Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Adócsoport

Tisztelt Látogató!

A továbbiakban megismerkedhet az Adócsoport munkájával, jogi hátterével.

Az adócsoportban az alábbi dolgozók látják el a feladatokat:
 
Billus JuditAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125
Pélyi-Tóthné Szabó NikolettAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125
Varga-Sulyok ErikaAdócsoport adóügyi ügyintézőföldszint 10-11. szoba,
4-5-6 ügyfélpult
53/360-135/125


Az Adócsoport munkatársai elérhetőek az adohatosag@abony.hu e-mail címen.


Az Adócsoport tevékenységét az alábbi részterülen végzi:

1. Magánszemély kommunális adója, telek-, építményadó, földbérbeadásból származó jövedelmek adója:

Az egyes feladatok:

     - nyilvántartja város illetékességi területén lévő lakásokat, és nem lakás céljára szolgáló épületeket, telkeket,
     - átvezeti a tulajdonjogváltozásokat, az adókat kiveti,
     - a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

2. Gépjárműadó:


Az egyes feladatok:

     - a város illetékességi területén lévő gépjárműveket nyilvántartja, a tulajdonjog változásokat átvezeti,
     - az adókat kiveti,
     - a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti,
     - felderíti az adóalanyokat,
     - a törzsadattárba felveszi az adatokat,
     - határozatok elkészítése.

3. Vállalkozók helyi iparűzési adója:


Az egyes feladatok:

     - gazdasági, ipari tevékenységet végző vállalkozókat nyilvántartja,
     - a bevallások alapján az adókat megállapítja, és kiveti,
     - ellenőrzi az adóalanyokat, a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

4. Behajtás, végrehajtás:


Az egyes feladatok:

     - környezettanulmányokat készít,
     - a helyi adókat és idegen helyről kimutatott adóhátralékot nyilvántartja,
     - behajtja és könyveli,
     - a végrahajtási cselekményeket foganatosítja,
     - letiltásokat azonnali beszedési megbízásokat bocsát ki,
     - felkutatja a lakcímeket és tartózkodási helyeket.

5. Adó- és értékbizonyítványok:


Az egyes feladatok:

     - értékeli a város illetékességi területén az ingatlanokat,
     - vagyoni bizonyítványokat ad ki.

6. Könyvelés és számítástechnika:


Az egyes feladatok:

     - adókat vet ki, helyesbít,
     - a napi pénzforgalmat könyveli és átutal,
     - végzi az adatok számítógépen történő rögzítését,
     - végzi a törzsadattár feltöltését, és folyamatos aktualizálását,
     - folyamatos ellenőrzéseket végez,
     - az előírt adatszolgáltatásokat elkészíti, és továbbítja.

7. Talajterhelési díj beszedése


Egyes feladatok:

     - bevallások előkészítése,
     - talajterhelési díj kivetése, és beszedése.

Az adóigazgatási eljárással kapcsolatos jogszabályi háttér:

     - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
     - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
     - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
     - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
     - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
     - az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
     - a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával
       kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet
     - a helyi iparűzési adóról szóló 27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - az építményadóról szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet

TÁJÉKOZTATÓ
A 2017. ÉVI ADÓMÉRTÉKEKRŐL

A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a,
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke:
     - Lakáscélú építmények esetén: 8.000 Ft/év
     - Beépítetlen belterületi ingatlan esetén: 6.000 Ft/év
     - Lakásbérleti jogviszony esetén: 10.000 Ft/év
     - Üdülő, zártkerti építmény esetén: 3.000 Ft/év 
 
     - Az építményadó mértéke változatlanul 800 Ft/m2, amelyet az üzletszerű gazdasági tevékenység végzésére szolgáló építmények hasznos
        alapterülete után kell megfizetni.

GÉPJÁRMŰADÓ MÉRTÉKE:

Személygépkocsik, illetve motorkerékpárok esetén kW-ban kifejezett adóalap után:

     - gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt,
     - gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

Az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:

     - a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű (ide tartozik az útkímélő tengellyel rendelkező jármű is) tehergépjármű,
       nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft
     - a nem légrugós rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft.
 
A feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:

     - Magyarország központi költségvetéséről szóló hatályos törvény
     - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
     - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
     - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
     - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
     - az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
     - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
     - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
     - a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

     - a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a helyi iparűzési adóról szóló 27/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - az építményadóról szóló 28/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet
     - a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet