Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
Hírek - Kategória 'Önkormányzati hírek'
2021 március 27 szombat - 05:56:44     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0

Hirdetmény a 2021/2022. nevelési év óvdoai beiratkozásának rendjéről
A nevelés-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§(1) bekezdése, valamint a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021.(III.10.) EMMI határozat alapján Abony Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák beiratkozásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg.
 
Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától lagalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, vagy tartózkodik.
 
A beiratkozás időpontja
 
A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokben kerül sor:
 
                                            2021. április 26. (hétfő)
                                            2021. április 27. (kedd)
                                            2021. április 28. (szerda)
                                            2021. április 29. (csütörtök)
                                            2021. április 30. (péntek)
 
A vészhelyzetre zekintettel az óvodai beiratkozásra elsősorban elektronikus úton van lehetőség. A beiratkozáshoz szükséges szülői szándéknyilatkozat Abony város hivatalos weboldaláról (www.abony.hu) letölthető, vagy átvehető az Abonyi Polgármesteri Hivatatal portaszolgálatán. A kitöltött szándéknyilatkozatot a választott óvoda e-mail címére szükséges megküldeni, de leadható a Hivatal portaszolgálatán is:
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda:  abonyigyongyszemek@gmail.com
 
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde:  pingvinesovi@gmail.com
 
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde:  szivavanyovoda.abony@gmail.com
 
A jelentkezésre személyes úton is van lehetőség a járványügyi szabályok betartása mellett előzetesen telefonon egyeztetett időpontban az alábbi helyszíneken:
 
Abonyi Gyöngyszemek Óvoda
2740 Abony, Köztársaság út 11/a
06-70/658-2956; 06-53/360-211
 
Abonyi Pingvines Óvoda és Bölcsőde
2740 Abony, Bethlen Gábor utca 3-5.
06-53/360-132
 
Abonyi Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
2740 Abony, Tószegi út 58/A
06-53/360-825
 
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
 
a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat,
 
a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 
A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
 
A szülő -a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni.
A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Pest Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei sajátos helyzete indokolja.
A napi négy órában óvodában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). A bejelentéeket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint - a nyomtatást követő - postai beküldésével lehet teljesíteni (elérhetősége: WWW.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpont/Külföldre távozás bejelentése).
 
Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértéi nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
 
 
 
 
2021 március 18 csütörtök - 09:28:19     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0


Abony Város Önkormányzat (székhely: Abony, Kossuth Lajos tér 1.) Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti Park-ban található, az alábbiakban felsorolt ingatlanokat.
2021 március 01 hétfő - 14:32:11     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0

Az Országgyűlés 2021. február 22. napján fogadta el és ugyanezen napon hatályba is lépett a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény, melynek értelmében újabb 90 napig érvényben maradhatnak a veszélyhelyzettel összefüggő rendelkezések.
 
A veszélyhelyzet meghosszabbítása mellett Magyarország Kormánya a járványügyi szakemberek véleményét figyelembe véve döntött arról, hogy 2021. március 16-ig változatlan formában fenntartja a korlátozó intézkedéseket, úgymint
 
-          kijárási tilalom este 8 óra és hajnal 5 óra között (felmentés csak a munkába és a munkából hazajárás esetén, illetve rendkívüli esetekben lehetséges), 
-          minden gyülekezés tilos,
-          az éttermek, szórakozóhelyek, sport- és szabadidőközpontok zárva tartanak, csak házhoz szállítás lehetséges (kivétel üzemi étkezdék),
-          a sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni,
-          szabadtéren az egyéni sportolás megengedett, de az amatőr csapatsport tilos,
-          az üzletek, fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 óráig tarthatnak nyitva,
-          a szállodák csak üzleti célból érkezett vendégeket fogadhatnak, turistákat nem,
-          altalános rendezvénytilalom van hatályban, családi összejöveteleken, magánrendezvényeken legfeljebb tízen vehetnek részt,
-          a felsőoktatás csak online formában működhet, a középiskolákban nyolcadik osztály fölött digitális oktatás zajlik. A bölcsődék, óvodák és a 14 év alattiak számára az általános iskolák továbbra is nyitva tartanak.  
 
A Kormány tájékoztatása alapján az oltások tömegessé válásával nyílik majd esély arra, hogy a korlátozások feloldásra kerülhessenek.
 
Kérjük, hogy továbbra is hiteles hírforrásokból tájékozódjanak! Kísérjék folyamatosan figyelemmel a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal (https://koronavirus.gov.hu) és az önkormányzat (mobiltelefonos Abony Applikáció, vagy www.abony.hu) közleményeit.
 
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
 
Abony, 2021. március 1.
 
                                                                                   Pető Zsolt                                                                         dr. Gáspár Anita                                                                                                                  polgármester                                                                               jegyző
 
 
2021 január 14 csütörtök - 15:31:33     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti Park-ban található, az alábbiakban felsorolt ingatlanokat.
2021 január 11 hétfő - 17:31:57     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0

1/2021.(I.11.) Az Önnkormányzat Polgármesterének rendelete
A maszkviselés helyi szabályairól szóló 21/2020.(XII.16.) rendelet módosításáról
2020 december 16 szerda - 23:15:16     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0

149/2020.(XII.03.) számú Polgármesteri határozat
A költségvetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról
2020 december 16 szerda - 14:26:59     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0

21/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet
A maszkviselés helyi szabályairól
2020 december 15 kedd - 21:43:17     Önkormányzati hírek     Hozzászólás 0

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 12/2017.(VII.03.) önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében meghatározott Vagyongazdálkodási Liciteljárási Szabályzat alapján egyfordulós, nyílt liciteljárás keretében elidegenítésre meghirdeti az Abonyi Üzleti Park-ban található, az alábbiakban felsorolt ingatlanokat.
Oldal:  1 2 3 ... 58 59 60
Közérdekű információk

Programajánló

*****
*****
*****
*****
Bővülő vállalkozásaink

logo.gif
tolnato.JPG


Generál Kontakt logó-01.jpg

ma-bau.JPG


 
Első kézből
Új Magyarország
Gazdasági program
Abony lenndületbe jön
 
 
 
Természetjárók Köre
Nosztalgiakórus
Magán Zoo

Környező települések
Cegléd Újszilvás
Újszász Szolnok
Kőröstetétlen Törtel
Intézmények