Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2015 évi határozatok

1/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésére,
Geotermikus energia felhasználására vonatkozó koncepció meghatározásáról, projektelőszítésről

2/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a települési adóról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó előterjesztés elutasításáról

3/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (projektmenedzseri feladatok ellátása)

4/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (közbeszerzés)

5/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (műszaki ellenőri feladatok)

6/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására)

7/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
A közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Abony Városban című KEOP-5.5.0/K/14-2014-0017 számú projekt megvalósítására szerződések megkötésére (tervezési feladatok)

8/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a Vadaspark 2015. évi térítésmentes használat időpontjainak meghatározására

9/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a 2015. évi városi rendezvényterv jóváhagyásáról

10/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde, valamint az Abonyi Gyöngyszemek Óvoda alapító okiratainak módosítására

11/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
beszámoló az Abonyi Termálfürdő állapotáról

12/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd Hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról

13/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a polgármester 2015. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

14/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony belterület 3671/6 helyrajzi szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat kiírásáról

15/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Szapáry út 20/B. szám alatti üres önkormányzati bérlakás jövőbeni hasznosításáról

16/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról

17/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 9. sz. volt Márton kúria északi melléképület teljes födémszerkezetének cseréjére fedezet biztosításáról

18/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
a Bizottságok 2015. évi ellenőrzési program-tervezetének jóváhagyásáról

19/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében nem szereplő előirányzatok és azok teljesítésének elszámolásáról

Z-20/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére „Közszolgáltatási szerződés keretében Abony Város közigazgatási területén keletkező települési szilárd (kommunális) hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-21/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
az Abony, Kossuth tér 4. I/1. szám alatti ingatlan önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-22/2015.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról

38/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Interpellációra adott válasz elfogadásáról

39/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Vadaspark 2014. évi erdőgazdálkodási feladatairól

40/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2014. évi munkájáról

41/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között lévő keretszerződés felülvizsgálatáról

42/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Salgóbányai tábor 2014. évi működéséről szóló beszámolójáról

43/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Az óvodai férőhelyek számának felülvizsgálatáról

44/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadásáról

45/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának 2014-2019. évi gazdasági programjának elfogadásáról (márciusi testületi ülésre előkészítés)

46/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
a Néphadsereg utca elnevezésének megváltoztatásáról

47/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Művelődési Ház Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely alapító okiratainak módosításáról

48/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2015. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról

49/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek, valamint a sporttevékenységet végző sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról

50/2015.(II.26.) számú képviselő-testuleti határozat
A sportszervezetek 2015. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

50/2015.(II.26.) sz. határozat melléklete
Pályázati kiírás "Sportszervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására"

51/2015.(II.26.)számú képviselő-testületi határozat
A kilturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2015 évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

51/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat melléklete
Pályázati kiírás "Kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek 2015. évi önkormányzati támogatására"

51/2015.(II26.) számú képviselő-testületi határozat melléklete
a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

52/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról

53/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. által beterjesztett tervezési többletköltség megtérítése tárgyában történő döntések meghozataláról

54/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A DTRT Vízépítő és Környezetgazdálkodási Kft. által beterjesztett tervezési többletköltség megtérítése tárgyában történő döntések meghozataláról

55/215.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Budapesti Vonósok Alapítványával kötendő közművelődési megállapodásáról

Z-56/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A bírósági ülnökök jelöléséről (Ceglédi Járás Bíróságra)

Z-57/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A bírósági ülnökök jelöléséről

Z-58/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
A bírósági ülnökök jelöléséről

Z-59/2015.(II.26.) számú képviselő-testületi határozat
Az abony, Nagykőrosi út 3. szám alatt 66m2 alapterületű bérlakás ismételt bérbeadásáról