Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2012 évi Határozatok

1/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abonyi Rendőrőrs körzeti megbízottja kinevezésének támogatása című napirendi pont felvételéről

2/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli jogállásának meghatározása című napirendi pont felvételéről

3/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Beszámoló az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról

4/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Abony Városának a €žPiaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások € építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli terveinek módosítása

15/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

16/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városának a €žPiaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások € építése tárgyú KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. projekt, kiviteli terveinek módosításáról

17/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Rendőrőrs Városi Sportcsarnok ingyenes használatba vételéről szóló kérelmének elbírálásáról

18/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek a település teljes közigazgatási területére vonatkozó felülvizsgálatára és módosítására településfejlesztési döntés meghozataláról

19/2012. (01.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról

20/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Bizottságok 2012. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

21/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz kapcsolódó közoktatási szakértői tevékenység ellátására történő szakember megbízásáról

22/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a dr. Kostány Andor Rendelőintézet tetőszerkezeti hibáinak javítására beérkezett ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlattevő megbízásáról

23/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város területén lévő 1 és 20 kV -os villamoshálózatok biztonsági övezetében történő fák gallyazási munkálatainak elvégzéséről, cég megbízásáról

24/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat

Abony, Lovassy Sándor utca 3. szám alatti, 2253/2 helyrajzi számú ingatlanra beérkezett pályázati anyagok értékeléséről

25/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások nem szociális alapon történő bérbeadásáról

26/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
€žAbony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése" című, KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 pályázat keretein belül megvalósuló külterületi €žK1 € csatorna megépítéséhez szükséges földrészletek végleges adásvételi szerződés aláírásáról

27/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a Közterület-felügyelet Polgármesteri Hivatalon belüli jogállásának meghatározásáról

28/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

29/2012. (I. 30.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról

30/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fiatalok Egészséges életmódjáért Egyesület €žAz önkéntesség elterjesztése € című TíMOP-5.5.2-11/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatása című napirendi pont felvételéről

31/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Zárt ülés napirendi pontjainak a nyílt ülés 2. napirendi pontját követő megtárgyalása

34/2012. (II. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalásáról

35/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fiatalok Egészséges életmódjáért Egyesület €žAz önkéntesség elterjesztése € című TíMOP-5.5.2-11/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról

36/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról

37/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

a nyílt ülés 1. napirendi pontját követően a zárt ülés folytatásáról

42/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadására

43/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terveinek gyorsított eljárású módosítására határozat meghozatalára

44/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosításáról

45/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A társadalmi szervezetek 2011. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról

46/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Tószegi út 58/a sz. alatti Szivárvány óvoda és Bölcsőde épületgépészet felújítási tervdokumentációjának elkészítésére tervező megbízásáról

47/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A virágosítás programban tett intézkedésekről, és további feladatok meghatározásáról szóló beszámoló elfogadásáról

48/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor működtetésével kapcsolatban kialakult állapotról, és a megoldásának lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

49/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú €žLehetőségeink Fő tere Abony Város Integrált városközpont fejlesztése € tárgyú pályázat €žKossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja € projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása

50/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízása

51/2012. (III. 01.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011. (II.18.) számú rendeletének módosítása című napirendi pont felvételéről

52/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről

53/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről

54/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az új köznevelési törvény ismeretében az intézményeknek az Önkormányzat, mint fenntartó általi működtetési lehetőségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról

55/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 16/2012. (I.26.) sz. Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

56/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának Akadálymentesítés € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó műszaki ellenőri valamint rehabilitációs szakmérnöki feladatok ellátására szerződés megkötéséről

57/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízásáról

58/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó projektmenedzseri feladatokra cég megbízásáról

59/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az €žEgyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatal Akadálymentesítése € című KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízására

60/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a €žLehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése € tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására cég megbízásáról

61/2012. (III.01.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony 859/4; 859/4/A; 859/3; 858 hrsz.- ú (Piac tér) ingatlan épületeinek bontására beérkezett ajánlatok elbírálásáról és cég megbízásáról

62/2012. (III. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/Lehetőségeink Fő Tere € €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárás

77/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési Szabályzat elfogadására

78/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

79/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés és Intézkedési Terv elfogadásáról

80/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges terv megismerése

81/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi I. negyedéves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

82/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi üzleti tervének megismerésére

83/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

53/2012. (III. 01.) számú Képviselő-testületi határozatban foglalt intézkedések megtételéről

84/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról

85/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 4083/7 helyrajzi számú ingatlan hasznosítására irányuló kezdeményezés megtárgyalásáról

86/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének megismerésére

87/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

88/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési folyékony hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzéséről

89/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az Abony Városi Termálfürdő üzemeltetésére irányuló pályázat kiírásának lehetőségeiről

90/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az OTP Nyrt. között kötött adásvételi szerződés felbontásáról

91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, 089/1 hrsz.-ú ingatlanból földrészlet megvásárlása a KEOP-7.1.0/11-2011-0006 kódszámú, Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése keretében megvalósítandó fejlesztésről

92/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony 3310 hrsz.-ú (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízása

93/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, Kálvin u. 3. hrsz. 3328/1 szám alatti épület belső gázellátásának átalakítására cég megbízása

94/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2012. évi önkormányzati támogatásának pályázati kiírásáról

95/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A gyermekétkeztetés 2012. évi intézményi térítési díjainak meghatározására ( bölcsőde tekintetében)

96/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Pingvines óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására pályázat kiírásáról

97/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szivárvány óvoda és Bölcsőde és Pingvines óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyására

98/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat

Somogyi Imre íltalános Iskola és a Gyulai Gaál Miklós íltalános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítására

99/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont felvétele / Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosítása

100/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žAbony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosítása €

101/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) ingatlan épületének bontására cég megbízásáról szóló 92/2012. (III.29.) számú határozatának módosításáról

102/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állás betöltésére pályázat kiírásáról

103/2012. (IV. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A €žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése € KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó döntések meghozataláról

104/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 0163 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére című napirendi pont felvételéről

105/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A €žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt részét képező Abony Piaccsarnok és fedett piac megvalósulásához kapcsolódó bontási munkálatokról döntés meghozatala című napirendi pont felvételéről

107/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatban közbeszerzési cég megbízására és közbeszerzési ad-hoc bizottság felállításáról

108/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

109/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A nevelési intézmények fejlesztése című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

110/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről

111/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására című pályázati kiíráson történő részvételi lehetőségről

112/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményátszervezésére

113/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Gyulai Gaál Miklós íltalános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi átszervezésére

114/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Somogyi Imre íltalános Iskola intézményi átszervezésére

115/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
I. Hagyományteremtő Lovasbaráti Találkozó rendezéséhez nyújtandó támogatási kérelem elbírálásáról

116/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 22/2012. (I.30.) sz. határozatban foglalt intézkedések megtételéről szóló tájékoztató elfogadásáról

117/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Tanulni Egy életen ít Alapítvány a €žKözösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő €“ piaci programok támogatása €“ Közép-magyarországi Régió € TíMOP-1.4.1-11/2 számú pályázaton való részvételének támogatásáról

118/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Salgóbányai tábor működéséhez szükséges szerződések megkötéséről és a 2011. évi működésről szóló beszámoló elfogadásáról

119/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról

120/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emelése

121/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A 2011. évben kihelyezésre került közlekedési táblákról szóló tájékoztató elfogadásáról

122/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Mozgássérültek Ceglédi Önálló Egyesülete támogatási kérelmének elbírálásáról

123/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának hozzájárulása Törtel Község Önkormányzat által €žIvóvízminőség-javítás Törtelen € című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásáról

124/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 5. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátásának megoldására

125/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2012. évi üzemeltetéséről

126/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A lejárt határidejű határozatokról

127/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A 0161/1 helyrajzi számú ingatlan (Vásártér) bérbeadása, Jankovics Zoltán részére

128/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban című napirendi pont felvételéről

129/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekttel kapcsolatban című tájékoztatóról

130/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele / A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2012. évi közszolgáltatási díjának részletes költségelemzésére

131/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele / A közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározása

136/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról

137/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont cseréje / A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft. megbízása az Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740 Abony, Kossuth tér 5-7. szám (hrsz.: 859/4) közintézmény engedélyes tervének módosítására és a módosított tervnek megfelelő I. ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

138/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési éves statisztikai összegzés megtárgyalásáról

139/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2012. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

140/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Horizont 4 Tervező és Szolgáltató Kft.-t megbízása az Abony Város Piaccsarnok és fedett piac, üzletház és lakások 2740 Abony, Kossuth tér 5-7. szám (hrsz.: 859/4) közintézmény engedélyes tervének módosítására és a módosított tervnek megfelelő I. ütemre vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésére

141/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme megbízási szerződés megkötésére

142/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módosításáról

143/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Babára Hangolva Gyermek- és Családvédelmi Egyesület Születés Hete Fesztivál rendezése iránti kérelemének elbírálásáról

144/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI.02.) rendelet módosításáról

145/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város közigazgatási területén mezei őrszolgálat létesítéséről

146/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő utak állapotáról


147/2012. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat

Napirendi pont cím külön vétele/nyílt ülés 3. napirendi pont €žAbony Város Településrendezési terve €“ Helyi építési Szabályzat €“ módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat, a településrendezési €“ HéSZ - módosítás elfogadására és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése € című napirendi pont címe módosul. A helyes címek €žAbony Város Településrendezési terve €“ Helyi építési Szabályzat €“ módosítására vonatkozó környezeti vizsgálat, a településrendezési €“ HéSZ - módosítás elfogadása € és €žTelepülésrendezési eszközök felülvizsgálatának jóváhagyásáig változtatási tilalom elrendelése €

148/2012. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve €“ Helyi építési Szabályzat - módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról

149/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Az abonyi 4471 hrsz. alatti (természetben az Abony, Kécskei u. 2. szám alatti, ún. volt Györe-kúria) ingatlan visszavásárlására

150/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abony 2071 helyrajzi számú - "Kisfoci pálya" - ingatlannal kapcsolatos tervezési szerződés módosításáról

151/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

152/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

153/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló napirend folytatása

154/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 9/2009. (VI. 02.) önkormányzati rendelet módosítása

155/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztosításáról

156/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései kapcsán szükséges tulajdonosi döntések meghozataláról

157/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
Balatonszárszói Ifjúsági Tábor tulajdonrészének értékesítése során fennálló vételi szándékról

158/2012. (V. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztosításának alapelvei meghatározásáról

159/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/A TíMOP-3.1.11-12/1 kódszámú óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvétel

160/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről című napirendi pont felvételéről

167/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
A kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

168/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Intézmények Alapító Okiratainak módosításáról

169/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

170/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a területi védőnői körzethatárok módosításáról

171/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztosított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módosításáról

172/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žBeszámoló az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről €

173/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žA víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való csatlakozás €

174/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az ABOKOM Nonprofit Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

175/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezetői igazgatójának kérelme című napirendi pont felvételéről


176/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tulajdonosi rendelkezés ingatlan használatba adásáról, valamint az Abonyi Városfejlesztő Kft. Alapító Okiratának módosítása című napirendi pont felvételéről


177/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módosításáról

178/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendeletének megalkotásáról

179/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2011. évi mérlegbeszámolójának megismeréséről

180/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának kérelméről

181/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat

Tulajdonosi rendelkezés ingatlan használatba adásáról, valamint az Abonyi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról

182/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A €žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált település központ fejlesztése € című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretében megvalósuló I. Főtér Fesztivál programsorozat megtárgyalásáról

183/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a €žLehetőségeink Fő Tere € - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárására

184/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
íFA kompenzációval érintett KMOP-5.2-1/B-09-2f-2010-0011 €žLehetőségeink Fő tere- Abony Város integrált településközpont fejlesztése € című projekt önerő módosításáról

185/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat

íFA kompenzációval érintett KMOP-3.3.1/B-10-2010-0037 €žAbony Város északkeleti részének csapadékvíz-elvezetése és gyűjtése € című projekt önerő módosításáról

186/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
íFA kompenzációval érintett projekteknél önerő módosítására

187/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 91/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

188/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Közterület-felügyelet tevékenységét érintő jogszabályi változásokról, azok hatásairól, valamint a szükséges intézkedésekről szóló tájékoztatóról

189/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony volt Széll kastély (1877, 1878, 1879, 1880 és 1881 helyrajzi szám) hasznosításáról

190/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódóan művészettörténész kutatói felügyelet ellátására cég megbízása

191/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzéséről

192/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Galambot reptető női szobor elhelyezésének meghatározásáról

193/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az oktatási intézmények működési lehetőségeiről

194/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról

195/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Vásártér térítésmentes használatbavételére benyújtott kérelem elbírálásáról

196/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a víziközművekről szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezései alapján víziközmű szolgáltató gazdasági társasághoz való csatlakozásról

197/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

198/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Javaslat az Abony Város Önkormányzat Allianz Hungária Zrt.-vel valamint Bróker Royal Biztosítási Alkusz Kft.-vel kötött megbízási szerződések felülvizsgálatáról című napirendi pont felvételéről nyílt ülés 19. napirendi pontjaként

199/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Fehér Gyolcs Alapítvány által benyújtott kérelem elbírálása című napirendi pont felvételéről

200/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pingvines óvoda és Bölcsőde intézményvezetői állására beérkezett pályázat elbírálásáról

201/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2012/2013-as tanév indítható osztályai számának meghatározásáról

202/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges órakeretek meghatározására

203/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2012/2013. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározására

204/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Sportcsarnok Alapító Okiratának módosításról

205/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. évi II. negyedévi munkájáról és június 1-25 közötti időszak tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

1. SZ. MELLéKLET

2. SZ. MELLéKLET

3. SZ. MELLéKLET

4. SZ. MELLéKLET

206/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési tervének gyorsított eljárású módosítására vonatkozó határozat meghozatalára

207/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A DAKÖV kft-hez való csatlakozáshoz szükséges valamint a víziközmű üzemeltetéséhez szükséges szerződések jóváhagyásáról

208/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról

209/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról

210/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Károly Róbert utca 2750. helyrajzi szám alatti ingatlan hasznosításáról

211/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
195/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat módosítása című napirendi pont felvételéről

212/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m ² alapterületű helyiség használatáról

213/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közintézmények, középületek és közterületek akadálymentesítéséről

214/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 120/2012. (IV. 12.) sz. Bankjegykiadó automata berendezés elhelyezésére és üzemeltetésére bérleti díj emeléséről szóló Képviselő-testületi határozat módosításáról

215/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony, volt Márton kúria északi melléképületének részleges bontáshoz kapcsolódó pályázat kiírásáról

216/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

217/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

218/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Fehér Gyolcs Alapítvány által benyújtott kérelem elbírálásáról

219/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 195/2012. (VI. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat módosításáról

224/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Városi Termálfürdő ingyenes használatára az Abonyban bejegyzett sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából című napirendi pont felvételéről

225/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI. 29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére című napirendi pont felvételéről

229/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a €žLehetőségeink Fő Tere € €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt pályázatra benyújtott anyagok értékeléséről

230/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A TíMOP-3.1.11-12/1 kódszámú óvodafejlesztés című pályázati felhíváson való részvételre

231/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal €žA munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések €“ Rugalmas munkahelyek € című TíMOP-2.4.5-12/8 kódszámú pályázaton való részvételének támogatására

232/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola €žInnovatív iskolák fejlesztése € című TíMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról

233/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésére közbeszerzési ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

234/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a €žLehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése € tárgyú projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítására

235/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

A KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú a €žLehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése € tárgyú projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati feladatok ellátásáról

236/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Polgárőrség támogatási kérelmének elbírálásáról

237/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi költségvetés 1-5 hó teljesítéséről szóló tájékoztatóról

238/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata által legyártatott képeslapok értékesítési árának meghatározására

239/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város 2972 hrsz-ú (Mikes-tó) ingatlan használati és szolgáltatási díjtételeinek meghatározására

240/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Termálfürdő ingyenes használatara az Abonyban bejegyzett sportszervezetek regisztrált sportolói számára edzés, edzőtáborozás céljából

241/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül külterületi földútjaink karbantartására, rendszeres felújítását biztosító vontatott munkagépek, eszközök beszerzésére

242/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont címmódosítás/ €žA Helyi építési Szabályzatról szóló 19/2007. (V.10.) önkormányzati rendelet módosítása €

244/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

€žLehetőségeink Fő tere €“ Abony Város integrált településközpont fejlesztése € című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázathoz kapcsolódó €žPiaccsarnok és fedett piactér € kivitelezési munkálatai műszaki ellenőrének kiválasztására folytatott közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet és AD-HOC bizottság megbízásáról

245/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Ivóvízminőség-javítási és ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása című KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú projekt maradvány keretének felhasználásáról

246/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról

247/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról a 360/1., 361/1., 361/2. helyrajzi számú földrészletekből álló telektömb vonatkozásában

248/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Településrendezési terve módosítására vonatkozó környezeti vizsgálatról az M4-M8 gyorsforgalmi utak elválási csomópontja, az M8 gyorsforgalmi út és kapcsolódó építményeik vonatkozásában

249/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 159/2007. (V.10.) számú Önkormányzati határozattal módosított 176/2003. (XII.17.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott Abony Város településszerkezeti tervének módosításáról

250/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 176/2003. (XII.17.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott Abony Város településszerkezeti tervének módosításáról

251/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pályázati Szabályzat jóváhagyásáról

252/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2012. első félévi helyzetéről

253/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós íltalános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény €žInnovatív iskolák fejlesztése € című TíMOP-3.1.4-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatás

254/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2012. szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról

255/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Montágh Imre íltalános Iskola, óvoda és Egysége Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálására

256/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására pályázat kiírásáról

257/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Pályázat benyújtása a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet keretén belül mobil egészségügyi vizsgálatok végzésére tanyai lakosok számára

258/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kálvin út 10. szám alatti volt Sívó-kúria műemlék épületén lévő tetőfedés részleges felújítási munkáira kivitelező cég megbízásáról

259/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
A volt Ungár kúria meglevő födém veszélyelhárítására kivitelező cég megbízása

260/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2-4 sz. ingatlan előtti járdaszakasz felújításáról

261/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kossuth tér 2-4 sz. ingatlan előtti járdaszakasz felújítása

262/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pontok cseréje / €žAbony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása €

263/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közigazgatási területén található közvilágítási aktív elemek üzemeltetésére és karbantartására cég megbízása

264/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

A 2012. évre tervezett útfelújításokról

265/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról

266/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje és fűtési rendszerének korszerűsítésében megtett intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról

267/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának Törtel Község Önkormányzat által "Ivóvízminőség-javítás Törtelen" című KEOP-1.3.0 pályázat benyújtásához kapcsolódó nyilatkozatáról

268/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat

Az önkormányzat tulajdonában lévő Abony, Báthory István utca 2. szám alatt található 31 m ² alapterületű ingatlan hasznosításáról

269/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

270/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról című napirendi pont felvételéről

271/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek eltérő használatáról szóló 27/2003. (XII.17.) önk. rendeletének módosítására napirendi pont felvételéről

273/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A közoktatási intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatos előzetes szándéknyilatkozat megadásáról

274/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Városháza ingatlanának, a Magyar Állam tulajdonában álló 73/6309 tulajdoni hányada tulajdonjogának Abony Város Önkormányzata részére történő ingyenes átruházásával kapcsolatos eljárás megindításához szükséges döntések meghozataláról

275/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ad-hoc bizottság felállítása és közbeszerzési cég megbízása

276/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról

277/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Balatonszárszói Ifjúsági Tábor 2013. évi üzemeltetéséről

278/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje/ Napirendi pont cseréje/ A 8. napirendi pont a „Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről” című napirendi pont a 6. napirendi pontként kerüljön megtárgyalásra

279/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az egészségügyi ellátás helyzetéről

280/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Volán társaságok Abony, Kossuth téren kívüli parkolásának megoldásáról

281/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 2012. évre tervezett további útfelújításokról

282/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, 3727/1 hrsz.-ú ingatlan átnevezéséről

283/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a járási hivatalok kialakításával kapcsolatos megállapodás aláírásáról

284/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

285/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cím módosítás/ „A KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

286/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/ Központi konyha és étkezde energetikai korszerűsítésével kapcsolatos döntés meghozatala   

287/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása című napirendi pont felvételéről

288/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje / Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának önkormányzati társulása társulási megállapodásának módosítása 

289/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
 „273/2012. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat megtárgyalása” című napirendi pont felvételéről

290/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslata” című napirendi pont felvételéről 

291/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtása” című napirendi pont felvételéről

292/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtása” című napirendi pont felvételéről 

304/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalásához név szerinti szavazásról

305/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 273/2012 (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat megtárgyalásáról

306/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Lehetőségeink Fő Tere” - Abony Város integrált településközpont fejlesztése c. KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú város rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó közvetett támogatások helyi pályázati eljárására 

307/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2012/2013. nevelési év, tanév indításáról szóló tájékoztató elfogadásáról

308/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyöngyszemek Óvodájának megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálására 

309/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás jövőjéről a hatályba lépő jogszabályváltozások tükrében

310/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának újraszavazásáról 

311/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosítására vonatkozó Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatának újraszavazásának újraszavazásáról

312/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és Dabas és Környéke Vízügyi KFT közötti szerződés alapján a közművagyon bérleti díjának meghatározása 

313/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 2013. évi csatlakozásra

314/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi Belsőellenőrzési Tervének jóváhagyásáról 

315/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítésére vonatkozólag a KEOP-2012-5.5.0 Épületenergetikai fejlesztések című pályázat elkészítésére pályázatíró cég megbízásra

316/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az EKOP-3.1.3 Ágazati pályázat a Közép-magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztésekre pályázat benyújtásáról 

317/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fenntartói hozzájárulás a Somogyi Imre Általános Iskola TÁMOP-3.1.4-12 kódszámú Innovatív iskolák fejlesztése című „ÖKO JAM: A környezettudatos nevelés megvalósulása minden szinten”című pályázatához

318/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtásáról 

319/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vidékfejlesztési miniszter 102/2012. (X.1.) VM rendelete alapján pályázat benyújtásáról

320/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés felülvizsgálatára irányuló kérelmének megtárgyalásáról 

321/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Szolnoki út 92. szám alatti 2964/4 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan elidegenítéséről

322/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a 2012. évi garanciális bejárásokról 

323/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az elnyert pályázatok alakulásáról

324/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közintézmények állapotának felmérésére 

325/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


326/2012. (XI. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önkormányzati intézmények működtetésével kapcsolatos döntések meghozatala

327/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont cseréje / A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtétele 

328/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Origo-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai  lemorzsolódását csökkentő intézkedések támgoatása – Tanoda típusú programok támogatása című TÁMOP-3.3.9.A-12/1 kódjelű pályázaton való részvételének támogatása című napirendi pont felvételéről

334/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Origó-plusz Közösségszervező és Formáló Egyesület „A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása” című TÁMOP-3.3.9.A-12/1. kódjelű pályázaton való részvételének támogatásáról 

335/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosításáról

336/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Kft. 2012. III. negyedéves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

337/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Településrendezési eszközei felülvizsgálata kapcsán Városfejlesztési Koncepció jóváhagyásáról

338/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0006 pályázati azonosító jelű projekthez kötődő 2. fordulós pályázaton való részvételről 

339/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodásának 2012. III. negyedévi pénzügyi helyzetéről

340/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A járási rendszer kialakítása következtében a polgármesteri hivatalt, a helyi közigazgatást és a közoktatás rendszerét érintő változásokról 

341/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójáról

342/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997. (XII.09.) számú rendeletének módosításáról 

343/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat építményadójáról szóló 20/1998. (XII.19.) számú rendeletének módosításáról

344/2012. (XI. 29) számú képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti díjának jóváhagyásáról

345/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Városházán lévő díszterem bérleti díjának jóváhagyásáról 

346/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyásáról

347/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abokom Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2013. évi díjtételeinek és óradíjainak meghatározásáról

348/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 17/2007. (IV.26.) számú önkormányzati rendeletben foglalt díjak megállapításáról 

349/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Nem lakás célú helyiségek 2013. évi bérleti díjának megállapítása

350/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozati javaslata
az Abony Városi Termálfürdő 2013. évi díjainak megállapításáról 

351/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
2013. évi mezőgazdasági haszonbérleti valamint a Piac-terület bérleti, valamint a vásártér bérleti díjak megállapításáról

352/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtételéről 

353/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/C Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez szükséges intézkedések megtételéről

354/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat          
Intézmények Alapító Okiratainak módosításról 

355/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
a Pingvines Óvoda és Bölcsőde megüresedő álláshely betöltésére irányuló kérelmének elbírálásáról

356/2012. (XI.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Képviselő-testületi ülések kábeltelevíziós közvetítésére és hírmagazin készítésére támogatási szerződés meghosszabbításáról 

357/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi munkatervének elfogadásáról

358/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
a Volt Kostyán kúria (Abony, Vasút út 15.) tervezett részleges tető felújítási és veszély elhárítási munkáira és a Márton kúria (Abony, Kálvin u. 9.) veszély elhárítási és részleges állagmegóvási munkákra vonatkozó építési engedélyezési terv elkészítésére tervező megbízásáról 

359/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat.
Közbeszerzési tevékenységhez kapcsolódó általános feladatok folyamatos ellátására cég megbízásáról

360/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
az értékbecslői feladatok ellátásáról 

361/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a földmérési feladatok ellátásáról

362/2012. (XI. 29.) számú Képviselő testületi határozat
A városban felmerülő közvilágítási problémákkal kapcsolatos intézkedések megtételére 

363/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Polgárőrség kérelmének elbírálása az Abony, Vasút út 2. sz. alatti 23 m2 alapterületű helyiség használatáról

364/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Innoven Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme a KEOP-2012-5.5.0/C épületenergetikai fejlesztések című pályázati kiíráson való részvételről 

365/2012. (XI.29.) számú Képviselő-testületi határozat.
Energia tanúsítvány elkészítéshez kapcsolódó általános feladatok ellátására cég megbízásáról

366/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
A Közép – Tisza – Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott Abony, Szivárvány Óvoda és Bölcsőde olajtartályainak tisztításával kapcsolatos kötelezés megtárgyalásáról 

367/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Napirendi pont levétele/Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágásáról

368/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosításáról 

369/2012. (XI. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

370/2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról szóló napirendi pont felvételéről

371/2012. (XII.11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról szóló napirendi pont felvételéről 

372/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás elfogadásáról

373/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzati Intézmények működtetésére az ABOKOM Nonprofit Kft-vel kötendő keretszerződés jóváhagyására 

374/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A felnőtt háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat ellátási szerződések módosításáról

375/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szilágyi Erzsébet utca rehabilitációját követően a Nagykőrösi út és Szilágyi Erzsébet utca tulajdonjogának rendezéséről 

376/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton való részvételhez a polgármesteri hivatal elektromos hálózatának korszerűsítéséhez tervező megbízása

377/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Közép-magyarországi Régió szétválasztására illetve önálló Budapest és Pest megye régió létrehozására vonatkozó kezdeményezéshez való csatlakozásról 

378/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által megrendezni kívánt „Mindenki Karácsonya” elnevezésű rendezvény támogatásáról

379/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról  

 Z-10/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról


Z-106/2012. (IV. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” című pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-11/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Sportolója”, „Abony Sportjáért” és „Jó tanuló, jó sportoló” díj adományozásáról


Z-132/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatos közbeszerzés ajánlattételi felhívásának megtárgyalására


Z-133/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Közoktatásáért díj adományozásáról


Z-134/2012. (IV. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Rendelő fenntartási díjak kifizetéséről


Z-14/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Rendőrőrs körzeti megbízottja kinevezésének támogatásáról


Z-161/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról


Z-162/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatos közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítása című napirendi pont felvételéről


Z-163/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0056 jelű „Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítésére"
kiviteli munkálatok ellátása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-164/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Villamos energia vásárlásával kapcsolatos közbeszerzés ajánlattételi felhívásának módosítására


Z-166/2012. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről


Z-220/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony város intézményi és közvilágítási villamos energia beszerzése menetrend adási kötelezettség nélkül tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-222/2012. (VI. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a művészetoktatási hozzájárulásról az alapfokú művészetoktatásban résztvevő gyermekek részére


Z-226/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház - Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” kiviteli munkálatok ellátása tárgyú nemzeti eljárásrend szerinti közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-227/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony város közvilágítási rendszerének teljeskörű üzemeltetési és karbantartási feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóról


Z-228/2012. (VII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony volt Széll kastély (1877, 1878, 1879, 1880 és 1881 helyrajzi szám) hasznosítására kiírt pályázat eredményének megállapításáról


Z-243/2012. (IX. 06.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezésre irányuló ajánlattételi felhívás elfogadására


Z-272/2012. (IX. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekthez kapcsolódó Piaccsarnok és fedett piactér műszaki ellenőri feladatok ellátására ajánlattételi felhívás elfogadásáról


Z-293/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A „KEOP-1.3.0/2F/09-2009-0007 kódszámú Abony Város Ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkái maradványérték felhasználása miatti kivitelezési feladatainak ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról és műszaki ellenőr kiválasztásáról


Z-294/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú projekt keretén belül a „Piaccsarnok és fedett piactér kivitelezési munkálataira” műszaki ellenőri feladatok ellátásra” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-295/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Sportcsarnok intézményvezetői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról


Z-296/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Díszpolgár és posztumusz-díszpolgári cím adományozásáról


Z-300/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata tulajdonát képező egyes ingatlanok hasznosításáról


Z-301/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről


Z-302/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről szóló tájékoztató megtárgyalásáról


Z-303/2012. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések meghozataláról


Z-32/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése” és "Abony Város Közösségi Ház – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ kivitelezése és Zeneiskola kivitelezése" munkálataira műszaki ellenőri feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása


Z-329/2012. (XI. 29) számú Képviselő-testületi határozat
Abony Város Közösségi Háza - Komplex Kulturális Oktatási - Művészeti Központ eszközbeszerzésére ajánlattételi felhívás elfogadásáról


Z-33/2012. (II.13.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása


Z-330/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
„Abony Közművelődéséért díj” adományozásáról


Z-332/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
az Abony 3 és 6 helyrajzi számú ingatlanok társasházasításához alaprajz elkészítéséhez vállalkozó megbízásáról


Z-333/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat
Az Abony Városi Termálfürdő jövőbeni üzemeltetési módjának meghatározásáról


Z-38/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú „Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált városközpont fejlesztése” tárgyú pályázat „Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kiviteli munkálatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárás Z-33/2012. (II.13) határozat eredményének módosításáról a Kbt. 96. § (4) bekezdés alapján


Z-380/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének támogatásáról


Z-39/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízása című napirendi pont felvételéről


Z-40/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP- 5.2.1/B-09-2f-2010-0011 számú “Lehetőségeink Fő tere Abony Város integrált településközpont fejlesztése” tárgyú pályázat “Kossuth tér környezetrendezése, térfigyelő rendszerének kialakítása és közvilágításának energiatakarékos fejlesztése és a Szilágyi Erzsébet út rehabilitációja" projekt kivitelezésére irányuló közbeszerzési feladatok teljes körű ellátásának lefolytatására szervezet és Ad-Hoc bizottság megbízásáról


Z-41/2012. (II.23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alperes ellen indított munkaügyi perrel kapcsolatos tájékoztatóról


Z-5/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete által kiírt jegyzői állására benyújtott pályázatok elbírálásáról


Z-6/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonosító számú projekt keretén belül a „Közösségi Ház – Komplex kulturális, oktatási, művészeti központ és Zeneiskola” kivitelezési munkáinak ellátása tárgyában ajánlattételi felhívás megtárgyalásáról


Z-6 melléklet Ajánlati felhívás


Z-6 melléklet VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS


Z-66/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Károly Róbert utca 2750 helyrajzi szám alatti ingatlan hasznosításáról


Z-68/2012. (III.29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz, Abony Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése című KMOP-4.5.2.10.11 jelű pályázathoz kapcsolódó ajánlattételi felhívás megtárgyalásáról


Z-7/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abony, Kodály Zoltán és a Semmelweis utca között elhelyezkedő belvíz elvezető árok telekhatárának, tulajdonviszonyainak, illetve szolgalmi jogának rendezéséről


Z-8/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról és díjfizetéseinek teljesítéséről


Z-9/2012. (I. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Kossuth tér 3. 3/2. szám alatti 56 m² alapterületű bérlakás tekintetében felmerülő lakbértartozás eltörlésére irányuló kérelem elbírálásáról