Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Előterjesztések

2013. évi előterjesztések

2013. augusztus 29.

Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának a céget érintő személyi döntésekből fakadó módosítása

Az Abonyi Kézilabdaklub kérelmének elbírálása

Az indítható óvodai csoportok maximális létszámtúllépése

Az óvodák 2012/2013.tanévvégi beszámolójának elfogadása

Az önkormányzat tulajdonát képező Abony, Vak Bottyán út 13. szám alatti 55 m2 alapterületű bérlakás nem szociális alapon történőbérbeadása

Piac-vásárcsarnok működési rendjének jóváhagyása

Az Abony 4989/1 hrsz. ingatlan (Imre utcai sportpálya) hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

Az önkörmányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.28.) számú rendeletének módosítása

abokom

2013 onk.gazd2013. augusztus 1.

Akcióterületi Terven belüli belterületi utak felújításához kapcs

Referencia munkaként készítendő szilárd burkolattal ellátandó utakra tett ajánlatok megtárgyalása

Kelemen Tibor János önkormányzati képviselő megbízatásának megszűnése

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítására

A ”Kaszáló erdő” helyi védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló 17-2013. sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2013. július 16.

A Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2013-2018. elfogadása

A vidékfejlesztési miniszter 56-2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási igény benyújtása

A volt Kostyán Andor kúria (Vasút út 15.) veszélyelhárítás és részleges tetőfelújítására kivitelező cég megbízása

A volt Márton kúria veszélyelhárítási munkálatainak első üteme, benyújtott pályázathoz szükséges 50%-os önerő biztosítására

Abony és Térsége Térségfejlesztési társulási megállapodásának módosításával és a társulás megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala

Az Abokom Nonprofit Kft. többletfinanszírozási igényének elbírálása

Egyházi kártalanítási számla tőkéjének és kamatának felhasználására vonatkozó javaslat

Kieg. A volt Kostyán Andor kúria veszélyelhárítása és részleges tetőfelújítása - kivitelező cég megbízása

Könyvtár átalakítása tantermek, étkező kialakítása - Felmérési vázlat

Könyvtár átalakítása tantermek, étkező kialakítása - Új kialakítás koncepció vázlat

Tervismertető az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt kivett könyvtár épület funkcióváltására

Melléklet-A vidékfejlesztési miniszter 56-2013. (VI.29.) VM rendelete alapján a Tanyafejlesztési Program előirányzatra támogatási igény benyújtása


2013. június
27.

A Montágh Imre Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda és Általános Iskola névváltozásának véleményezése

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás melléklet

A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva Települési Szilárd hulladéklerakói Rekultivációjának Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodás mód

A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális int. szakmai tám 2013. évi sz. szóló  40-2013. (VI.7.) EMMI r. alapján támogatási igény benyújtása

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6-2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosítása

Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21-2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása

ÁROP-3.A.2-2013-Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi Régióban lévő önkormányzatok számára pályázat benyűjtása

Az „Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” tárgyú projekt közbeszerzői feladatainak ellátására cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítás

Az Abony Városi Polgárőrség helyiség biztosítás iránti kérelmének megtárgyalása

Az Abonyi KID FC Football Klub kérelmének elbíráslása a Városi Sportpálya üzemeltetébe adására

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosítása

Az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 14-2007. (IV. 12.) sz. rendelet módosítása

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Beszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. első féléves működtetési, takarítási és karbantartási feladatinak végrehajtásáról és pótl költségvetési forrásigény elbír

Európai mobilitási Héthez való csatlakozásra vonatkozó döntéshozatal

Felszabaduló ingatlanok jövőbeni hasznosítása

Jelentés az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérleti díj hátralékának ledolgozási lehetőségére vonatkozó koncepció kidolgozásáról

Lejárt határidejű határozatok

Tájékoztató az óvodaköteles gyermekek óvodai beiratkozásáról, az indítható óvodai csoportok számának meghatározása


2013. június 13.

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó tartozásátvállalási szerződés megkötéséhez szükséges Képviselő-testületi határozathozatal

A Kossuth tér környezetrendezése projektelem keretében megvalósítandó Köztéri szobrok rekonstrukciójához cég megbízása

2013. május 30.

A 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátása

A 2013. évi rendezvényterv finanszírozása

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítása

A civil szervezetek 2013. évi önkormányzati támogatására vonatkozó előirányzatnak a társadalmi szervezetek támogatására vonatkozó előir

A Kaszáló erdő helyi védetté nyilvánításáról és kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A megépülő Abony város Közösségi Háza - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ elnevezése

A nyári gyermekétkeztetés biztosítása

A Salgóbányai Ifjúsági Tábor működtetésére az Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság javaslata

A vásár- és piactartás rendjéről szóló 16-2001 XII.6. sz. önkormányzati rendelet módosítása

ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámoló

ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámoló melléklet

Abony Város Önkormányzatának vagyongazdálkodási tervének elfogadása

Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása

Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadása melléklet

Akcióterületi Terven belüli utak felújítására közbeszerzési cég megbízása és Ad-Hoc Bizottság felállítása

Az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álllására pályázat kiírása

Az Abony, 4728-13 hrsz. ingatlan (Téglagyári-tó) értékesítésére vonatkozó pályázat eredményhirdetése

Az abonyi Fergeteg Triatlon SE a Városi Termálfürdő díjmentes használatáról szóló kérelmének elbírálása

Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi mérlegbeszámolója

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5-2013. II.28. számú rendeletének módosítása

Beszámoló Abony Városközrendjének és közbiztonságának 2012. évi helyzetéről

Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. negyedévéről

Kiegészítő melléklet Az Abonyi Városfejlesztő Kft 2012. évi mérlegbeszámolója

Lejárt határidejű határozatok

Megbízás a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor hasznosítására vonatkozó eljárás lefolytatása

Melléklet - az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5-2013. II.28. számú rendeletének módosítása

Melléklet 1. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítása

Melléklet 1. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. negyedévéről

Melléklet 1. Tantermek kialakítása az Abony, Csollag Zsigmond út 5. szám alatt

Melléklet 2. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítása

Melléklet 2. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. II. negyedévéről

Melléklet 2. Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út 5 szám alatt

Melléklet 3. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítása

Melléklet 3. Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt

Melléklet hat. 1. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás módosítása

Módosító határozati javaslat - Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadására

Tantermek kialakítása az Abony,  Csillag Zsigmond út 5. szám alatt

Tantermek kialakítása az Abony, Csillag Zsigmond út 5. szám alatt

Települési értéktár létrehozására vonatkozó döntéshozatal


2013. április 30.

Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2013. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

Melléklet 1. Abony Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

Melléklet -  Abony Város Önkormányzat KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljárásokra cég megbíz

KMOP-5.2.1B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzési eljárásokra cég megbízása és azokhoz tarozó AD-HOC bizottságok felállítása

Abony Város Önkormányzat 2012. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról 2

A 2013. évi rendezvényterv finanszírozásáról

2013. április 25.

Településképi bejelentési

1. sz. melléklet

11. melléklet éves statisztikai összegezés - klassz_aj

2. sz. melléklet

2014. évi koncepció

A melléklet

Abony.Város.Önk.SZMSZ.21.2007.(VI.29.).rend.mód.szakf

Alapító Okirat_ET_2jav-1

B melléklet

Belvíztájékoztató_j_J

Burkolat felújítás-1-1_J

C melléklet

II. Főtér Fesztivál előterjesztés

Környezeti értékelés_jav_20130223

közbeszerzési eljárások 2012. évben

Közvilágítás közbeszerzés_J

lejártak április

Salgóbányai tábor működéséről szóló tájékoztató - ABOKOM-1

statisztikai összegzés közbeszerzés

virágos Abonyért helyi rendelet alkotása-JAVÍTOTT 7_J

zajvizsgálati jegyzőkönyv


2013. március 28.


A.gyermekvéd.helyi.szab.szóló.9.2009.(VI.02.).rend.mód.étk.tér.díj

abokom uzleto terv

berlakas nem szoc alapon

előterjesztés társ szev pályázati kiírás 2013

foep rendeletek

forg rend

gyongyszemek

kid fc

kozbeszerzes

kozvilagitas

lejartak

mikes t0

muemlek

PÁLYÁZATI ADATLAP CIVIL SZERVEZETEK

pályázati adatlap mellékletei

pályázati adatlap sportegyesület

pályázati adatlap társadalmi szervezet

piaccsarnok

polgarorseg

Szivarvany

Szoc ig rendelet mod

telepuleskepi-bejelentesi-eljaras_eloterjesztes+rendelet

telepuleskepi-velemenyezesi-eljaras_eloterjesztes+rendelet

vak bottyan

vak bottyan 2 melleklet-1

varosfejl alapito okirat

varosfejl beszam

viragos abonyert


2013. március 19.

a veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának...önerő meghatározása

Abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szmsz szóló 21-2007 (VI.29.) sz. rendeletének módosítása

SZMSZ módosítás melléklete


2013. február 28.


A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás és Abony Város Önkormányzata között létrejött megállapodás módosítása

Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról szóló 344-2012. (XI.29.) és a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti

Abony Város Önkormányzat adósságátvállalásához kapcsolódó megállapodás megkötéséhez szükséges képviselő-testületi határozathozatal

abony Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei szmsz szóló 21-2007 (VI.29.) sz. rendeletének módosítása

Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi kiállítóhely igazgatói állásra (magasabb vezetői) pályázat kiírása

Az Abonyi Mikes-tó (2972 hrsz.) hasznosítására történő ajánlat elbírálása

Felvételi körzethatárok módosítására vonatkozó vélemény kialakítása

Györe Pál díszpolgár emlékére állítandó szoborral kapcsolatos döntéshozatal

Javaslat abony Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítására

Tájékoztató a társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának felhasználásáról


2013. február 14.

Az ABOKOM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása

Az ideiglenes piac kialakítása

Beszámoló a virágosítási programban tett intézkedésekről

Lejárt határidejű határozatok


2013. január 31.

1.sz. melléklet Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. negyedévi tevékenységéről

A Telenor Magyarország Zrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalása

A településképi véleményezési eljárással, a településképi bejelentési eljárássall, valamint a helyi településképi...kapcsolatos helyi szabályozással kapcsolatos döntéshozatal

abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4-2009 (II.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyesszabályairól szóló 13-2007. (IV.12.) sz. önkormányzati rendelet módosítása

Abony Városi Polgárőrség 2012. évi tevékenységével kapcsolatos tájékoztató

Az Abony téglagyári tó (4728-13 hrsz.) értékesítésre való kijelölése

Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. IV. negyedévi tevékenységéről

Lejárt határidejű határozatok

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítása

Tájékoztató a Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról és a Bizottságok 2013. évi ellenőrzési program-tervének jóváhagyása

2012. évi előterjesztések

2012. december 11.

1. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás elfogadása

2. Az Önkormányzati Intézmények működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződés jóváhagyása

3. A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról

4. A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának rendezése

5. A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása

6. A Közép-magyarországi Régió szétválasztására illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez való csatlakozása

7. Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezni kívánt „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvény támogatása

8. Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosítása

2012. november 29.

1. Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása

2. Abony Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

3. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi III. negyedévéről

4. Abony Város Településfejlesztési Program – Fejlesztési Koncepció (Településfejlesztési Koncepció) felülvizsgálata és módosítása

5. Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételre

6. Abony Város Önkormányzat 2012. III. negyedévi pénzügyi beszámolójának megtárgyalása

7. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosítása

8. Tájékoztató a járási rendszer kialakítása következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő változásokról

9. Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása

10. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999.(XII.29.) számú rendeletének módosítására

11. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII. 09.) számú rendeletének módosítására           

12. Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998.(XII.19) sz. rendeletének módosítására  

13. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyására           

14. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyására

15. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyása     

16. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) számú rendelet módosítása

17. Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2013. évi díjtételeinek és óradíjainak megállapítása

18. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú rendelet módosítása

19. Nem lakáscélú helyiségek 2013. évi bérleti díjának megállapítása  

20. Abony Városi Termálfürdő 2013. évi díjainak megállapítása

21. Mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti, valamint a vásártér bérleti díjak megállapításáról  

22. A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele

23. Intézmények Alapító Okiratainak módosítása         

24. Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálása

25. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása

26. Képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása

27. A Kostyán kúria és a Márton kúria veszélyelhárítási munkálataira tervezési megbízás adása       

28. Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízása

29. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

30. Földmérési feladatok ellátására cég megbízása        

31. A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és a hírmagazin készítésére kötött támogatási szerződés megkötése  

32. A városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtétele

33. Az Abony Városi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m2 alapterületű helyiség használatára

34. Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című pályázati kiíráson való részvételre    

35. Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízása        

36. Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat létesítésével kapcsolatban megtett intézkedésekről és mezei őrszolgálat létesítéséről

37. A Közép-Tisza-Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés megtárgyalása

38. Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágása         

39. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítása

40. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a tiltott közösségellenes magatartásokról szóló 23/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

41. Lejárt határidejű határozatok

2012. november 27.

Önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatos intézkedések

2012. október 25.

1.    A „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált település-központ fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárásáról.

2.    Tájékoztató a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról

3.    A Gyöngyszemek Óvodája megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálása

4.    A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő jogszabályváltozások tükrében    

5.    Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának önkormányzati társulása társulási megállapodásának módosítása

6.    Abony Város Önkormányzat és Dabas és Környéke Kft közötti szerződés alapján a közművagyon bérleti díjának meghatározása

7.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-rendszer 2013. évi csatlakozása

8.    Belső ellenőrzési terv jóváhagyása

9.    Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás egyes helyi szabályairól szóló 4/2009. (II.37.) önk. rendeletének módosítására

10.    A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozólag a KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések című pályázat elkészítésére pályázatíró cég megbízása

11.    Központi konyha és étkezde energetikai korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatala

12.    Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című „ÖKO JAM: A környezettudatos nevelés megvalósulása minden     szinten”című pályázatához

13.    A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalása

14.    Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítése

15.    Tájékoztató a 2012. évi garanciális bejárásokról

16.    Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

17.    Tájékoztató a közintézmények állapotáról

18.    Lejárt határidejű határozatok2012. szeptember 27.


1. A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat megadásáról

2. A Városháza ingatlannak, a Magyar Állam tulajdonában álló 73/6309 tulajdoni hányada tulajdonjogának Abony Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásávaé kapcsolatos eljárás megindításához szükséges döntések meghozatala

3. Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása

4. Beszámoló a kistérségi feladatokról

5. A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetése

6.A Volán társaságok autóbuszainak Abony, kossuth téren kívüli parkolásának megoldása

7. A 2012. évre tervezett útfelújítások

8. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről

9. Abony, 3727/1 hrsz-ú ingatlan átnevezése

10. Lejárt határidejű határozatok2012. szeptember 6.

1. „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010 - 0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó „Piaccsarnok és fedett piactér” kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet és AD-HOC Bizottság megbízása

2. Abony Város Ivóvízminőség javítási és ivóvíz hálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekt maradványkeretének felhasználása

3. Abony Város Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítása

4. Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról a 360/1., 361/1., 361/2. helyrajzi számú földrészletekből álló telektömb vonatkozásában

5. Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópontja, az M8 gyorsforgalmi út és kapcsolódó építményeik vonatkozásában

6. Javaslat a hatályos Településszerkezeti terv módosítására

7. A Helyi építési Szabályzatról szóló 19/2007. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása

8. Pályázati Szabályzat jóváhagyása

9. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012 (III.12.) számú rendeletének módosítása

10. Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2012. első félévi helyzetéről

11. „Abony Város Díszpolgára” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 22/1995. (XI.07.) számú Ügyrendi és Közb. Biz. rendelet módosítása Elnöke

12. Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV. 12.) számú önkormányzati rendelet módosítása

13. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendelet módosítása

14. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény „Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatása

15. A logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2012. szeptember 01-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása

16. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálása

17. A Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírása

18. Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül mobil egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára

19. Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt Sívó-kúria műemlék épületén lévő tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég megbízása

20. A volt Ungár kúria meglévő födém veszélyelhárítására kivitelező cég megbízása

21. Az Abony, Kossuth tér 2-4 sz. ingatlan előtti járdaszakasz felújítása

22. A 2012. évre tervezett útfelújítások

23. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítása

24. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről

25. Az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Báthory István utca 2. szám alatt található 31 m2 alapterületű ingatlan hasznosítása

26. Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek karbantartására és üzemeltetésére cég megbízása

27. Abony Város Önkormányzatának Törtel Község Önkormányzat által „Ivóvízminőség-javítás Törtelen” című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozat


28. Lejárt határidejű határozatok


2012. július 12.


1. „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése város-rehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása

2. A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszám Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvételre

3. Javaslat a Polgármesteri Hivatal „A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések –Rugalmas munkahelyek” című TÁMOP-2.4.5-12/8 kódszámú pályázaton való részvételének támogatására

4. A Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola „Innovatív iskolák fejlesztése” című TÁMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatása

5. Javaslat az Abony város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkáira vonatkozóan közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítására és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására

6. Javaslat a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására

7. Javaslat a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátására

8. Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelme

9. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2012. évi 01-05 hó pénzügyi helyzetéről

10. Javaslat az Abony Város Önkormányzata által legyártott képeslapok értékesítési árának meghatározására

11. Javaslat az 2972 hrsz-ú (Mikes tó) használati és szolgáltatási díjtételeinek meghatározására


2012. június 28.1. Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálása

2. A felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről szóló 7/2002. (IV. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

3. Tájékoztató a tanköteles gyermekek iskolai beiratkozásáról, az indítható osztályok számának meghatározása

4. A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladat ellátásához szükséges órakeretek és pedagógus álláshelyek számának meghatározása

5. Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosítása

6. Tájékoztató az abonyi alapfokú művészetoktatási intézmények helyzetéről

7. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi II. negyedévéről

8. Abony Város Településrendezési Tervének gyorsított eljárású módosítására vonatkozó határozat meghozatala

9. A DAKÖV Kft-hez való csatlakozáshoz valamint a viziközmű üzemeltetéséhez szükséges szerződések jóváhagyásáról

10. A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának elfogadása

11. A tiltott kihívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása

12. A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvétel

13. Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosítása

14. Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi számú ingatlan hasznosítása

15. Az abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz.alatti 23 m2 alapterületű helyiség használatára

16. Közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítése

17. A 120/2012. (IV. 12.) sz. Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emeléséről szóló Képviselő-testületi határozat módosítása

18. Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontásához kapcsolódó pályázat kiírásáról

19. Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

20. Lejárt határidejű határozatok

2012. május 31.


1.Beszámoló a kistérségi feladatokról

2.Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek otthona megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok és végkielégítések kifizetése

3. Intézmények alapító okiratának módosítása

4.Beszámoló a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

5.A területi védőnői körzethatárok módosítása

6.Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 9/2012. ( III.12.) számú rendeletének módosítása

7. Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módosításáról

8. Abony Város Önkormányzat és Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítása

9. Kihívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása

10. Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismerése

11.Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának ismertetése

12. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretében megvalósuló I. Főtér Fesztivál programsorozat megtárgyalása

13. A „Lehetőségeink Fő Tere” – Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárása

14. ÁFA kompenzációval érintett projektnél az önerő módosítása

15. A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása (szennyvíztisztítóhoz területvásárlás)

16. A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való csatlakozásáról

17. Tájékoztató a Közterület-felügyelet tevékenységét érintő jogszabályi változásokról és azok hatásairól, valamint a szükséges intézkedésekről

18.Az abonyi, volt Széll kastély területének (1877, 1878, 1879, 1880, 1881 hrsz.) hasznosítása

19. Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontásához kapcsolódóan művészettörténész kutatói felügyelet ellátására cég megbízása

20. A Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzése

21. A Galambot reptető női szobor elhelyezésének


22. A TÁMOP-3.1.11-12/1 kódszámú Óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvétel

23.A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedések

24. A Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott kérelem elbírálása


25. Lejárt határidejű határozatok2012. május 10.

1. A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. által készített Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740 Abony, Kossuth tér 5-7. szám (hrsz: 859/4) közintézmény engedélyes tervmódosításának tervismertetője

2. Az Apponyi úti óvoda fejlesztése című KMOP-4.6.1-11-2012-0049 jelű pályázathoz kapcsolódóan Bedekovich Éva építész tervező által készített óvodaépület átalakításának és bővítésének tervismertetője


4. Az abonyi 4471 hrsz. alatti (természetben az Abony, Kécskei u. 2. szám alatti, ún. volt Györe-kúria) ingatlan visszavásárlása

5. Az Abony, 2071 helyrejzi számú - "kisfoci pálya" - ingatlannal kapcsolatos tervezési szerződés módosítása

mellékelet

6. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosítása

7. A nyári gyermekétkeztetés biztosítása

8. A víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései kapcsán szükséges tulajdonosi döntések meghozatala, valamint víziközmű szolgáltató kft-be való belépés

melléklet 1

melléklet2

melléklet3

9. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrészének értékesítése során fennálló elővásárlási jog gyakorlása

10. A hatályos önkormányzati rendeletek szabálysártási tényállást tartalmazó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése

11. A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározására
2012. április 26.

1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról

2. A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. megbízása az Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740 Abony, kossuth tér 5-7. szám (hresz.: 859/4) közintézmény engedélyes tervének módosítására és a módosított tervnek megfelelő I. ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

3. Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalása

4. Abony Város Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

5. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2012. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

6. Az ABonyi Városfejlesztő Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme vállalkozási szerződés megkötésére

7. Az Abokom Nonprofit kft. keretszerződésének módosítása

8. Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyeület Születés Hete Fesztivál rendezése iránti kérelmének elbírálása

9. A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) önkormányzati rendelet módosítása


10. Tájékoztató Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat létrehozásáról

11. A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése

12. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosítása

13. Tájékoztató az önkormányzati tulajodnban lévő utak állapotáról

14. A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározása

15. Lejárt határidejű határozatok2012. április 12.


1. Villamos energia vásárlásával kapcsolatban közbeszerzési cég megbízása és közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítása

2. A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

3. A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támgoatására című pályázati kiíráson történő részvétel lehetősége

4. Javaslat egyes oktatási intézmények átszervezésére vonatkozó döntéshozatalra (székhelym illetőleg telephely módosítás)

5. I. Hagyományőrző Lovasbaráti Találkozó rendezéséhez nyújtandó támogatási kérelem elbírálása

6. Tájékoztató a 22/2012. (I. 30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételéről (szakrendelő tetőjavítás)

7. Salgóbányai tábor működtetéséhez szükséges szerződések megkötése és beszámoló a 2011 évi működésről

8. Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosítása

9. Benkjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emelése

10. Tájékoztató a 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról

11. A Mozgássérültek CeglédiÖnálló Egyesülete támgoatási kérelmének elbírálása

12. Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel Község Önkormányzat által "Ivóvízminőség-javítás Törtelen" című KEOP-1.3.0 kódjelű pályázat benyújtásához

13. Az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásnak megoldása

14. A bAlatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetése

15. A Tanulni Egy Életen Át Alapítvány a "Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő - piaci programok támogatása - Közép-magyarországi Régió" TÁMOP - 1.4.1-11/2 számú pályázaton való részvételének támogatása

16. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról


2012. április 5.

A "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" KMOP-5.2.1./B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó döntések meghozatala

2. Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezeő igazgatói állás betöltésére pályázat kiírása2012. március 29.


1. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

2. Abony Város Önkormányzat 2012. évi Közbezserzési Tervének elfogadása

3. Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadása

4. A nevelési intézmények fejelsztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

5. Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról

6. Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervének megismerése

7. A "Lehetőségeink Fő Tere" - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárása

8. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről

9. A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalása

10. Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. véi üzleti tervének megismerése

11. Abony Város Önkormányzat az önkormányzato tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII. 29) önkormányzati rendeletének módosítása

12. A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése

13. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) önkormányzati rendelet módosítása

14. A települési folyékony hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése

15. A települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmalmatlanításáról szóló 10/20036. (VII. 14.) önkormányzati rendelet módosítása

16. Tájékoztató az Abony Városa Termálfürdő üzemeltetéséére irányuló pályázat kiírásának lehetőségeiről

17. Abony Város Önkormányza és az OTP Nyrt. között adásvételi szerződés felbontása

18. Abony, 089/1 hrsz-ú ingatlanból földrészlet megvásárlása a KEOP-7.1.0/11-2011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése keretében megvalósítandó fejlesztés

19. Abony 3310 hrsz-ú (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízása

20. Abony, kálvin u. 3. hrsz. 3328/1 szám alatti épület belső gázellátásának átalakítására cég megbízása

21. A társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

22. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díja

23. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II.29.) rendelet módosítása

24. Az önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 2/2010. (II. 17.) önkormányzati rendeletének módosítása

25. A Pingvines Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására pályázat kiírása

26. A Szivárvány Óvoda és Bölcsőde és Pingvines Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

27. A Somogyi Imre Általános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

28. I. hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó rendezéséhez nyújtandó támogatási kérelem elbírálása

29. Tájékoztató a 22/2012. (I. 30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételéről (szakrendelő tetőjavítás)

30. Tájékoztató az 53/2012. (III. 1.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről (Mikes-tó szerződésbontás)

31. Salgóbányai tábor működéséhez szükséges szerződések megkötése és beszámoló a 2011. évi működésről

32. Villamos energia vásárlásával kapcsolatban közbeszerzési cég megbízása és közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítása

33. Az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosítása

34. Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emelése

35. Tájékoztató a 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról

36. A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének elbírálása

37. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról2012. március 1.


1. Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása

2. Tájékoztató az új köznevelési törvény ismeretében az intézményeknek az Önkormányzat, mint fenntartó általi működtetési lehetőségeiről

3. Tájékoztató a 16/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

4. Az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése" című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

5. Az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgámresteri hivatal Akadálymentesítése" című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízása

6. Az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgámresteri hivatal Akadálymentesítése" című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokra cég megbízása

7. Az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgámresteri hivatal Akadálymentesítése" című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó mérnöki valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására szerződés megkötése

8. A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a "Lehetőségeink Fő tere nAbony Város integrált városközpont fejlesztése" tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízása

9. Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz-ú (Piac tér) ingatlan épületeinek bontására beérkezett ajánlatok elbírálása és cég megbízása

10. Abony 3310 hrsz-ú (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatllan épületének bontására cég megbízása

11. Abony, Kálvin u. 3. hrsz. 3328//1 szám alatti épület belső gázellátásának átalakítására cég megbízása
2012. február 23.

1. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

2. Beszámoló az Abonyi Strandfürdő állapotáról

3. Abony Város Településrendezési terveinek gyorsított eljárású módosítására határozat meghozatala

4. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II.29.) rendelet módosítása

5. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.9 számú rendeletének módosítása

6. Tájékoztató a társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról

7. Az építményadóról szóló 20/1998. (XII.19.) számú önkormányzati rendelet módosítása

8. Abony Város vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény függvényében (a tv. 18. §. (1) bekezdésében előírt kötelezettségek teljsítése

9. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

10. Az Abony, Tószegi u. 58/a. sz. alatti Szivárvány Óvoda ás Bölcsőde épületgépészet felújítási tervdokumentációjának elkészítésére tervező megbízása

11. Beszámoló a virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról

12. Tájékoztató a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatban kialakult állpotról, és a megoldásának lehetőségeiről


2012. február 13.

1. Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása


2012. január 26.

1. Az Abonyi Rendőrőrs Városi Sportcsarnok ingyenes használatba vételéről szóló kérelmének elbírálása

2. Abony Város Településrendezési terveinek a település teljes közigazgatási területére vonatkozó felülvizsgálatára és módosítására településfejlesztési döntés meghozatala

3. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása

4. Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása

5. Abony Város Önkormányzat Képviselő-ttestületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (II. 29) számú rendeletének módosítása

6. Helyi építési szabályzatról szóló 19/2007. (V.10.) önkormányzati rendeletének módosítása

7. Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI. 29.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

8. A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő szakember megbízása

9. A dr. Kostyán Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak javítására beérkezett ajánlatok elbírálása és a nyertes ajánlattevő megbízása

10. Abony Város területén lévő 1 és 20 kV-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzésére, cég megbízása

11. Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti , 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett páláyzati anyagok értékelése

12 Megüresedett önkormányzat6i tulajdonú bérlekások nem szociális alapon történő bérbeadása

13. Beszámóló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról

14. Abony Városának a "Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások" építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli terveinek módosítása

15. "Abony város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi "K1" csatrona megépítéséhez szükséges földrészletek végleges adásvételi szerződés aláírása

16. Előterjelsztés a lejárt határidejű határozatokról


2012. január 18.

1. Abony Városának a "Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások " építési tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. számú projektjével kapcsolatos kérdések megtárgyalása
2011. évi előterjesztések
 


1. Logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2011. szeptember 01-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyása

2. A közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek és pedagógus álláshelyek számának meghatározása

3. A 2011/2012-es tanév indítható osztályai számának meghatározása

4. Megbízás a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programja módosításának szakértői véleményezése

5. Az Önkormányzat 2011. évi költésgevetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása

6. A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainka meghatározása (bölcsőde tekintetében)

7. 270/2010. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

8. Tájékoztató a 154/2011. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

9. Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosítása

10. "Abony VÁros északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 jelű pályázathoz kapcsolódó szolgáltatások ellátására szerződések megkötése

11. Abony, Rákóczi u. 8. (hrsz: 4897) szám alatti ingatlan megvásárlására való szándék kifejezése

12. Tájékoztató a városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételéről

13. Tájékoztató a közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítéséről a mindennapi életben

14. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

 

2011. május 26.


1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

2. Városfejlesztési társaság alapító okiratának módosítása

3. "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 pályázathoz kapcsolódó Városmarketing Sratégia jóváhagyása

4. A költségvetés elfogadásakor zárolt összegek felszabadítása és plusz igények fedezetének meghatározása

5. Abony Város közúthálózatának 2011. évi felújítási munkálatára kötött vállalkozási szerződés módosítása

6. Tájékoztató az Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével kapcsolatos vizsgálat lefolytatására létrehozott Ad-Hoc Bizottság munkájáról

7. Tájékoztató a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

8. Abony Város belterületi útjainak egyirányúsításához szükséges forgalomkorlátozó táblák megrendelésére fedezet biztosítása

9. Abony, Vasút u. 1. (hrsz: 4922/1 és 4922/2), Abony Lovassy Sándor u. 3. (hrsz: 2253/2) és Abony, Buzgány d. 13. (hrsz:0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására kötött vállalkozási szerződés módosítása

10. Abony Város ÉK-i városrészbelvízrendezés és táj rehabilitáviójához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról szóló 105/2011. (III.31.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

11. Térfigyelő rendszer kialakításához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbezserzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

12. Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékelése

13. A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület támogatási kérelmének elbírálása

14. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely kérelme a Múzeum vagyonvédelmi rendszerének kiépítéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

15. Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely támogatási kérelme a Pünkösdölő rendezvénysorozatra szükséges pénzügyi fedezet biztosítása

16. Beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi gazdálkodásának helyzetéről

17. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása

18. A Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatói állására pályázat kiírása

19. Nevelési-oktatási intézmények Alapító Okiratának módosítása

20. A POWER Sportegyesület kérelmének elbírálása

21. A gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 387/2010. (XII.16.) határozat módosítása

22. A gyermekétkeztetés 2011. évi vállalkozó részére fizetendő összegének meghatározása

23. A nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosítása

24. Abony, Bethlen Gábor utca 1-2. szám alatti ingatlanból 389 m2-es földrészlet megvásárlása

25. Abony Városban az elmúlt években aszfalt burkolatú, szegélyezett belterületi utak karbantartása

26. Energetikai hatékonyság fokozása ABony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatok ellátására és nyilvánosság biztosítására cég megbízása

27. A 2011-ben felújítani kívánt utak meghatározásáról szóló 95/2011. (III.31.) számú képviselő-testületi határozat módosítása

28. Tájékoztató az Egészségügyi Központ építése során kialakult problémákkal kapcsolatos vizsgálat lefolytatására megbízott Ad-Hoc Bizottság munkájáról

29. "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése" című KMOP-5.2.1/B/09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázati kiviteli terv elkészítéséhez kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbezserzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

30. Polgárőrség kérelmének elbírálása

31. A Remondis Kétpó Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása és a 2011. évi üzleti terv jóváhagyása

32. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

33. Egyebek 

2011. április 28.

1. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása

2. Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalása

3. Abony Város Önkormányzat 2010. évi zárszámadási rendeletének megalkotása

4. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2011. I. negyedévi pénzügyi helyzetéről

5. "Abony piac és üzletház" projekt üzleti tervének elfogadása

6. Abony Város Önkormányzat Közművelődési KOncepciójának elfogadása

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének közművelődési feladatairól szóló 15/2001. (XI.6.) számú rendeletének felülvizsgálata

8. Abony Város Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási programjának elfogadása

9. A közoktatási intézmények 2011/2012. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározása

10. Abony Város Önkormányzata Közoktatási Intézkedési Tervének elfogadása

11. Szivárvány Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

12. A Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület kérelmének elbírálása

13. A Salgóbányai Ifjúsági Tábor ingyenes használata

14. Abony, Nagykőrösi u. 3. (hrsz.: 5502) szám alatti ingatlanon álló garázsépület bontására cég megbízása

15. Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadása

16. Tájékoztató a térfigyelő rendszer kiépítésének feltételeiről

17. Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklüs és Somogyi Imre Általános Iskolában című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó mérnöki feladatok ellátására szerződés megkötése

18. Tájékoztató az Abony, Újszászi u. 21-23. szám alatti Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet körül kialakult parkolási gondok megoldásáról

19. Várépítő pályázat benyújtása az Ungár-kúria tetőfelújítására

20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról2011. március 31.


1. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségáltalányának megállapítása

2. Abony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat intézményei számára "cafeteria juttatások beszerzése 2011. évre" tárgyhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás lebonyolítására cég és Ad-Hoc Bizottság megbízása

3. Beszámoló a kistérségi feladatokról

4. ABOKOM Nonprofit kft. 2011 évi üzleti tervének megismerése

5. Tájékoztató az elmúlt 3 év ivóvízminőség-javítás helyzetéről

6. Beszámoló az abonyi Strandfürdő forgalmáról, jegyekről, úszóbérletekről, bungalow-k kihasználtságáról

7. Abony Városi Polgárőrség támogatási elszámolásával kapcsolatos tájékoztató

8. A 2011. évben felújítani kívánt utak meghatározása

9. Alerion Hungária Energetiakai Kft. részére kiadott szándéknyilatkozat módosítása

10. Abony Város önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programjának elfogadása

11. Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása

12. Közbezserzési Szabályzat elfogadása

13. Abony Város Önkormányzaténak a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítása

14. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 5/2000. (II.29.) számú rendelet módosítása

15. Abony Város Önkormányzatának az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.27.) számú rendeletének módosítása

16. Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetése

17. Az "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározása

18. Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítási támogatására pályázat benyújtása

19. A VÁRÉPÍTŐ PÁLYÁZAT benyújtása

20. A KEOP-7.1.0/11 kódjelű Derogációs Víziközmű projektek előkészítésére pályázat benyújtása

21. Abony Város ÉK-i városrész belvízrendezése és táj rehabilitációjához kapcsolódóan közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

22. Energetikai hatékonyság fokozása Abony Város Gyulai Gaál Miklós és Somogyi Imre Általános Iskoláiban című KEOP-5.3.0/A/09-2010-0008 jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

23. Abonyi Napló szerkesztőbizottságának felállításáról szóló 40/2007. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása

24. Báthory, Deák Ferenc és Jókai Mór utcák felújítása (TEUT) című pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondás

25. Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesületének támogatási kérelme

26. A ceglédi Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény Sportegyesületének kérelme

27. Abony, Vasút u. 1. (hrsz: 4922/1 és 4922/2), Abony, Lovassy Sándor u. 3. (hrsz.: 2253/2) és Abony, Buzgány d. 13. (hrsz: 0161/1) szám alatti ingatlanokon álló felépítmények bontására cég megbízása

28. Abony, Lovassy Sándor u. 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlan értékesítése

29. Tájékoztató a Bethlen G. u. 1-2. szám alatti ingatból 389 m2-es földrészlet megvásárlásáról

30. Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emelése

31. A 70/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása

32. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
 
2011. február 10.

1. Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása

2. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) számú rendeletének módosítása

3. A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2011. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése

4. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) sz. rendelet módosítása

5. Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodás 2011. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzése

6. Települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 10/2003. (VII.14.) sz. rendelet módosítása

7. A Salgóbányai Tábor és az Abony Városi Strandfüdrő állapotáról szóló beszámoló

8. Az Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért kérhető térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 2/2010. (II.17.9 sz. rendeletének módosítása

9. Az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkészítésének megbízásáról szóló 146/2010. (V.27.) sz. Képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezése

10. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (V.10.) sz. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása

11. Tájékoztató a tásadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról

12. A társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírása

13. Abony Város Önkormányzat 2011. véi Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról szóló 311/2010. (X.28.) sz. képviselő-testületi határozat módosítása

14. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjai

15. A virágosítási program folytatása

16. A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére érkezett ajánlatok megtárgyalása

17. A 342/2010. (XI.15.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása

18. A KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű "Kreatív kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban" című projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hocbizottság tagjainak megválasztása

19. A "kintlévőségek behajtására közreműködő kiválasztása" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbezserzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszrezési eljárást lefolytató szervezet megbízása

20. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

21. Alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása

2011. január 27.


1. Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása

2. Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

3. Beszámoló az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiállítóhely 2010. évi munkájáról

4. Az ABOKOM Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása

5. Tájékoztató hulladékgazdálkodásról

6. Abonyi Városfejlesztő Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadása

7. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V.16.) sz. önkormányzati rendelet módosítása a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének figyelembevételével

8. Abony Város Önkormányzat és Tóth Tibor között kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

9. A Piaccsarnok épületében lévő 24 m2 alapterületű üzlet bérleti díj csökkentésére irányuló kérelem elbírálása

10. Mezőgazdasági haszonbérleti díjak csökkentése iránti kérelmek elbírálása (Mádi Sándorné, Bajári István)

11. Nagyabonyi Színkör Kulturális Egyesület az abonyi Városi Sportcsarnok térítésmentes használat iránti kérelem elbírálása

12. Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2011. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása

13. Abony város fogászati ügyeleti ellátásának megoldása

14. A Fadrusz utca egyirányúsításához szükséges fedezet biztosítása

15. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, díjfizetés teljesítéséről

16. Abony Város területén lévő 1 és 20 kW-os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkáira cég megbízása

17. Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező az Innoven Kft. üzemeltetésében lévő konyha bérleti díjának emelése

18. Abony VÁros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

19. Bizottságok 2011. évi ellenőrzési tervének jóváhagyása

20. Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról szóló 166/2008. (V.08.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása

21. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról

22. Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztása


2011. január 6.

1. KMOP-4.5.2.-09-2009-0024 kódjelű "Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban" című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég megbízása

2. KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű "Kreatív Kópévár - Új bölcsőde létesítése Abonyban" című projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátására cég megbízása

3. A vis maior tartalékkeret igénybevétele

4. A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőség

5. Abonyi Lajos Múzeumi Alapítvány kérelme "A volt barokk magtár utólagos sótalanítása, felszigetelése, vakolat-rehabilitációja" című pályázat fedezetének biztosítása (A napirendi pont levételre került)

6. 381/2010. (XII.16.) számú Képviselő-testületi határozat módosítása

7. Abony Város önkormányzata és a Coop Zrt. között kötött közös tulajdont lapító és telekhatár rendezési okirat módosítása

2010. évi előterjesztések


2010. december 16.


1. Városfejlesztési társaság alapító okiratának elfogadása

2. 2011. évi rendezvényterv elfogadása

3. Intézmények Alapító Okiratának módosítása

4. A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme a Városi Sportcsarnok térsítésmentes használatáról

5. Abony Város Önkormányzat és az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosítása

6. Vasúr út 15. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadása

7. Kátyúkárosultak kérelmének elbírálása

8. Tájékoztató a közterületek virágosítási programjáról, az elmúlt évben tett intézkedésekről

9. Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó táblák kihelyezéséhez fedezet biztosítása

10. KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű "Parkolók és csomópontok fejlesztése" című projekt konzorciumi
együttműködési megállapodás módosítása

11. A KMOP-4.5.3-09-2009-0040 AZ alapfokú közoktatáshoz való egysenlő hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában című projekt siekres lezárásához informatikai tanulmány készítésére cég megbízása

12. A KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 "Lehetőségeink Fő tere - Abony Város Integrált településközpont fejlesztése" című projekthez szükséges rehabilitációs mérnöki tanulmány készítésére cég megbízása

13. A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére érkezett javaslat megtárgyalása

14. Dr. kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

15. Megbízás Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására

16. Abony Város intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyása

17. A 2011. nemzeti Vágtához kapcsolódó Vágta Korzón való megjelenés biztosítása

18. Gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi térítési díjainak meghatározása

19. Abony Város Önkormányzat 4/2010. (II.17.) sz. költségvetési rendeletének módosítása

20. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendletének módosítása

21. Tájékoztató a csatorna II. ütem hátralékairól

22. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

23. Szándéknyilatkozat az Alerion Hungária Energetika Kft-vel történő együttműködésről szélerőmű létesítése tárgyában

24. Egyebek


2010. december 25.


1. Abony Város Önkormányzata és a Coop Zrt. között kötendő ingatlan adásvételi előszerződés módosítása

2. 2011. évi rendezvényterv elfogadása

3. Tájékoztató a 2010/2011. nevelési év, tanév indításáról

4. Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 19/2004. (VII.29.) számú rendelet módosítása

5. Az ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2011. évi díjtételének és óradíjának meghatározása

6. Abony Városi Strandfürdő 2011. évi díjainaj megállapítása

7. Abony Város önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19) számú rendeletének módosítása

8. Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999. (XII.29.) számú rendeletének módosítása

9. Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosítása

10. A közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) számú rendelet módosítása

11. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú rendelet módosítása

12. Városházában lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyása

13. Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyása

14. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjának jóváhagyása

15. A Salgóbányai tábor 2011. évi térsítési díjának megállapítása

16. 2011. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piac-terület bérleti díjnak megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő mezőgazdasági területek haszonbérletéről

17. Nem lakáscélú helyiségek 2011. évi minimális bérleti díjának megállapítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről

18. Értékbecslői feladatok ellátására cég megbízása

19. Földmérési feladatok ellátására cég megbízása

20. Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi pénzügyi teljesítési adatairól

21. Abony Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

22. Polgármesteri Hivatalban az álláshelyek számának meghatározása

23. Sajtóreferensi feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátása

24. Háziorvosi, házi gyermekorvosi ls fogorvosi teendők ellátására vonatkozó megbízási szerződések módosítása

25. Ungár házra vonatkozó tervek elkészítésére tervező megbízása

26. Nagy értékű bruttó 2 millió forint feletti tárgyi eszköz 2010. évi selejtezése

27. Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

28. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének elfogadása

29. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról