ok elnöke/i, a jegyző vagy meghatalmazottjuk, az ajánlattevők, illetve meghatalmazottjaik, felkérés esetén a szakértő. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévőkkel ismertetni kell az ajánlattevők nevét, székhelyét, illetőleg az ajánlat érvényességének megállapítását. 

A licitálást megelőző feladatok 

A benyújtott ajánlatok érvényességét a polgármester, az SzMSz szerint illetékes bizottság/ok/ elnöke és a jegyző, vagy meghatalmazottjukból álló munkacsoport bírálja el. Az érvényesség megállapítására az ajánlatok felbontását követően azonnal sor kerül.   A licitálás vezetője a polgármester vagy az általa meghatalmazott személy.

A licitálás vezetője sorra felbontja a megjelent ajánlattevők borítékait és a munkacsoport véleményezését követően hangosan bejelenti, hogy melyik azonosító számú ajánlatban tett ajánlatok tekinthetők érvényesnek. 

Bérbeadás esetén egy-egy ráajánlás összege minimálisan 200 Ft-tal haladja meg az addig volt legmagasabb ajánlati ár összegét. A licitálás vezetője minden ráajánlás elhangzása után, hangos szóval - az azonosító szám megjelölésével - kihirdeti azt, hogy melyik ajánlattevő, milyen összegű ajánlati árat ért már el. A ráajánlási lehetőséget, illetőleg annak kinyilvánítását addig kell folytatni, amíg a versenyzők bármelyike ráajánl az addig legmagasabbra licitált összegre. Amennyiben a versenyzők között egyező ajánlat alakulna ki, akkor köteles a licitálás vezetője ezeket az ajánlattevőket külön felkérni a végső legmagasabb ajánlatra. Amennyiben az ismételt felhívásra tett végső legmagasabb ajánlatok is azonos vételárösszeget eredményeznének, akkor az azonosak között sorsolással kell meghatározni a megnyert szerződéskötési jogosultság sorrendjét. Az előbbiek végrehajtása után a licitálás vezetője a megajánlott, illetőleg kisorsolt legmagasabb vételár hangos kijelentésével kihirdeti, hogy melyik sorszámú ajánlattevő szerezte meg a szerződés megkötésének elsőbbségi jogát. A győztes ajánlattevő mellett ugyanígy kihirdeti egyidejűleg a szerződéskötésre sorrendben másodikként, valamint harmadikként jogosultságot nyert ajánlattevő sorszámát és ajánlati összegét, és felhívja a figyelmet az alábbiakra: A legmagasabb ajánlati árat tett ajánlattevő tizenöt naptári napon belül köteles aláírni a szerződést és a vételárat a szerződés szerint megfizetni. Ha ezt nem tenné meg, akkor elveszítette mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétben helyezett ajánlati biztosítékát, ebben az esetben a polgármesternek haladéktalanul értesítenie kell a második legtöbbet ajánlót a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről), erre tizenöt naptári nap határidőt adva.   Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a másodikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem kötni meg a szerződést és a szerződés szerint nem fizeti meg az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő is elvesztette mind a szerződéskötési jogosultságát, mind a letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, és a polgármester (ugyancsak tizenöt naptári nap határidőt adva) a harmadikként legtöbbet ajánlót köteles haladéktalanul értesíteni a szerződéskötési jogáról (kötelezettségéről). Amennyiben a tizenöt naptári napon belül a harmadikként legtöbbet ajánló ajánlattevő nem köti meg a szerződést, és a szerződés szerint nem fizeti ki az általa ajánlott vételárat, akkor ez az ajánlattevő szintén elvesztette a letétbe helyezett ajánlati biztosítékát, és a licitálás eredménytelenségét kell megállapítani. A sorrendben legtöbbet ajánló három szerződéskötési jogosultságot nyert közül csak az kaphatja vissza az ajánlati biztosítékát, akinél többet ajánló már aláírta a szerződést és a vételárat is megfizette. Ha egyik jogosult sem írná alá a meghatározott határidőben, akkor mind a három szerződéskötési jogosultságot nyert elveszti az ajánlati biztosítékát. A licitálás vezetője a licitálást berekeszti és intézkedik - az első három helyezett kivételével - az ajánlati biztosítékok visszafizetésére.   Szerződést csak a liciteljárás nyertesével lehet kötni. A szerződés vagyongazdálkodási hatáskör gyakorlója által jóváhagyott tervezetét a licitálás megkezdése előtt az ajánlattevőkkel ismertetni kell. A szerződést a jóváhagyott tartalommal kell megkötni. Ha a licitálás nyertesével a szerződés megkötése meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződésben foglaltakat nem teljesíti és ezért az önkormányzat elállási jogát gyakorolja az önkormányzat jogosult a soron következő licitálóval szerződést kötni. 

A PÁLYÁZÓT TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEK:

Az ajánlattevők ajánlataikat zártan, cégjelzés nélküli borítékban, minden oldalon eredeti aláírással, 1 példányban nyújthatják be az ajánlatok beadására nyitva álló határidőben és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazottjuk útján. Az ajánlattevő meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát.  

A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát:  

Ajánlatot tenni csak 10.000,- Ft. összegű ajánlati biztosíték megfizetése mellet lehet.

Az ajánlati biztosítékot a tulajdonos az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11993609-06147486-10000104 számú költségvetési elszámolási számlája javára kell megfizetni.     

A pályázathoz eredetiben csatolni kell: az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását – a pályázati kiírásban, felhívásban – meghatározott egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat, mellékleteket. 

A benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát: felhívásban foglalt feltételek tudomásul vétele, a limitár induló bérleti díj elfogadását. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja  

- a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
- az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja,
- a hasznosításban - a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

A garázst a bérlő tovább bérbe nem adhatja. Amennyiben a fenti garázs áramellátás kialakítása mellett dönt a bérlő, bérbeszámítással a tulajdonos felé nincs lehetősége, Abony Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja a fejlesztéshez.  

A liciteljárás Abony Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzata előírásai alapján történik, az ajánlat benyújtásával az ajánlattevő a Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szabályzat megtekinthető az ajánlat benyújtásának helyén. 

A licitfelhívásban, kiírásban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelő teljesítése, valamint az ajánlattevőnek a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekménye a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

A KIÍRÁS MELLÉKLETEI: Bérleti szerződéstervezet, melyet a Képviselő-testület a pályázatok elbírálásakor az ajánlat ismeretében a hatályos jogszabályok alapján véglegesíti.                                                                                  
Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi Bizottsága