Hír: Óvodapedagógus álláslehetőséget kínálnak az Abonyi Szivárvány Óvodában
(Kategória: állásajánlatok, pályázati információk)
Küldte: Sajtóreferens
2018 november 12 hétfő - 15:37:34


Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű Tartós távollévő helyettesítésére. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2740 Abony, Tószegi út 58/a.A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az óvodapedagógusi feladatok ellátása a hatályos jogszabályok, a Helyi Nevelési Program és a munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Önéletrajz (Euro-pass-os), oklevelek, végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Széll Tamásné nyújt, a 0653360825-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Abony címére történő megküldésével (2740 Abony, Tószegi út 58/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 589/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus vagy
• Elektronikus úton Széll Tamásné részére a szivarvanyovoda.abony@gmail.com E-mail címen keresztül vagy
• Személyesen: Széll Tamásné, Pest megye, 2740 Abony, Tószegi út 58/a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően az intézményvezető dönt. Nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely igazolja a KJT 20.§. (4) és (5) bekezdésnek való megfelelést.

Címkék:
abony, abonyi, abonyban,

Ezen hír származási helye: abony.hu
( http://regi.abony.hu/news.php?extend.5389 )