Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Hatályos, egységes szerkezetbe foglalt rendeletek


8/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet
 
 
 
26/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelet
 

 

1/2018.(II.07) önkormányzati rendelet
A városi címer, zászló alapításáról, valamint Abony város nevének, címerének és zászlajának használatáról

28/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelelet
A településkép védelméről (egységes szerkezetben a 17/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelettel)

24/2017.(XI.10.) önkormányzati rendelet
Abony Város helyi építészeti-műszaki tervtanácsának létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól

23/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet
A helyi népszavazásról

22/2017.(X.02.) önkormányzati rendelet
Az Önkormányzat településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól

20/2017.(VIII.31.) önkormányzati rendelet

"Abony Város Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának rendjéről


17/2017.(VII. 03.) önkormányzati rendelet
A közterület-felügyelet szervezetéről és a közterületi térfigyelő rendszer működtetéséről

16/2017.(VII. 03.) önkormányzati rendelet
A Házasságkötés hivatali helyiségen kívüli, illetve hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, illetve a házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

14/2017.(VII. 03.) önkormányzati rendelet
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról

12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól, melléklet 1-2


--- 3 melléklet (pályázati szabályzat)
--- 4 melléklet (liciteljárási szabályzat)

10/2017.(V. 29.) önkormányzati rendelet
Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

9/2017.(V. 29.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és a 2016. évi maradvány jóváhagyásáról
     - 1.sz. melléklet bevétel

     - 2.sz. melléklet kiadás
     - 3.sz. melléklet mérlegszerű
     - 4.sz. melléklet címrend
     - 5.sz. melléklet központi támogatás
     - 6.sz. melléklet támogatásértékű bevétel
     - 7.sz. melléklet közhatalmi működési bevétel
     - 8.sz. melléklet felhalmozási kiadások
     - 9.sz. melléklet felújítási kiadások
     - 10.sz. melléklet pályázat
     - 11.sz. melléklet közvetett támogatás
     - 12.sz. melléklet céljellegű támogatások
     - 13.sz. melléklet ellátottak pénzbeli juttatások
     - 14.sz. melléklet adósságot keletkeztető ügyletek
     - 15.sz. melléklet hitel kimutatás
     - 16.sz. melléklet részesedések
     - 17.sz. melléklet létszámadatok
     - 18.sz. melléklet pénzeszközök
     - 19.sz. melléklet maradvány
     - 20.sz. melléklet adósság
     - 21.sz. melléklet vagyonkimutatás
     - 22.sz. melléklet mérleg
     - 23.sz. melléklet eredménykimutatás
     - 24.sz. melléklet önként vállalt

3/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

34/2016.(XII.02.) önkormányzati rendelet
Az utcanévről, a házszámtábláról, valamint a házszámozás szabályairól

--- 1. melléklet (Abony Város utcáinak névjegyzéke)

27/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet
A helyi iparűzési adóról

13/2016.(V.02.) önkormányzati rendelet
A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásáról, a parkoló alap képzéséről és felhasználásáról

8/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelet
A közterületek eltérő használatáról

6/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
     - mellékletek

27/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról

24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet
A talajterhelési díj helyi szabályairól

10/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet
A Közbiztonsági Alap létrehozásáról

7/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól (2020.04.06-tól)

6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet
A kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

 


18/2014. (V.30.) önkormányzati rendelet
A közterületek filmforgatási célra történő használatba adásáról

9/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet
A választási plakátok elhelyezéséről

7/2014.(II.05.) önkormányzati rendelet
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról

36/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének Abony Város területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

    
33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról

17/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete
A Kaszáló erdő védetté nyilvánításáról és kezeléséről

14/2013. (VI.29.) önkormányzati rendelete
A „Virágos Abonyért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről

11/ 2013. (IV.29.) önkormányzati Rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról         
          - ABONY VÁROS településrendezési terv felülvizsgálata / Szabályozási terv I. (külterület)
          - ABONY VÁROS településrendezési terv felülvizsgálata / Szabályozási terv II. (belterület)

19/2012. (V…..) önkormányzati rendelete
A szabálysértési rendelkezést tartalmazó önkormányzati rendeletek módosításáról

30/2011. (XI. 24.) önkormányzati rendelete
A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről

19/2011. (X. 05.) rendelete
A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

11/2010.(V.03.) önkormányzati rendelet
A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete
Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről

20/2009 (X. 30.) sz. rendelete
Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

9/2009. (VI.02.) rendelete
A gyermekvédelem helyi szabályairól (2020.04.01-től)
   

17/2007.(IV.26.) önkormányzati rendelet + mellékletei
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről

14/2007. (IV.12) sz. rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

7/2002.(V.28.) önkormányzati rendelet
A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

16/2001. (XII. 6.) rendelete
A vásár- és piactartás rendjéről
     - 1. számú melléklet
     - 2. számú melléklet
     - 3. számú melléklet

10/2001. (VII.31.) rendelete
A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítéséről, vezetői illetménypótlékáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, kegyeleti és szociális támogatásairól

20/2000. (X. 31.) rendelete
A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról

13/2000. (IV.11.) önkormányzati rendelet
A helyi lakáscélú támogatásról

13/1999. (IX. 2.) rendelete
A rendkívüli időjárás által a személyi tulajdonú lakóépületekben okozott károk helyreállítási költségeinek enyhítéséről

45/1994. /XII. 29./ rendelete
A helyi képviselők, bizottsági tagok, bizottsági elnökök, tanácsnok, tiszteletdíjáról és költségtérítéséről