Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2011 évi Határozatok

1/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány kérelme „A volt barokk magtár utólagos sótalanítása, falszigetelése, vakolat-rehabilitációja” című pályázat fedezetének biztosítása című napirendi pont felvételéről

2/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Belvízzel sújtott területekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről

3/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Belvízzel sújtott területekhez kapcsolódó intézkedések megtételéről

4/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég megbízása

5/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég megbízásáról

6/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vis maior tartalékkeret igénybevételéről

7/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről (Sívó kúria)

8/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről (Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely)

9/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről (Ungár ház)

10/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 381/2010. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

11/2011. (I. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a Coop Zrt. között kötött közös tulajdont alapító és telekhatár rendezési okirat módosításáról, kiegészítéséről

12/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

13/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

14/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet biztosítása című napirendi pont felvételéről

15/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Urbán Ildikó aljegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

16/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának jóváhagyása

17/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata aljegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

18/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 8/2011.(I.06.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

19/2011. (I. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet működtetéséhez szükséges fedezet biztosításáról

20/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Piaccsarnok épületében lévő 24 m2 alapterületű üzlet bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem elbírálása című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásáról

21/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Mezőgazdasági haszonbérleti díjak csökkentése iránti kérelmek elbírálása (Mádi Sándorné, Bajári István) című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásáról

Z-22/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Kossuth tér 3. I/3. sz. alatti ingatlan kapcsán beérkezett kérelem elbírálásáról

Z-23/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, díjfizetés teljesítésére

24/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása című napirendi pont levételéről

25/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

26/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2010. évi beszámolójának elfogadásáról

27/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

28/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a hulladékgazdálkodásról szóló tájékoztató elfogadásáról

29/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról

30/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

31/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Piaccsarnok épületében lévő 24 m2 alapterületű üzlethelyiség bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem elbírálásáról

32/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a mezőgazdasági haszonbérleti díjak csökkentése iránti kérelmek elbírálásáról (Bajári István)

33/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a mezőgazdasági haszonbérleti díjak csökkentése iránti kérelmek elbírálásáról (Mádi Sándorné)

34/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület az abonyi Városi Sportcsarnok térítésmentes használat iránti kérelem elbírálásáról

35/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

36/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony város fogászati ügyeleti ellátásának megoldásáról

37/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Fadrusz utca egyirányúsításához szükséges fedezet biztosításáról

38/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáira cég megbízása.

39/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont cseréje/ Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft. üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emeléséről

40/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról


41/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bizottságok 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

42/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról szóló 166/2008. (V.08.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

43/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat

a lejárt határidejű határozatokról

44/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztásáról

45/2011. (I. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft. üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emelésére

Z-46/2011. (II. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

47/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálása című napirendi pont felvételéről

48/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
A gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő összegének megismerése című napirendi pont felvételéről

49/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtása című napirendi pont felvételéről

Z-50/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról

51/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának aljegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról

52/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalásáról

53/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a települési szilárd hulladékgazdálkodás 2011. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

54/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a települési folyékony hulladékgazdálkodás 2011. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

55/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai Tábor és az abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról

56/2011. (II. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkészítésének megbízásáról szóló 146/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről

57/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére érkezett ajánlatok megtárgyalása című előterjesztés nyílt ülésen történő tárgyalásáról

58/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére érkezett ajánlatok megtárgyalásáról

59/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

60/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

61/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról szóló 311/2010. (X. 28.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

62/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a virágosítási program folytatásáról

63/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 342/2010. (XI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

64/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztásáról

65/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása” tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

66/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-67/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alpolgármester megválasztásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

Z-68/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Parti Mihály képviselő döntéshozatalból történő kizárásáról

Z-69/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

70/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-10-11 „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című pályázat benyújtásáról

71/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő összegének megismeréséről

72/2011. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért”, „Jó tanuló, jó sportoló” díjak átadásának időpontjáról

73/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010.(II.17.) számú rendeletének módosítása című napirendi pont felvételéről

74/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Németh Mónika jegyző közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről

75/2011. (II. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

76/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Alerion Hungária Energetikai Kft. részére kiadott szándéknyilatkozat módosítása című napirendi pont levételéről

Z-77/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-78/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-79/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátásáról

Z-80/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Parti Mihály képviselő döntéshozatalban való részvételéről

Z-81/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

Z-82/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a bírósági ülnökök jelöléséről

Z-83/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a bírósági ülnökök jelöléséről

Z-84/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú pályázat technológiai munkarész megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-85/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című pályázat eszközbeszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról87/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

88/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

89/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

90/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011.évre” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég és ad-hoc bizottság megbízásáról

91/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének megismeréséről

92/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az elmúlt 3 év ivóvízminőség-javítás helyzetéről szóló tájékoztató elfogadásáról

93/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az abonyi Strandfürdő forgalmáról, jegyekről, úszóbérletekről, tanfolyamokról, bungalow-k kihasználtságáról szóló beszámoló elfogadásáról

94/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség támogatási elszámolásával kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról

95/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011- ben felújítani kívánt utak meghatározásáról

96/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjának elfogadásáró

Z-97/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei számára „cafetéria juttatások beszerzése 2011. évre” tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

98/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

99/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

100/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetéséről

101/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

102/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítási támogatására pályázat benyújtásáról

103/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT benyújtásáról

104/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KEOP 7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek előkészítésére pályázat benyújtásáról

105/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és táj rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

106/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

107/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Napló szerkesztőbizottságának felállításáról szóló 40/2007. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

108/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Báthory, Deák Ferenc és Jókai Mór utcák felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondásról

109/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatási kérelméről

110/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a ceglédi Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény Sportegyesületének kérelméről

111/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Vasút u. 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására cég megbízásáról

112/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

113/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bethlen Gábor utca 1-2. szám alatti ingatlanból 389 m2 –es földrészlet megvásárlásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

114/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emeléséről

115/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 70/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

116/2011. (III. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat

a lejárt határidejű határozatokról

117/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és tájrehabilitációjához kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása című napirendi pont levételéről

118/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fellebbezés elbírálása című napirendi pont levételéről

119/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pető István és neje 2740 Abony, Kodály Z. u. 16. szám alatti lakosok lakáscélú helyi támogatásának visszafizetésével kapcsolatos egyezségi ajánlatának elbírálása című napirendi pont felvételéről

120/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pető Tamás és neje 2740 Abony, Szent M. u. 6. szám alatti lakosok lakáscélú helyi támogatásának visszafizetésével kapcsolatos egyezségi ajánlatának elbírálása című napirendi pont felvételéről

121/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Torna és Akrobatika Klub támogatási kérelme című napirendi pont felvételéről

122/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég megbízása című napirendi pont felvételéről

Z-123/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állásra benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-124/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Parti Mihály képviselő döntéshozatalban való részvételéről

Z-125/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alpolgármester megválasztásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

Z-126/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
alpolgármester megválasztásáról

Z-127/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei dolgozói részére „2011. évre étkezési utalvány beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-128/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban” KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt eszköz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-129/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű, Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című pályázat ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-130/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladat ellátásáról szóló Z-79/2011.(III.31.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása

Z-131/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakás bérbeadásáról önkormányzati érdekből Majorné Pásztor Adrienn részére

Z-132/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanokra

Z-134/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pető Tamás és neje 2740 Abony, Szent M. u. 6. szám alatti lakosok lakáscélú helyi támogatásának visszafizetésével kapcsolatos egyezségi ajánlatának elbírálásáról

135/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

136/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról

137/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

138/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról

139/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

140/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadásáról

141/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadásáról

142/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapításáról

143/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Közművelődési Koncepciójának elfogadásáról

144/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási programjának elfogadásáról

145/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározásáról

146/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervének elfogadásáról

147/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyásáról

148/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület kérelmének elbírálásáról

149/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai Ifjúsági Tábor ingyenes használatáról

150/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony, Nagykőrösi út 3. (hrsz.: 5502) szám alatti ingatlanon álló garázsépület bontására cég megbízásáról

151/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadásáról

152/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a térfigyelő-rendszer kiépítésének feltételeiről

153/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsoló mérnöki feladatok ellátására szerződés megkötéséről

154/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Újszászi út 21-23. szám alatti dr. Kostyán Andor Rendelőintézet körül kialakult parkolási gondok megoldásáról szóló tájékoztatóról

155/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújításáról

156/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium által megítélt csökkentett összegű támogatási összeg elfogadásáról

157/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Torna- és Akrobatika Klub Egyesületének támogatási kérelméről

158/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátására cég megbízásáról

159/2011. (IV. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

160/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról

161/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2011. évi üzleti terv jóváhagyása című napirendi pont levételéről

Z-162/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak, FIDIC (sárga) szerződéses feltételek szerinti tervezési és kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-163/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 kódszámú „Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban” tárgyú projekt
kivitelezési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-164/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-165/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-166/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-167/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-168/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-169/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-170/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadására benyújtott pályázati anyagok elbírálása

Z-171/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, díjfizetés teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Z-172/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város halottjává nyilvánításra beérkezett kérelem elbírálásáról

Z-173/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010.(X.14.) számú, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-286/2010.(X.14.) számú Képviselő-testületi határozatok módosításáról

Z-174/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Városfejlesztési Társaság alapító okiratának módosításáról

175/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

176/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 pályázathoz kapcsolódó Városmarketing Stratégia jóváhagyásáról

177/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszabadításáról és plusz igények fedezetének meghatározásáról

178/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosításáról

179/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

180/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

181/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához szükséges forgalomkorlátozó táblák megrendelésére fedezet biztosításáról

182/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Vasút út 1. (hrsz.: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor utca 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány dűlő 13. (hrsz.: 0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására kötött vállalkozási szerződés módosításáról

183/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezés és táj rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

184/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására

185/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékeléséről

186/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási kérelmének elbírálásáról

187/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely kérelme a Múzeum vagyonvédelmi rendszerének kiépítéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

188/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely támogatási kérelme a Pünkösdölő rendezvénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

189/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolóról

190/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására pályázat kiírásáról

191/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

a nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának módosításáról

192/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a POWER Karate Sportegyesület kérelmének elbírálásáról

193/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról

194/2011. (V. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról

195/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Városfejlesztési Társaság Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont levételéről

196/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 387/2010.(XII.16.) számú határozat módosítása című napirendi pont levételéről

Z-197/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-198/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó térfigyelő rendszer kialakítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-199/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ A Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010.(X.14.) számú, valamint az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-286/2010.(X.14.) számú Képviselő-testületi határozatok módosításáról

Z-200/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs körzeti megbízottja kinevezésének támogatásáról

Z-201/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs működésére megfogalmazott javaslatokról

202/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő összegének meghatározásáról

203/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Bethlen Gábor utca 1.-2. szám alatti ingatlanból 389 m2 –es földrészlet megvásárlásáról

204/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városban az elmúlt években elkészült aszfalt burkolatú, szegélyezett belterületi utak karbantartásáról

205/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására és nyilvánosság biztosítására cég megbízásáról

206/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011-ben felújítani kívánt utak meghatározásáról szóló 95/2011. (III. 31) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

207/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Egészségügyi Központ építése során kialakult problémákkal kapcsolatos vizsgálat lefolytatására megbízott Ad-Hoc Bizottság munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról

208/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése során kialakult problémák kapcsán megfogalmazódott kérdések tisztázására vonatkozó szakértői vélemény elkészítésére szakértő megbízásáról

209/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet építése során kialakult problémák kapcsán megfogalmazódott kérdések tisztázására vonatkozó szakértői vélemény elkészítésére szakértő megbízásáról

210/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

211/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség részletfizetési kérelmének elbírálásáról

212/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és 2011. évi üzleti tervének elfogadásáról

213/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-214/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-285/2010. (X. 14.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

Z-215/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-286/2010. (X. 14.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

Z-216/2011. (VI. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Oktatási Sport és Kulturális Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról szóló Z-284/2010.(X.14.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

217/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módosítása című napirendi pont felvételéről

218/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról

219/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fergeteg Triatlon SE támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

220/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

221/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Pingvines Óvodában bölcsődei szolgáltatás ellátásához munkahelyek biztosításról

222/2011. (VI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” című projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módosításáról

223/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosítása című napirendi pont levételéről

224/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése című napirendi pont felvételéről

225/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálása című napirendi pont felvételéről

226/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

a térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárás lefolytat szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

Z-227/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról

Z-228/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Városfejlesztési társaság alapító okiratának módosításáról

Z-229/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórumba Abony Város Pedagógus Szakszervezete részéről delegált tagok elfogadásáról

Z-230/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
lakbértatozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálásáról

Z-231/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Baranyi Tímea átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-232/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 3. I/3. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

233/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

234/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

235/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011. szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

236/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges órakeretek meghatározásáról

236/2011.(VI.30.) sz. Képviselő-testületi határozat 1. sz. melléklete

237/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

a közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról

238/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának meghatározásáról

239/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról

240/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról

241/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

242/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról (bölcsőde tekintetében)

243/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

a 270/2010. (IX.23.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

244/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
tájékoztató a 154/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

245/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony 1877, 1878, 1879, 1880, 1881 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú területek térítésmentes használatba vétele iránti kérelem elbírálásáról

246/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötéséről

247/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony, Rákóczi út 8. (helyrajzi szám: 4897) szám alatti ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése című napirendi pont levételéről

248/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről

249/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat

közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítése a mindennapi életben című tájékoztató elfogadásáról

250/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 184/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

251/2011. (VI. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

252/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a működési céltartalék felhasználása című napirendi pont felvételéről

Z-253/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése című, KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat részeként a térfigyelő rendszer kiépítése tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-254/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése”, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 azonosító számú projekt kivitelezési feladatok megvalósítása tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-255/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

256/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása

257/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosításáról és a 177/2011. (V.26.) sz. Képviselő-testületi határozat értelmében a 2011-es költségvetés Városi Tevékenység működési céltartalék során útjavításra, kátyúzásra biztosított összeg felhasználásáról

258/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint a nevelési intézmények Alapító Okiratának módosításáról

259/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról

260/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásáról

261/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.18.) számú rendeletének módosításáról

262/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat adószám és a hozzákapcsolódó pénzforgalmi számlaszám igényléséről

263/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Ungár kúria veszély-elhárítási és tetőfelújítására kivitelező cég megbízásáról

264/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város szennyvíztisztító telepének a korszerűsítése” című KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötéséről, valamint Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság megbízásáról

265/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek megvásárlásáról

266/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat

Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap kezdeményezéshez való csatlakozásról

267/2011. (VII. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a működési céltartalék felhasználásáról

Z-268/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Az Abony, Kossuth tér 4. II/9. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása

269/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003.(XII. 17.) számú rendeletének módosítása című napirendi pont levételéről

270/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ Abony Város Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött bérleti szerződés és üzemeltetési megállapodás módosításának elfogadása című napirendi pont levételéről

271/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont felvétele/ A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról szóló 260/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

272/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont levétele/ A térfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódó szakfelügyelet ellátására szerződés megkötése napirendi pont levételéről

Z-273/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állásra beérkezett pályázat elbírálásáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-274/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Sátorné Tóth Melinda óvodavezető megbízásáról szóló 253/2007. (VII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-275/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú pályázathoz „ kapcsolódó tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-276/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 4. II/9. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztés véleményezése

Z-277/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2. II/1. szám alatti önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztés véleményezése

Z-278/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bélrakások nem szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezése

Z-279/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bélrakások nem szociális alapon és önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról szóló előterjesztés véleményezése

280/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása és ad-hoc bizottság megbízásáról szóló előterjesztés véleményezése

281/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Keviterv Plusz Kft. között létrejött KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvíz-hálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása c. nyertes projekt projektmenedzseri feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításáról szóló előterjesztés véleményezése

282/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A térfigyelő rendszer kiépítéséhez kapcsolódó szakfelügyelet ellátására szerződés megkötéséről szóló előterjesztés véleményezése

283/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város északkeleti részének csapadékvíz- elvezetése és gyűjtése” című KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi „K1” csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek kisajátításáról szóló előterjesztés véleményezése

284/2011. (VIII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezésére adott megbízásról szóló 260/2011. (VII.14.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáráról szóló előterjesztés véleményezése

285/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a MÁV Zrt. között létrejött bérleti szerződés és üzemeltetési megállapodás módosításának elfogadásáról

286/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

A társadalmi szervezetek 2011. évi tartalékalapból történő önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

287/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közoktatási Intézményeinek 2010/2011. tanév, nevelési év befejezéséről szóló beszámolójának elfogadására

288/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-289/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotfelméréséről

Z-290/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Seres József Abony, Kiss E. út 43/a. sz. alatti lakos lakásfenntartási támogatást elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-291/2011. (VIII. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város „Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” valamint a „Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások” építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli tervezési munkáinak ellátása tárgyú hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

292/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7-es számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosítása című napirendi pont felvételéről

293/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálatáról

294/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2011. első félévi helyzetéről

295/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtásáról a 81/2011. (VIII.11.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzésére

296/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítéséről

297/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi ellátási szerződésének módosításáról

Z-298/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatához benyújtott jegyzői álláspályázatok elbírálásáról

Z-299/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-7.1.0/11-2011-0006 azonosító számú „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó, tanulmányok és vizsgálatok elkészítése, valamint ezen munkák alapján elkészítendő tervezési munkálatok feladatainak ellátása tárgyában indított közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-300/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Központi Orvosi ügyeleti ellátása tárgyában az ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról

Z-301/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Kossuth tér 3. III/3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadására

Z-302/2011. (IX. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

303/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása című napirendi pont felvételéről

304/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi csatlakozása című napirendi pont felvételéről

305/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a városfejlesztő társaság működését szabályozó dokumentumok elfogadása

305/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

305/2011.(IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

305/2011. (IX.29.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete
ÜZLETI TERV

306/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

307/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

308/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

309/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi csatlakozásáról

310/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról a KEOP-1.3.1/1F-2008-0012 kódszámú Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósításához hozott 366/2009. (XI.26.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

311/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közintézmények állapotának felméréséről

312/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékeléséről

313/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadása

314/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola Iskolaszékébe történő fenntartói delegálásról

315/2011. (IX. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

322/2011. (X. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 15/2011. (IV.22.) BM rendelet keretén belül az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrásának kiegészítéséről

323/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2011/2012. nevelési év, tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról

324/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézetben egészségügyi ellátást biztosító orvosokkal kötendő szerződésekről szóló előterjesztés elfogadásáról

325/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 2071 helyrajzi számú ingatlan funkciójának megváltoztatására, rehabilitációjára javasolt 2x25 férőhelyes parkoló, zöldövezet és belvíz-elvezetés kialakítására vonatkozó terv elkészítésére beadott pályázatok elbírálásáról

326/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala közterület-felügyelőinek 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadásáról

327/2011. (X. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

340/2011. (XI.10.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Tájékoztató az Abony, Apponyi u. 7. szám alatti ingatlan megvásárlására vonatkozó előzetes tárgyalásokról” című napirendi pont felvételéről

341/2011. (XI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó Abony Város Közösségi Háza-Komplex Kulturális Oktatási-Művészeti Központ kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízásáról

342/2011. (XI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Kossuth tér környezetrendezése és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése, valamint Szilágyi Erzsébet út szélesítése kivitelezése” irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet megbízása

343/2011. (XI. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan a „Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” műszaki ellenőr, valamint a Kossuth tér környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos fejlesztése kivitelezési feladatok kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatására szervezet megbízása

345/2011. (XI. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
elővásárlási jog fenntartásáról a Szolnok Megye Jogú Város által a Remondis Kétpó Kft.-ből eladásra kerülő 40% tulajdonrész értékesítésére irányuló eljárás során

346/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont levétele/ Tájékoztató az Abony Munkácsy út 9. szám alatti 63 m2 alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő behajthatatlan lakbértartozásról című napirendi pont levételéről

347/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban című napirendi pont felvételéről

353/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírása című napirendi pont felvételéről

354/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/Tájékoztató a Kaszáló erdő és a kékvércse állomány állapotáról, valamint az abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról

355/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Vízközmű projektek előkészítésére pályázat benyújtása című 104/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

356/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A hatályos Településrendezési eszközök értékeléséről, valamint Abony Város Településrendezési terveinek felülvizsgálatára és módosítására településtervező kiválasztásáról

357/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A felülvizsgálatra és módosításra kerülő Településrendezési tervek alapjául szolgáló digitális alaptérkép beszerzéséről és használati jogára szerződés megkötéséről

358/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Városi Strandfürdő 2012. évi díjainak megállapításáról

359/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2012. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározására

360/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyására

361/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2011. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről

362/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi Költségvetési Koncepciójáról

363/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Kaszáló erdő és a kék vércse állomány állapotáról, valamint az Abonyi Kaszáló erdő jelenlegi védelméről és helyi jelentőségű védett természeti területté történő nyilvánításának folyamatáról

364/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról

365/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a Volksbank Magyarország Zrt.-nél fennálló hiteltartozás végtörlesztéséből eredő különbözet felhasználásáról

366/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyása

367/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról

368/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
2012. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti díjainak megállapításáról

369/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Nem lakás célú helyiségek 2012. évi bérleti díjának megállapításáról

370/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2012. évi térítési díjának megállapításáról

371/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosításáról

372/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének módosításáról

373/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosításáról

374/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink Fő tere - Abony integrált településközpont fejlesztése” című KMOP 5.2.1/B/09-2f-2010-0011 számú pályázat II. ütemében kiépítésre került térfigyelő kamerák üzemeltetéséről

375/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. évi munkatervének elfogadásáról

376/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a CO-OP Star Kereskedelmi Zrt. között kötendő adás-vételi szerződés megkötéséről

377/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, 47 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása-tárgyában a KMOP-4.6.1.-11 kódszámú Nevelési intézmények fejlesztése című pályázat keretében megvalósítandó óvodafejlesztéshez

378/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.6.1.-11 kódszámú nevelési intézmények fejlesztése című pályázat keretében óvodafejlesztésre tervező kiválasztásáról

379/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

380/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2011. évi garanciális bejárásokról

381/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közvilágításának fejlesztéséről

382/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Galambász és Díszmadár Tenyésztők Egyesületének kérelmének elbírálására

383/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

384/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Együttműködés a Római Katolikus Egyházzal „A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című TÁMOP-5.5.1.B-11/1 azonosító számú pályázatban

385/2011. (XI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata jegyzői állás betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

386/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Helyi építési szabályzatról szóló 19/2007 (V.10.) önkormányzati rendeletének módosítása című napirendi pont felvételéről

387/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelméről című napirendi pont felvételéről

388/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáráról, a Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól valamint a Közterületi Térfigyelő Rendszer működtetéséről szóló rendeletének megalkotására

389/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása című napirendi pont felvételéről

390/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok összevonása/ KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Főtere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése” projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása és KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja” projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalása című napirendi pontok összevonásáról

391/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására cég megbízásáról

392/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére támogatási szerződés megkötéséről

393/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 Abony város ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása projekthez kapcsolódó szolgáltatási szerződések módosításáról

394/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, 089/1 hrsz-ú ingatlanból 4554 m2 földrészlet megvásárlása a KEOP-7.1.0/11-2011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíz-tisztító telepének korszerűsítése keretében megvalósítandó fejlesztéséhez

395/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Kálvin út 1. hrsz. 3310 ingatlan gázvezeték kiváltására cég megbízásáról

396/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 369/2011. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi határozat mellékletének módosításáról

397/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól, valamint a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről szóló rendelet megalkotásáról

398/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városi Polgárőrség kérelméről

399/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelméről

400/2011. (XII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Helyi építési szabályzatról szóló 19/2007 (V.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról