Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
2018 október 15 hétfő - 16:52:11     állásajánlatok, pályázati információk      Hozzászólás0
Vasút út 2. I/1.

loffler-palota-abonyban-abony-abonyi-abony.hu-2018.jpgAbony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága (2740. Abony, Kossuth tér 1.) egyfordulós, nyílt pályázati eljárás keretében meghirdeti az Önkormányzat tulajdonát képező

Abony, Vasút út 2. I/1. szám alatti 86 m2 alapterületű   

2 és fél szoba, konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba, WC helyiségekből álló komfortos lakás bérbeadását határozott időtartamra.  

Bérlet időtartama: 5 év (A lakás ismételt bérbeadására nincs lehetőség!)

Bérbeadás jogcíme: nem szociális bérlakás 

Bérleti díj:  45.150,- Ft/hó 

Bérbeadás feltételei:  

1. Lakás bérletére jogosult az abonyi bejelentett lakóhellyel rendelkező, vagy életvitelszerűen Abonyban tartózkodó nagykorú személy, aki
a) az Európai Gazdasági Térségről szóló szerződésben részes állam állampolgára vagy 
b) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt, vagy 
c) a magyar hatóságok által menekültként elismert személy.

2. Nem lehet lakás bérlője az a személy, akire a lakás bérleti jogának megpályázása időpontjában az alábbi kizáró tényezők valamelyike fennáll:

1. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,-Ft) 50-szeresét meghaladó értékű építési telek, vagy egyéb ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, 
2. az ország területén önálló állami vagy más önkormányzati lakás bérletével rendelkezik,
3. az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20-szorosát meghaladó értékű ingó vagyon tulajdonjogjogával rendelkezik 
4. pályázatában, kérelmében lakáskörülményeire, szociális, vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amely számára jogosulatlanul kedvezőbb elbírását tesz lehetővé, 
5. jogcím nélküli használó. 

A fenti kizáró tényezőket az együttköltöző személyek vonatkozásában is vizsgálni és alkalmazni kell.

3. Pályázni a pályázati adatlap és az egyéb szükséges dokumentumok benyújtásával lehet. 

A pályázati adatlap átvehető ügyfélfogadási időben 2018. november 5. 11.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán, vagy letölthető az Abony Város hivatalos honlapjáról (www.abony.hu). 

A pályázó a pályázati adatlap kitöltésével nyilatkozik: 
- jövedelmi, ingatlan-vagyoni viszonyairól, valamint családi állapotáról 
- a vele együtt költöző személyek ingatlan-vagyoni viszonyairól
- a lakás lakbérének egyösszegű megfizetésére vonatkozó összegről, amelynek minimum 3 hónapra eső egyösszegű lakbérnek (2 havi óvadék, 1 havi előleg) kell lennie 
- a bérbe adás feltételeinek elfogadásáról

A pályázatra benyújtott jelentkezési lapon, illetve a kérelemben szereplő adatok valódiságát a Hivatal jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés a munkáltató, és az igazolásokat kiállító szervek megkeresésével, helyszíni adategyeztetéssel, illetve a pályázó (kérelmező) meghallgatásával történhet.
 
4. Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is nyújthat be külön-külön jelentkezési lapot úgy, hogy a megpályázott lakások sorrendjét mindegyik jelentkezési lapon feltünteti. A pályázaton - a megjelölt sorrend figyelembevételével - a pályázó egy lakás bérletét nyerheti el, a többi lakás vonatkozásában a pályázata elutasításra kerül.

5. Házastársak, élettársak lakás bérbeadására kiírt pályázatra jelentkezési lapot, illetve kérelmet kizárólag együttesen nyújthatnak be.  

6. A pályázatot az nyeri, aki a lakás havi lakbérének egyösszegű megfizetésére a legmagasabb ajánlatot teszi.

A pályázat elbírálása: Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a jelentkezési lapok benyújtásának határidejét követő 30 napon belül dönt. A pályázat elbírálása az Abony Város Önkormányzat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete alapján történik. 

Eredmény ismertetése: A Pénzügyi Bizottság döntéséről a Hivatal levélben értesíti a pályázókat a döntéstől számított 8 napon belül. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő a pályázatában vállalt egyösszegű befizetését teljesítését igazolja. A döntésre jogosult a bérlőjelöltnek nem sorolt pályázók pályázatát elutasítja. Az elutasításról a Hivatal a pályázókat írásban értesíti.

Pályázat (jelentkezési lap) benyújtásának határideje, módja: 2018. november 05. 12.00 óráig számozás nélküli, zárt borítékban, egy példányban kell benyújtani.   

A pályázat benyújtásának helye:
Abony Város Polgármesteri Hivatal, 
Településfejlesztési Osztály, Abony, Kossuth tér 1. 

A hiánypótlásra nincs lehetőség.   

A lakás megtekinthető ELŐRE EGYEZTETETT IDŐPONTBAN 2018. október 24. 10 óra

Jelentkezni a Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Osztályán lehet. (Tel: 53/360- 135/ 145-ös mellék)

Abony Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága fenntartja azon jogát, hogy érvényes ajánlat/ok esetén is a pályázatot eredménytelennek minősítse. 

Bővebb felvilágosítás az ajánlat benyújtásának helyén vagy az 53/360-135/145-ös mellék telefonszámon kapható.

Abony Város Önkormányzat
Pénzügyi Bizottság

Letölthető dokumentumok: