Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Költségvetés

 
 
6/2016.(III.01.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
     - mellékletek

3/2015 (II.16.) önkormányzati rendelet
Abony Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014.(III.07.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről


Abony Város Önkormányzat Karbantartási keret terhére végzett felújítási, felhalmozási kiadásai 2014 18. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat által 2014-ben Európai Uniós forrásból megvalósítandó beruházásai 17. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat létszám állománya 2014 év. 16. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat 2014. évre tervezett közhatalmi bevételeinek, működési bevételeinek részletezése 15.1 számú melléklet

Abony Város Önkormányzat 2014. évi tervezett tartalékok 14.1.számú melléklet

Abony Város Önkormányzat Hitelek törlesztése 2014 év Terv 13. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat Kimutatás a 2014. évi várható előirányzatainak teljesüléséről Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat A Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről 11. számú melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása 2014 év Terv 10. sz. melléklet

Abony Város Önkormányzata által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 9. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat felújítási kiadásai 2014 év. 8. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat Felhalmozási kiadásai 2014 év 7. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat 2014. évi működési és felhalmozási bevételeinek részletezése 6. számú melléklet

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai  5. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai 2014. év  4. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat, Abonyi Polgármesteri Hivatal és a Helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2014. évi tervezett előirányzatai 3. számú melléklet

Abony Város Önkormányzat működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 2. a számú melléklet

Abony Város Önkormányzat 2014. évi tervezett kiadásai 1. b számú melléklet

Abony Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételei 1. a számú melléklet


Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése

Független könyvvizsgálói jelentés
Abony Város Önkormányzat
Képviselő-testülete részére
a 2010. évi egysezrűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatáról
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

A 2012. évi költségvetés mellékletei


Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéseAbony Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetési beszámolójának szöveges értékeléseAbony Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Abony Város Önkormányzat
2009. évi költségvetése

Megállapította:
Abony Város Önkormányzat 1/2009. (II.27.) számú
rendelete

Abony Város Önkormányzat
1/2009. (II.27.) számú rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséról szóló 3/2009. (I.16.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló- és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költésgvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. Alcímet alkotnak az egyes költségvetési szerveken belül a szakfeladatonkénti tevékenységek. Címrendet a költségvetési rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

3 262 799 E Ft. bevétellel
3 284 714 E Ft kiadással
21 915 E Ft forráshiánnyal


Állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten, a rendelet 1.a. és 1.b. számú melléklete alapján határozza meg a képvsielő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(4) A kisebbségi önkormányzatok bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 2/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(5) Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás bevételeit, kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget a 2/c. számú melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(6) A normatív állami hozzájárulásokat kötelező és önként vállalt feladatonként valamint jogcímenként a képvsielő-testület a 4. és 5. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A rendelet mellékletében bemutatott mérlegek tartalma a következő években azonos szerkezetben kerül bemutatásra.

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A zönkormányza 2009.é vre tervezett támogatásértékű bevételeit a 6. számú melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezését a 8. számú melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendlet 9. számú melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2009. évi társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak alakulását a 10. számú melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat hitelfelvételi korlátját a 11. számú melléklet tartalmazza.

(7) a képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a 12. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 13. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költésgvetés elfogadásakor állapítja meg.

(9) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat sajátos bevételeinek részletezését a 15. számú melléklet mutatja be.

(11) Abony Város Önkormányzatának 2009. évi létszámadatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

(12) Abony Város Önkormányzat 2009. évben Európai Uniós pályázat keretében megvalósuló beruházásainak felsorolását 17. sz. melléklet tartalmazza.

(13) A 18. számú melléklet részletezi Abony Város Önkormányzat költségvetésében karbantartási keret erhére végzett felújítási és felhalmozási kiadásokat.

(14) A 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását, és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza, az alábbi kiegészítésekkel:

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola létszámkerete 2008. szeptemberétől 2 fővel került megemelésre, a 2 fős üres álláshelysből 1 állás szeptembertől kerül betöltésre, a Szakközépiskola keretében fenntartott 1 üres álláshely szintén szeptembertől kerül betöltésre.
A Somogyi Imre Általános Iskola 1 üres álláshellyel rendelkezik, 2 fő 4 órás és 2 fő 6 órás munkaviszonyban kerül foglalkoztatásra.
Bihari János Zeneiskola létszámkeretéből 1 fő Prémium évek Programban vesz részt, 1 álláshelyen foglalkoztatott munkavégzés alól fel van függesztve.
A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda /EGYMI/ létszámkeretében 1 fő karbantartó nyugdíjba vonul, az ő helyét az intézmény nem kívánja betölteni.
A Szivárvány Óvodában két fő 6 órás munkaviszonyban foglalkoztatott.

(15) Az önkormányzat a kiadások között 45 882 E Ft működési és 795 696 E Ft fejlesztési céltartalékot állapít meg.

(16) Az adóvizsgálat által megállapított és befolyt összeg az alábbi sorrend betartásával kerüljön felhasználásra:
1. A közalkalmazottak étkezési utalványának beszerzése a II. félévre.
2. Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tetőszerkezetének javítása
3. Somogyi Imre Általános Iskola tetőszerkezetének javítása
4. Somogyi Imre Általános Iskola orvosi szoba kialakítása
5. Strand nagymedence felújítása
6. Piacfejlesztés

(17)A törvényi kötelezettségből adódó kiadási előirányzat kivételével évközben új kiadási előirányzat nem képezhető

(18) A Dembinszky úti ingatlan értékesítéséből származó bevétel ( 52 m Ft) útalap készítésére kerül felhasználásra.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

(1) A polgármester gondoskodik a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, a képviselő-testület elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást).

(2) A jegyző a helyi önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára; az államháztartás igényeinek megfelelően havi, féléves, háromnegyedéves és éves szinten információt szolgáltat; ellátja a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodási feladatai irányítását a képviselő-testület felhatalmazása alapján; az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően gondoskodik a költségvetési szervek pénzellátásáról; elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), s ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal.

6. §

a 3. § (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetét a képviselő-testület az Ollé program keretében az MFB-től felvett 8 éves futamidejű 21 915 e Ft összegű hitellel kívánja finanszírozni.

7. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 300 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belül az átcsoportosítás jogát 5 000 000 Ft összeghatárig - mely esetenként az 1 000 000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testüelt a kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2009. december 31-ig gyakorolható.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján, negyedévente dönt.

8. §

Az általános tartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület minden esetben fenntartja magának.

(2) A fejlesztési céltartalék felhasználásának jogát a képviselő-testület minden esetben fenntartja magának.

(3) A fejlesztési céltartalékot a kötvényből beruházásra és felújításra fel nem használt összeg (760 696 e Ft), valamint az adóvizsgálat során feltárt és behajtható plusz adóbevétel (55 000 E Ft értékben) képezi.

9. §

(1) Az önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

10. §

(1) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv köteles saját hatáskörében kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni.

(2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

11. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. A kiadási előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

12. §

A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

13. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) A jegyző köteles olyan pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszert működtetni, mely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos , hatékony és eredményes felhasználását.

(2) A jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásér felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(3) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testüelt az eőző év november 15-éig hagyja jóvá.

(4) A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.

Záró és vegyes rendlkezések

14. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dr. Németh Mónika s. k. Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
jegyző polgármester


Kihirdetve: Abony, 2009. február 27.

Dr. Németh Mónika s. k.
jegyző


2008. évi szöveges beszámoló


Abony Város Önkormányzat
2008. évi költségvetése

A 2008. évi költségvetés mellékletei:

1. sz. melléklet: Abony Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2/a. sz. melléklet: I. működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2/b. sz. melléklet: II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3/a. sz. melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének pénzügyi mérlege - bevételek

3/b. sz. melléklet: Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás 2008 évi költségvetésének pénzügyi mérlege

4. sz. melléklet: A 2008. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként

5. sz. melléklet: Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

6. sz. melléklet: Felújítási kiadások előirányzata célonként

7. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai feladatonként

8. sz. melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

9. sz. melléklet: Az önkormányzat által felvett hitelek alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

10. sz. melléklet: Fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg

11. sz. melléklet: Kimutatás a 2008. évi céljellegű támogatásokról

12. sz. melléklet: Előirányzatfelhasználási ütemterv (tervezett adatok alapján) 2008. évre

13/1/a. sz. melléklet

13/1/b. sz. melléklet

13/1/c. sz. melléklet

13/1/d. sz. melléklet

13/2/a. sz. melléklet

13/2/b. sz. melléklet

13/2/c. sz. melléklet

13/2/d. sz. melléklet

13/3/a. sz. melléklet

13/3/b. sz. melléklet

13/4/a. sz. melléklet

13/4/b. sz. melléklet

13/4/c. sz. melléklet

13/4/d. sz. melléklet

13/4/e. sz. melléklet

13/4/f. sz. melléklet

13/4/f. sz. melléklet

13/4/h. sz. melléklet

13/5/a. sz . melléklet

13/5/b. sz. melléklet

13/5/c. sz. melléklet

13/5/d. sz. melléklet

13/6/a. sz. melléklet

13/6/b. sz. melléklet

13/6/c. sz. melléklet

13/6/d. sz. melléklet

13/6/e. sz. melléklet

13/7. sz. melléklet

13/8. sz. melléklet

13/9/a. sz. melléklet

13/9/b. sz. melléklet

13/10/a. sz. melléklet

13/10/b. sz. melléklet

13/11/a. sz. melléklet

13/11/b. sz. melléklet

13/11/c. sz. melléklet

13/12/a. sz. melléklet

13/12/b. sz. melléklet

13/12/c. sz. melléklet

13/12/d. sz. melléklet

13/13. sz. melléklet

13/14/a. sz. melléklet

13/14/b. sz. melléklet

13/15/a. sz. melléklet

13/15/b. sz. melléklet

13/16. sz. melléklet

13/17. sz. melléklet

13/18/a. sz. melléklet

13/18/b. sz. melléklet

13/18/c. sz. mellékletA költségvetés végrehajtása

Könyvvizsgálat észrevételei alapján módosított Abony Város Önkormányzatának 12/2008. (IV.25.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetési zárszámadásáról

Mellékletek:

Abony Város Önkormányzat 2007. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege

Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi Zárszámadásának pézügyi mérlege

Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás 2007. évi Zárszámadásának pénzügyi mérlege

Beruházási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása feladatonként

Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának adalulása feladatonként

Polgámresteri Hivatal kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

Koordináló Intézmény kiadási előirányzatainak és teljesítési adatainak alakulása feladatonként

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és köülföldi hitelezők szerinti bontásban

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Kimutatás a 2007. évi céljellegű támogatások felhasználásáról

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése

13/1. számú melléklet

13/1.a. számú melléklet
13/1.b. számú melléklet
13/1.c. számú mellkélet
13/1.d. számú melléklet
13/1.e. számú melléklet
13/1.f. számú melléklet
13/1.g. számú melléklet
13/1.h. számú melléklet
13/1.i. számú melléklet

13/2. számú melléklet

13/2.a. számú melléklet
13/2.b. számú melléklet
13/2.c. számú melléklet
13/2.d. számú melléklet
13/2.e. számú melléklet
13/2. f. számú melléklet
13/2.g. számú melléklet
13/2.h. számú melléklet
13/2.i. számú melléklet
13/2.j. számú melléklet
13/2.k. számú melléklet

Kiegészítő melléklet a 2007. évi beszámolóhoz

Abony Város Önkormányzatának 2007. évi beszámolójának szöveges értékelése

Abony Város belső ellenőri 2007. éves összefoglaló jelentés