Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2013 évi Határozatok

Z-1/2013. (I.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a "Piaccsarnok és fedett piactér" kivitelezési munkáinak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

2/2013. (I.09.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételről, valamint a részvételhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére cég megbízásáról az Abony 3260 hrsz-ú ingatlan (Szolnoki u. 7.) vonatkozásában

3/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi tevékenységéről és A településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció szabályainak meghatározásával kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos döntéshozatalról szóló napirendi pontok cseréjéről

4/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárással, valamint a helyi településrendezési előírások tartalmáról valamint az előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos döntéshozatalról

5/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

6/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

7/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

8/2013. (I.31.) sz. KÉpviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

9/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása című KEOP-2012-5.5.0/A kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

10/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség 2012. évi tevékenységével kapcsolatos tájékoztatóról

11/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A  járóbeteg -  szakellátási feladatok ellátásáról

12/2013. (I:31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

13/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Salgóbányai táborban alkalmazandó térítési díjának megállapításáról

14/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítására

15/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony téglagyári tó )4728/13 helyrajzi szám) értékesítésre való kijelöléséről

16/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-.3.0/2F/09/2009/0007 kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásához projektmenedzseri feladatok ellátásáról, cég megbízásáról

17/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáinak ellátásáról

18/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról

19/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervékenységéről

20/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bizottságok 2013. évi ellenőrzési program-tervének jóváhagyásáról

21/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

Z-22/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „KEOP-1.3.02F09-2009-007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programja” című projektben keletkezett maradványérték és tartalékkeret elhasználása miatti kivitelezési feladatok ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-23/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Kossuth tér 2. III/3. szám alatti bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-24/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

Z-25/2013. (I.31.) sz. KÉpviselő-testületi határozat
A Szolnok Térségi Hulladék-gazdálkodási Rendszer üzemeltetésére 2004. június 15-én kötött szerződés megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Z-25/2013. (I.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok Térségi Hulladék-gazdálkodási Rendszer üzemeltetésére 2004. június 15-én kötött szerződés megszűnésével kapcsolatos döntések meghozataláról szóló mellékletei

26/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/A Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola csapadékvíz elvezetés kiépítésre cég megbízása

27/2013.(II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

28/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról (I. forduló)

29/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ideiglenes piac kialakításáról

30/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A virágosítási programban tett intézkedésekről

31/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A virágosítási programban tett intézkedésekről

32/2013. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

33/2013. (II.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges képviselő-testületi határozathozatalról

34/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az 1. "Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges" című napirendi pont levétele

35/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 3. "Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása" című napirendi pont levételéről

36/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Az ideiglenes piac kialakításáról szóló 29/2013. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozat módosítására" című napirendi pont felvétele

37/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásra” című napirendi pont felvétele

38/2013. (II.28.) sz. KÉpviselő-testületi határozat
  „A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hosszabb távú üzemeltetése” című napirendi pont cseréje

39/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
"A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról" szóló napirendi pont cseréje

40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról

40/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

41/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítására

42/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Humán Szolgáltató Központja intézményvezetője kinevezéséhez kapcsolódó egyetértési jog gyakorlásáról

43/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony város beiskolázási körzethatárának módosítására

44/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) pályázat kiírásáról

45/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

46/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Mikes-tó (2972 helyrajzi szám) hasznosítására történő ajánlat elbírálásáról

47/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal

48/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Az ideiglenes piac kialakításáról szóló 292013. (II. 14.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról

48/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-49/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az OTP Bank Nyrt. a Kossuth tér 3. földszinti bérleménnyel kapcsolatosan benyújtott kérelmének elbírálásáról

Z-50/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-51/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-52/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-53/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Táborral kapcsolatos döntések meghozataláról

Z-54/2013. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 1283. hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában beérkezett kérelem elbírálásáról

55/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról

56/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról

57/2013. (III.19.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről - önerő meghatározásáról

58/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "Tagi kölcsön nyújtása az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére" című napirendi pont felvételéről

59/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító Okiratainak módosítása" című napirendi pont felvételéről

60/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Egyebek, napirenden kívüli hozzászólások" című napirendi pont felvételéről

Z-61/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
„KEOP-1.3.02F09-2009-007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőség-javítási és rekonstrukciós programja” című projektjében keletkezett maradványérték éés tartalékkeret felhasználásából megvalósuló kivitelezési feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-62/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tagi kölcsön nyújtásáról az ABOKOM Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére

63/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása

64/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi I. negyedéves beszámolójáról

65/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

65/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

66/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A megépülő piaccsarnokban (Abony, Kossuth tér 5-7. 859/4 hrsz.) üzlethelyiségek hasznosításáról

67/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. 2013 évi üzleti tervének megismerésére

68/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344/2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról szóló 346/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

69/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testület a településképi bejelentési eljárásról szóló rendeletének megalkotásáról

70/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Virágos Abonyért cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló helyi rendelet megalkotásáról – I. forduló

71/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Gyöngyszemek Óvodája intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére történő megbízásról

72/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás betöltésére pályázat kiírásáról

73/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az abonyi KID Football Klub Abony, Imre utca 4. szám alatti sportpálya fejlesztésére irányuló pályázatára

74/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiség használatára

75/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat és az EH-SZER Kft. között kötött közvilágítással kapcsolatos munkák elvégzése tárgyú szerződés módosításáról

76/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári - tó) értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról

77/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vak Bottyán út 2. 1536/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére pályázat kiírásáról

78/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes - tó) alatti ingatlan hasznosításáról

78/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

79/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás nem szociális alapon történő bérbeadásáról

80/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyes önkormányzati Köznevelési Intézmények Alapító Okiratainak módosításáról

81/2013. (III.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

82/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt "Abony Város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása" című napirendi pont levételéről

83/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció megtárgyalása” című napirendi pont levételéről

84/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról" című napirendi pont felvételéről

85/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról" című napirendi pont felvételéről

Z-86/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Közoktatásáért díj adományozásáról

87/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat  KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez  AD-HOC bizottság megbízásáról

88/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról

89/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének módosításáról

90/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó Környezeti vizsgálat jóváhagyásáról

91/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata és módosítása kapcsán társadalmi egyeztetésre érkezett észrevétel elfogadására vagy elutasítására

92/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve felülvizsgálata – Településszerkezeti terv jóváhagyásáról

93/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Salgóbányai tábor 2012. évi működéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

94/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról szóló 40/2013. (II.28.) számú Képviselő-testületi határozat módosításáról

95/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Villamos energia vásárlásáról, valamint a közvilágítás karbantartására, üzemeltetésére

96/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város belvízhelyzetéről

97/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven belüli belterületi utak felújításáról

98/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Karitász Csoport kérelme az Apponyi u. 7. szám alatti önkormányzati ingatlan ingyenes használatáról

99/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Belügyminiszter 8/2013. (III.29.) BM rendelete alapján az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételére pályázat benyújtása az Aboniy Szivárvány Óvoda és Bölcsőde víz- és fűtési rendszerének felújításáról

100/2013. (IV.25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

101/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "A Fergeteg Triatlon SE kérelmének elbírálása" című napirendi pont felvételéről

Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
_A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt "Abony Város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ eszközbeszerzése" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-103/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt irodabútorok és informatikai eszközök beszerzése tárgyú ajánlati felhívás elfogadásáról

Z-104/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról

105/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat 2013. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatóról

106/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzésekhez AD-HOC bizottság megbízásáról

107/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról

108/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "Települési Értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal" című napirendi pont felvételéről

Z-109/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására

Z-109/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában ajánlati felhívás elfogadására című határozat melléklete

Z-110/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadására

Z-110/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat melléklete

Z-111/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról

112/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirend módosításáról

113/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Beszámoló Abony Város közrendjének és közbiztonságának 2012. évi helyzetéről

114/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

115/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

116/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására

117/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi II. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

118/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

119/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat kiírásáról

120/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

121/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervének elfogadásáról

122/2013. (V.30.) sz. Képviselő-testületi határozat
A civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására vonatkozó előirányzatnak a társadalmi szervezetek támogatására vonatkozó előirányzathoz való átcsoportosításáról

123/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az A-15 Postagalamb Sportegyesület Abony kérelem elbírálása az  Abony 72/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlan ingyenes használatára című napirendi pont levételéről

124/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

125/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítás kamatbevételének felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezésére  című napirendi pont felvételéről

Z-182/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalására

Z-127/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m² alapterületű helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálásáról

Z-128/2013. (VI.04.) sz.Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Nagykőrösi út 3. sz. alatti 66 m2 alapterületű helyiségre benyújtott pályázati anyagok elbírálására

Z-129/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-102/2013. (IV.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

130/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására vonatkozó eljárás lefolytatásáról

131/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tantermek kialakításáról az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt

132/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő kedvezményes használatáról szóló kérelmének elbírálásáról

133/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság salgóbányai tábort érintő javaslatairól

134/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról

135/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nyári gyermekétkeztetés biztosításáról

136/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
A megépülő Abony Város Közösségi Háza – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ elnevezéséről

137/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2011-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat pénzmaradványának terhére az Akció Területi Terven belüli belterületi utak felújításáról

138/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4728/13 helyrajzi számú ingatlan (Téglagyári – tó) értékesítésére vonatkozó pályázat eredményhirdetéséről

139/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-tetsületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

140/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Települési Értéktár létrehozásáról

141/2013. (VI.04.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítás kamatbevételének felhasználása szállítói kifizetetlen számlák rendezésére

142/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok sorrendjének módosítása

143/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó tartozásátvállalási szerződés megkötéséhez szükséges Képviselő-testületi határozathozatal

144/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező A Kossuth tér környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához cég megbízása

Z-145/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői állására beérkezett pályázatok véleményezése

Z-146/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művédzeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése" tárgyú lözbeszerzési eljárás ajánlati felhívás elfogadásáról

Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül "Informatikai- és egyéb eszközök beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

148/2013. (VI27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül"Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása című napirendi pont felvételéről

149/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosítása című napirendi pont felvételéről

150/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról szóló napirendi pont felvételéről

151/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításnak módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala" című napirendi pont felvételéről

Z-152/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül „Információs oszlopok, székrendszer pozíciójának változtatását biztosító berendezés beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-153/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2011-0011 azonosító számú „Lehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című pályázat realizált megtakarítás terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítására ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-154/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Z-147/2013. (VI.13.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása az Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2011-0011 azonosító számú projekt keretén belül "Informatikai-, és egyéb eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-155/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Vak Bottyán út 13. szám alatti megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakás felújítással történő bérbeadására beérkezett pályázati anyagok elbírálásáról

Z-156/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 3. III3. szám alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-157/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Mikes Kelemen utca 2972 hrsz. (Mikes – tó) alatti ingatlan hasznosításáról

Z-158/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szivárvány Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) állására beérkezett pályázat elbírálásáról

159/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-tetsületi határozat
A Polgármesteri Hivatal 2012. évi  és 2013. május 31-ig terjedő munkájáról

160/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Köszönetnyilvánítás a Polgármesteri Hivatal 2012. évi és 2013. május 31-ig terjedő munkájáért

161/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. az első féléves takarítási és karbantartási feladatairól szóló beszámolójáról és pótlólagos költségvetési forrás biztosításáról való döntésről

162/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

163/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállításaról

164/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok számára pályázat benyújtása

165/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére vonatkozó koncepció kidolgozásáról szóló jelentésről

166/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítására

167/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti kérelmének megtárgyalására

168/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének elbírálása a Városi Sportpálya üzemeltetésbe adásáról

169/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Európai Mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatalról

170/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról szóló tájékoztatóról, az indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról

171/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola névváltozásának véleményezéséről

172/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

173/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 402013. (VI.7.) EMMI rendelet alapján támogatási igény benyújtásáról

174/2013. (VI.27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás jogszabályváltozásból eredő módosításáról

Melléklet-A vidékfejlesztési miniszter 56-2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási igény benyújtása

175/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
  Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására vonatkozó javasla t című napirendi pont felvételéről

Z-176/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
  Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása" tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-177/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
 Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása" tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról

Z-178/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése" közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-179/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-+5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város  Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése" közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatásáról

Z-180/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Részvétel csoportos önkormányzati villamos energiaközbeszerzési eljáráson

Z-181/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolításához az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekthez kapcsolódóan a projektmenedzser és a mérnöki feladatok ellátására meghívandó cégek megjelölése

Z-182/2013. (VII. 16.) képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalására

183/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására

184/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az  egyházi kártalanítás lekötésének lejárta előtti ideiglenes finanszírozás alkalmazására

185/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft  többletfinanszírozási igényének elbírálása

186/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt kivett könyvtár épület funkcióváltásáról

1872013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018 elfogadásáról

188/2013. (VII.16.) sz. Képviselőá-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 56/2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási igény benyújtásáról

189/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítására kivitelező cég megbízásáról

190/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A volt  Márton kúria  (Abony, Kálvin u. 9.) veszélyelhárítási munkáinak I. üteme részleges  tetőfelújításra, tetőszerkezet felújításra benyújtott pályázathoz szükséges 50%-os önerő biztosítására

191/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony  Város Önkormányzat társulási megállapodásának felülvizsgálatáról

192/2013. (VII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony  és Térsége Térségfejlesztési Társulás társulási megállapodásának módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala

193/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "KMOP5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat "Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátására ajánlattételi felhívás elfogadása" című napirendi pont levételéről

194/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Abony város közvilágítási rendszerének teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytató cég kiválasztása és Ad-Hoc bizottság felállítása" című napirendi pont levételéről

195/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállomány állam általi átvállalásáról szóló napirendi pont felvételéről

Z-196/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú  "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat pénzmaradványának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-197/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola  eszköz beszerzése”-re ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-198/2013. (VIII. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.009-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül az Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátására" ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-199/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.009-11-2013-0006  Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-200/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszó 955/1 hrsz alatti ingatlanból történő tulajdonrész vásárlás megtárgyalásáról

Z-201/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállomány állam általi átvállalásáról

Z-202/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Z-201/2013. (VIII.1.) sz. Képviselő-testületi határozat végrehajtásához szakértői támogatás igénybevételéről

203/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kelemen Tibor János önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnéséről

204/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

205/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011. azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat realizálódott megtakarításának terhére az Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításához kapcsolódóan műszaki ellenőrzésre cég megbízásáról

206/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Részvétel csoportos önkormányzati földgáz energia közbeszerzési eljáráson

207/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Javaslat kötbérből származó bevétel felhasználására

208/2013. (VIII.08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Referencia munkaként készítendő szilárd burkolattal ellátandó utakra tett ajánlatok megtárgyalásáról

209/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az „Az NFÜ KFF NFÜ13C08-59 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele” című napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásáról szóló javaslatról

210/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az "Az NFÜ KFF NFÜ13C08-59 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevétele" című napirendi pont felvételéről

211/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A "A Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvétel" című napirendi pont felvétele

Z-212/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abon y VÁros integrált településközpont fejlesztése" című pályázat Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ pince gépészet megvalósítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-213/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése” közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Z-214/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „FIDIC mérnöki feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-215/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 azonosító számú projekt keretén belül Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című pályázat megvalósításával kapcsolatos „Projektmenedzseri feladatok teljes körű ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-216/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató állására beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-217/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásáról

Z-218/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kijelöléséről

Z-219/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések meghozataláról (OTP Bank Nyrt.)

Z-220/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2012. december 31-én fennálló adósságából az átvállalást követően fennmaradt adósságállománya állam általi átvállalásából fakadó döntések meghozataláról (fedezet biztosítása)

Z-2212013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 3312/2 helyrajzi számú ingatlan megvásárlásáról

Z-222/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „Virágos Abonyért” cím adományozásáról

Z-223/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „Virágos Abonyért” címért induló résztvevőknek emléklap adományozásáról

Z-224/2013. (VIII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az NFÜ KFF NFÜ13C08-59 2013 számú döntésével kapcsolatos jogorvoslati lehetőség igénybevételéről

225/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapítói Okiratának a céget érintő személyi döntésekből fakadó módosításáról

226/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. évi első félévi helyzetéről szóló tájékoztató

227/2013. (VIII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft többletfinanszírozási igényének elbírálásáról szóló 185/2013. (VII. 16.) Képviselő-testületi határozat módosításáról

228/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Kézilabda Klub kérelmének elbírálásáról

229/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az óvodák 2012/2013. tanévvégi beszámolójának elfogadásáról

230/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az óvodák 2013/2014. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározásáról

231/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyásáról

232/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosításra vonatkozó pályázat kiírásáról

233/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti 55 m² alapterületű bérlakás nem szociális jogcímen történő bérbeadására

234/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Kistérségi startmunka mintaprogramban való részvételről

235/2013. (VIII.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

236/2013. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata központi orvosi ügyeleti szolgáltatás ellátásának biztosítására közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég kiválasztása és Ad-hoc bizottság megbízása című napirend levételéről

Z-237/2013. (IX.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális oktatási, művészeti központ és Zeneiskola eszköz beszerzése"  közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról szóló Z-213/2013. (VIII.29.) számú határozat módosításáról és új közbeszerzési eljárás lefolytatásáról

238/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című pályázat a "Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása című napirendi pont felvételéről

239/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Veres Károly átmeneti segélyt elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása című napirendi pont felvételéről

240/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra című napirendi pont felvételéről

Z-241/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006 Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-242/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú projekt keretén belül a "Közösségi Ház - Komplex kulturális oktatási, művészeti központ és Zeneiskola pince gépészet megvalósítása” tervezési és kivitelezési munkáinak ellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-243/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településsközpont fejlesztése" című pályázat "a Piaccsarnok fedett-nyitott területének mechanikai védelmét biztosító, motoros rácsos-kapu rendszer kialakítása” tárgyában kiírt közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról

Z-244/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-245/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 4.  alatti 54 m² alapterületű önkormányzati bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-246/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Huszka Tímea kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására

Z-247/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
dr. Megyeri Tibor Sándor kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására

Z-248/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pechinger Csaba kátyúkár megtérítése iránti kérelmének elbírálására

Z-249/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Veres Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

250/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságban megüresedett hely betöltéséről

251/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetétől

252/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. tevékenységéről

253/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közintézmények állapotáról és akadálymentesítéséről és javaslat az ebből fakadó intézkedések megtételéről

254/2013. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. III. negyedéves tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

255/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyházi kártalanítás lekötésének lejárat előtti ideiglenes finanszírozásról szóló 184/2013. (VII.16.) képviselő-testületi határozat módosításáról

256/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kultúra Háza működésének megkezdéséhez szükséges döntések meghozataláról

257/2013. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok levétele

258/2013. (XI.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A városháza épületének veszély elhárítási munkálatainak elvégzésről

259/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi csatlakozására

260/2013. (IX.26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázat benyújtása a Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborra

Z- 261/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz díszpolgári cím adományozásáról

Z-262/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről

Z-263/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről

Z-264/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-265/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lakások önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-266/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony 4989-1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosítására beérkezett pályázat elbírálása

267/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2013. háromnegyed éves helyzetéről

268/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása

269/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fejlesztési célok megjelölése a 2014-2020-as Európai Uniós támogatási időszakra

270/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (veszélyelhárítás)

271/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (veszélyelhárítás)

272/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (teljeskörű felújítás)

273/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma által kiírt pályázaton való részvétel- önerő meghatározása (teljeskörű felújítás)

274/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása – I. forduló

275/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása

276/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Útellenőri feladatok ellátására cég megbízása

277/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közvilágítási rendszerének teljes körű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátására vonatkozóan cég megbízása

278/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kötbérből származó bevétel felhasználása

279/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói ifjúsági tábor hasznosítása

280/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a pályázatok alakulásáról

281/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2013. évi garanciális bejárásokról és az utak állapotáról

282/2013. (X.31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatok

283/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

284/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár újratárgyalása

Z-285/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Közművelődéséért díj adományozásáról

Z-286/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2.  szám alatti bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-287/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely igazgatói állására (magasabb vezető) beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-288/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről

Z-289/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétel támogatásáról

290/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a II. számú vegyes fogorvosi körzetre vonatkozó szerződés módosításáról

291/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-tetsületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. III. október és november hónapokban végzett tevékenységéről szóló szakmai beszámoló elfogadásáról

292/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséért fizetendő közszolgáltatási díj megállapítását megalapozó díjkalkulációról

293/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi KID Footbal Clubbal kötendő használati megállapodás jóváhagyásáról

294/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladatok ellátására kötött megállapodás módosításáról

295/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópont kapcsolódó építményei

296/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A választási kampányidőszakban elhelyezett hirdetményekről szóló önkormányzati rendeletének megalkotására

297/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Magánszemélyek kommunális adójáról

298/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-tetsületi határozat 
Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) sz. rendeletének módosítása

299/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adójáról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása

300/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a vásár és piactartás rendjéről szóló 16/2001. (XII.6.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott díjtételek felülvizsgálatáról

301/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról

301/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 4. sz. melléklete

302/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Víziközművel kapcsolatos döntések meghozataláról

303/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vasút u. 118. sz. 4136 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tantermi helyiségeinek bérbeadására

304/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról szóló Z-300-2012. (X.25.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

305/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala- Projektmenedzser

306/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala-Közbeszerzés

307/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala-cégek

308/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekttel kapcsolatos döntések meghozatala-terv

309/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése című KMOP-4.7.1.-13 kódszámú pályázaton való részvétel

310/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. megbízása, a 2014-2020 programozási időszakra vonatkozó energetikai pályázatok előkészítési tevékenységének ellátására

311/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely Alapító Okiratának módosítása

312/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2014. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyása

313/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szolnok-Abony-Szajol- Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati  Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladékler

314/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének elfogadására

315/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Energia tanúsítvány elkészítéséhez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízása

316/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Javaslat a bérmaradvány felhasználásának engedélyezésére

317/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a Bihari János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola teremhiány problémájának megoldásáról

318/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az iskolai gyermekétkeztetés problémájáról

319/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Lejárt határidejű határozatok

Z- 320/2013. (XI.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról

321/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont felvétele-Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása

322/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont felvétele - „Abony – A fejlődő város” című kiadvány utánnyomtatott példányai értékesítési árának meghatározása

Z-323/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önkormányzatiság útjai egy változó világban című ÁROP-3.A.2-2013-0007 számú projekthez kapcsolatos szervezetfejlesztési szakértői tevékenységre ajánlattételi felhívás elfogadása

Z-324/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
KEOP-1.2.009-11-2013-0006 Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése tárgyú projekt FIDIC Piros Könyv szerinti kivitelezési feladatainak megvalósítása tárgyában kiírt

Z-325/2013. (XII.28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Kossuth tér 2. III3. szám alatti bérlakás önkormányzati érdekből történő bérbeadása

Z-326/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Vasút út 2. I-1. szám alatti lakás kivételes méltánylásra okot adó élethelyzet jogcímén történő bérbeadása

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM  Nonprofit Kft-vel kötött keretszerződések felülvizsgálatával kapcsolatos döntések meghozatala

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A szerződés 2. sz. melléklete

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A szerződés 3. sz. melléklete

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 2.számú melléklete

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete (2. rész)

327/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete (3. rész)

328/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató részére célfeladatok meghatározása

329/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási megállapodás módosítása

330/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópont kapcsolódó építményei, az 1308 jelű kiviteli tervben ÜF1 és ÜF2 üzemi fordulók számára a szabályozási övezeti

331/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályainak megállapítása

332/2013. (XII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása

333/2013. (XII.12.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony – A fejlődő város” című kiadvány utánnyomott példányai értékesítési árának meghatározása1/2013. (VII.29.) számú HVI határozat a szavazókörök számának, sorszámának és a területi beosztásának kialakításáról

Melléklet az 1/2013. (VII.29.) számú HVI határozathoz

Abony Város Helyi Választási Bizottságának 1/2013. (VIII.29.) sz. HVB határozata Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületében megüresedett képviselői mandátumról való rendelkezés tárgyában