Abony Város
Szeretettel köszöntjük Önt Magyarország szívében, Pest Megye déli zugában. Budapesttől mintegy órányi autóútra - a 4. sz. fűútvonalon, Cegléd és Szolnok között - található ez a természeti kincsekben, látnivalókban és programokban gazdag település. Reméljük, megtetszik Önnek Országunk eme kicsiny kis szeglete és kedvet kapnak ahhoz, hogy felkeressenek bennünket, és az itt kínált lehetőségek kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínálnak mai felgyorsult világunkban. Kellemes olvasgatást, böngészést kívánunk turisztikai oldalainkon.
Városháza
A Polgármseteri Hivatal épülete 1904-ben épült, Jablonszky Ferenc tervei alapján. Az egyemeletes, eklektikus középület földszinti része megépítését követően hosszú ideig üzleteknek adott helyet, közhivatal csak az emeleti részen működött. A közintézményt a felszabadulás előtt Városházának nevezték (pincéjében akkor börtön volt), 1990-ig Tanácsházaként működött, majd a rendszerváltást követően ismét visszanyerte a Városháza elnevezést.
Városi Termálfürdő
A családias környezetben elhelyezkedő családias kialakítású strand nem csak a helyi lakosság, hanem a környező településekről és messze földről érkező vendégek kedvelt pihenőhelye is. A létesítmény kicsi, de rendkívül hangulatos. Kis- és nagymedence, gyógymedence várja a sportolni, megmártózni, pihenni vágyókat. A Strandfürdő területén elhelyezkedő műemléknek nyilvánított patinás kúriában Egészségmegőrző központ kapott helyet. Súlyfürdő, szauna, fizikoterápiás kezelési lehetőség, gyógymasszázs, pezsgő- és ülőfürdő, gyógymedencék kínálják a gyógyulás és felfrissülés páratlan élményét.
Közösségi Ház
Abony Város Önkormányzata támogatást nyert a Lehetőségeink Fő Tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázaton az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat részeként épül meg Abony Város Közösségi Háza- Komplex kulturális, oktatási, művészeti központja és ezzel egyidejűleg az új Zeneiskola, amely az Önkormányzat önerős vállalkozása.
Kinizsi Városkapu
Kinizsi Magyar Balázsnak - Mátyás hadvezérének vezértársa volt, akit 1472. május 20-án Budán kelt és Báthory István országbíró előtt kötött megállapodásában Magyar Balázs fiává fogadott. Mivel Weseni (Vezsenyi) László királyi főlovászmester fiú - gyermek nélkül halt meg, így birtokai Vásonkővára, Vázsony és a Külső-Szolnok megyei Abony, Paládics, Tószeg, Bög, Kécske, Kürt, Tas stb. faluk az 1473. január 8-án kiállított szabadalmi adománylevél alapján Magyar Balázs tulajdonába kerültek. Leánya Benigna Kinizsi Pál felesége lett, aki felesége jogán birtokolta a területet. Az egykori Kinizsi hagyományokat ápolva, fenntartva épült meg a Kinizsi Városkapu.
x
2010 évi Határozatok

1/2010. (I. 04.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-5.2.1/B kódjelű, Lehetőségeink Főtere Abony település központjának integrált fejlesztése c ímű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról


2/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegen ítésükről szóló 14/2007. (IV. 12.) számú, valamint Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) rendeletek módos ításáról szóló napirendi pont felvételéről


3/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP 1.3.0/1.F pályázat részeként ajánlati dokumentáció elkész ítésére cég megb ízásáról szóló napirendi pont felvételéről


4/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 10. S ívó kúriában található emelőplatform üzemben tartási szerviz szolgáltatás ellátására és a karbantartás megfelelőségének kötelező műszaki vizsgálatához cég megb ízásáról szóló napirendi pont felvételéről

Z-5/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dobozi István átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

Z-6/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Virág Anett részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-7/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Árpásné Selmeczi Ildikó részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról

Z-8/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „bútor beszerzése” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának jóváhagyásáról

9/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról


10/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. sz. felnőtt háziorvosi körzet helyettes ítéséről


11/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kht-val a járóbeteg szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés módos ításáról


12/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
háziorvosi tevékenység ellátása céljából igénybevett orvosi rendelő helyiség bérleti szerződésének meghosszabb ításáról 2010. évre


13/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Sportcsarnok területén található büfé bérbeadásának jóváhagyásáról


14/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására történő pályázat ki írásáról


15/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására történő pályázat ki írásáról


16/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási Tervének elfogadásáról

Közfoglalkoztatási terv melléklet


17/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város módos ított Települési Környezetvédelmi Programjának (2010-2016) elfogadásáról

Települési Környezetvédelmi Program

18/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról


19/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentes ítéséhez c ímű pályázat műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztásáról


20/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentes ítéséhez c ímű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


21/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 859/1/A hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről


22/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vasúti kövek további felhasználásához kapcsolódó, valamint a 2010. évben kátyúzni k ívánt utcák kiválasztásáról


23/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry utcák felúj ításához és a vasúti kövek további felhasználásához, valamint a 2010. évben kátyúzni k ívánt utakhoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


24/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Bizottságok 2010. évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról


25/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2010. évi teljes ítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározásáról


26/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP 1.3.1/1.F pályázat részeként ajánlati dokumentáció elkész ítésére cég megb ízásáról


27/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Kálvin u. 10. S ívó kúriában található emelőplatform üzemben tartási szerviz szolgáltatás ellátására és a karbantartás megfelelőségének kötelező műszaki vizsgálatához cég megb ízásáról


28/2010. (I. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


29/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésének támogatására pályázat benyújtásáról

Z-30/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry utcák felújításához és a Vasúti kövek további felhasználásához valamint a 2010-es évben kátyúzni kívánt utakhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-31/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

32/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Útép ítések miatt indokolt v ízvezeték hálózat cseréjéről


33/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a települési folyékony hulladékgazdálkodás 2010. évi közszolgáltatási d íjának részletes költségelemzéséről


34/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési szilárd hulladékgazdálkodás 2010. évi közszolgáltatási d íjának részletes költségelemzéséről


35/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2003. (V. 16.) sz. rendelet módos ításának tárgyalásáról


36/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Városi Strandfürdő működése, fejlesztésének feladatai, valamint úszóbérlet lehetőségének vizsgálatáról


37/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2010. évi működtetésének biztos ításáról


38/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az 2010. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló 4/2010. (II. 17.) sz. rendelet módos ításának előkész ítéséről


39/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat és az M-27 Absolvo Consulting Bt. között létrejött szerződés módos ításáról


40/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OLLÉ Program önerőből történő megvalós ításáról


41/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2009. évi önkormányzati támogatások felhasználásáról szóló tájékoztató elfogadásáról


42/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Báthory, Deák, Jókai, Thököly, Vak Bottyán és Szapáry utcák felúj ításához és a Vasúti kövek további felhasználásához, valamint a 2010-es évben kátyúzni k ívánt utakhoz kapcsolódó műszaki ellenőri
feladatainak ellátására cég kiválasztásáról


43/2010. (II. 15.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


44/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 42/2010.(II.15.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott műszaki ellenőri szerződés kapcsán felmerült kérdések tisztázása c ímű előterjesztés ny ílt ülésen történő tárgyalásáról


45/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
fellebbezések elb írálásáról szóló napirendi pont felvételéről


46/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közterületén vezetett kisfeszültségű villamos vezetékeket veszélyeztető fák gallyazásáról szóló napirendi pont felvételéről

Z-47/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „informatikai eszközök és szoftverbeszerzés” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-48/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-49/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lkóingatlanról

Z-50/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Hamar Károlyné átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-51/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Márkus Ferenc lakásfenntartási támogatás megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Abony Város Képviselő-testülete

Z-52/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Farkas Károly átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

53/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
a II. számú vegyes fogorvosi körzet ellátásáról


54/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Állásfoglalás Abony Város Önkormányzat és Fekete Tibor bérlő között lévő szerződés semmisségének megállap ítása tárgyában ind ított peres eljárás B írósági megkeresésre


55/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
A 42/2010. (II. 15.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott műszaki ellenőri szerződés kapcsán felmerült kérdések tisztázásáról


56/2010. (III. 08.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város közterületén vezetett kisfeszültségű villamos vezetékeket veszélyeztető fák gallyazásáról


57/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi tan ítási időkeret csökkentésének elszámolása, valamint a 2010. évi tan ítási időkeret csökkentése c ímű napirendi pont levételéről


58/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatának a sportról és a sporttal kapcsolatos feladatairól szóló rendeletének megalkotása c ímű napirendi pont levételéről


59/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a végleges ített akcióterületi terv elkész ítéséhez vállalkozási szerződés megkötése c ímű napirendi pont levételéről


60/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a belv íz okozta problémák megszüntetése a vis maior tartalék keret igénybevételével c ímű napirendi pont levételéről


61/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének megismerése c ímű napirendi pont felvételéről


62/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az útép ítések miatt indokolt v ízvezeték hálózat cseréje c ímű napirendi pont felvételéről


63/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Virágos városért” feladatok meghatározása c ímű napirendi pont felvételéről


64/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása c ímű napirendi pont felvételéről


65/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Fellebbezés elb írálása c ímű napirendi pont felvételéről


66/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az „Abony piac és üzletház” projekt üzleti tervének elfogadásáról


67/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatának elfogadásáról


68/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft. között köttetett keretszerződés módos ításáról


69/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervének megismeréséről


70/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az útép ítések miatt indokolt v ízvezeték hálózat cseréjéről


71/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Abonyi Lajos Múzeum és Kiáll ítóhely biztonságtechnikai berendezésének megoldásáról


72/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiáll ítóhely pályázatának támogatásáról


73/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiáll ítóhely pályázatának támogatásáról


74/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Virágos városért” feladatok meghatározásáról


75/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a társadalmi szervezetek 2010. évi önkormányzati támogatásának pályázati ki írásáról


76/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a település belterületén talált kóbor ebek befogására és tárolására vállalkozási szerződés megkötéséről


77/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3. Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentes ítéséhez c. nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsmenti feladatok ellátására történő cég kiválasztásáról


78/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bogácsi üdülő üzemeltetői jogának megszerzésére együttműködési megállapodás jóváhagyásáról


79/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság alap ításáról


80/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony” név használatának engedélyezéséről


81/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum létrehozásáról szóló 166/2008.(V.08.) számú Képviselő-testületi határozat módos ításáról


82/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról


83/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-84/2010. (III. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
lakásfenntartási támogatás megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

85/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola igazgatói állására beérkezett pályázat elb írálásáról


86/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgótarján, Vár u. 22. sz. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan működtetéséről

86. melléklet - Melléklet salgóbányai étkezés

87/2010. (IV. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a GEN-ÉP Zrt. között kötött szerződés módos ításáról

88/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató Abony Város Önkormányzat 2010. I. negyedéves pénzügyi helyzetéről

89/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkész ítésének megb ízásáról

Z-90/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalósítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában című KMOP-4.5.3-09-2009-0040 jelű projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

91/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról és kontroll jelentés elkész ítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról


92/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi tan ítási időkeret csökkentésének elszámolásáról, valamint a 2010. évi tan ítási időkeretet csökkentő távollétek megállap ítására


93/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátásához szükséges órakeretek biztos ításának alapelvei meghatározásáról


94/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Települési Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról


95/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készült Állami Számvevőszéki Jelentéshez kapcsolódó Intézkedési Terv végrehajtásáról


96/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi közbeszerzési statisztikai összegzésének megtárgyalásáról


97/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról


98/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum működtetésének megoldásáról


99/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az M4 és M8 csomópontok kialak ítására


100/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az M4 és M8 csomópontok kialak ítására


101/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztásáról


102/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz projektmenedzseri feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról


103/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó nyilvánosság tájékoztatása, lakossági kommunikációs feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról


104/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


105/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OLLÉ műfüves labdarúgópálya elnevezéséről


106/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főép ítészi feladatok megb ízási szerződés alapján történő ellátására


107/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a ceglédi Losontzi István Többcélú Közoktatási Intézmény sportegyesületének kérelméről


108/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Apponyi út felúj ítása (TEUT) c ímű pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondás


109/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-110/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Tóth László ellen indult fegyelmi eljárással kapcsolatban hozott bírósági ítéletről szóló tájékoztató elfogadásáról

Z-111/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Tóth László ellen indult fegyelmi eljárással kapcsolatban hozott bírósági ítéletről szóló tájékoztató elfogadásáról

Z-112/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
elővásárlási jog gyakorlása árverés útján értékesített lakóingatlanról

Z-113/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Simon Edit átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-114/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Both Iván átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-115/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Jagri László átmeneti segély iránti kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-116/2010. (IV. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Gulyás Béláné lakásfenntartási támogatás elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-117/2010. (V. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátó fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt megvalósításához szükséges intézkedések megtételéről

118/2010. (V. 03.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázati ki íráson történő részvételi lehetőségről


119/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Nemzeti Vágta Regionális Előfutamán való részvételről szóló napirendi pont felvételéről

Z-120/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására a Székács Műszaki Tervező, Tanácsadó, Szakértő és Műszaki Ellenőr Egyéni Céggel kötött szerződés felmondásáról

Z-121/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátására cég kiválasztásáról

Z-122/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekthez kapcsolódó intézkedési tervről

123/2010. (V. 05.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata Nemzeti Vágta Regionális Előfutamán való részvételről


124/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kih ívás Napján való ingyenes használatba adásáról szóló napirendi pont felvételéről


125/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó fel nem használt támogatási összegről való
lemondásról szóló napirendi pont felvételéről


126/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OLLÉ műfüves labdarúgópálya Kih ívás napján való ingyenes használatba adásáról


127/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/1F/2008-0012 azonos ító számú pályázathoz kapcsolódó fel nem használt támogatási összegről való
lemondásról


128/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Szociális célú városrehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról

Z-129/2010. (V. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt megvalósításához szükséges egyes intézkedések megtételéről

Z-130/2010. (V. 13.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg-szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „bútor beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

131/2010. (V. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a Duna Aszfalt Kft. között kötött szerződés módos ítása c ímű napirendi pont levételéről


132/2010. (V. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű KMOP-4.3.2-2008-0008. számú projekt megvalós ításához szükséges egyes intézkedések megtétele c ímű előterjesztés ny ílt ülésen történő tárgyalásáról


133/2010. (V. 18.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű KMOP-4.3.2-2008-0008. számú projekt megvalós ításához szükséges egyes intézkedések megtételéről


134/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű pályázat megvalós ítására irányuló „műszer és betegirány ító rendszer beszerzése” c ímű közbeszerzési eljárás eredményének megállap ításáról szóló napirendi pont felvételéről


135/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
beszámoló ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló napirendi pont felvételéről


136/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a S ívó kúria tetőjav ítása c ímű napirendi pont levételéről

Z-137/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című pályázat megvalósítására irányuló „műszer és betegirányító rendszer beszerzése” című közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására

138/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ÁROP-3.A.1 pályázat keretében a Polgármesteri Hivatalban megvalósult szervezetfejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról


139/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
OTP Bank Nyrt.-vel kötendő megállapodás a 3311 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban


140/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Kistérségi feladatokról szóló beszámoló elfogadásáról


141/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalós ítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” c ímű pályázathoz kapcsolódóan eszközbeszerzésre irányuló szerződés megkötéséről


142/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról


143/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. 2009. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolóról


144/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban c ímű KMOP-4.5.2-09-2009-0024 jelű pályázat kiviteli tervének elkész ítésére tervező megb ízásáról


145/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum telekhatáron k ívüli tervezési feladatok ellátásáról megb ízás


146/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony piac és üzletház projekt részletes üzleti terv elkész ítésének megb ízásáról


147/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Vasút u. 1. sz. alatti ingatlan bontásáról


148/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2010-3.1.1/B. Belterületi csapadékv íz-elvezetés és gyűjtés c ímű pályázati ki íráson történő részvételi lehetőségről


149/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Béker Soft Kft. között kötött „Abony Város Önkormányzata – informatikai eszközök beszerzése és telep ítése” informatikai szerződés módos ításáról


150/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására történő pályázat ki írásáról


151/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Európai Mobilitási Hét és az Európai Autómentes Nap kezdeményezéshez való csatlakozásról


152/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-153/2010. (V. 27.) sz. Képviselő-testületi határozat
Telek Szilvia részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról


154/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009.-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonásáról szóló napirendi pont felvételéről


155/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötéséről szóló napirendi pont felvételéről


157/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „Szociális célú város rehabilitáció” hagyományos ép ítésű városi területek rehabilitációja c ímű és a KMOP-2009-5.1.1/A kódjelű pályázat visszavonásáról


158/2010. (V. 31.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az Abokom Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásáról megállapodás megkötéséről


Z-159/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2009-4.5.3 Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz a Somogyi Imre Általános Iskola komplex akadálymentesítéséhez című pályázat közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

160/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok ép ítése és fejlesztése a BKSZ területén” c ímű projekt bérleti szerződés, üzemeltetési megállapodás és a konzorciumi együttműködési-megállapodás módos ítása

160 Határozat melléklete Konzorciumi szerződés

161/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok ép ítése és fejlesztése a BKSZ területén” c ímű projekt bérleti szerződés, üzemeltetési megállapodás és a konzorciumi együttműködési-megállapodás módos ítása


162/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatának módos ítására a 859/1/A. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről


163/2010. (VI. 10.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2010.(I.28.) számú Képviselő-testületi határozatának módos ítására a 859/1/A. hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzéséről


164/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a végleges ített akcióterületi terv jóváhagyása c ímű napirendi pont levételéről


165/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Speciális Otthon, Salgóbányai tábor szállás d íjának méltányos megállap ítására benyújtott kérelmének elb írálása c ímű napirendi pont levételéről


166/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és betegirány ító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


167/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület részére történő használatba adása c ímű napirendi pont felvételéről


168/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az önrev ízió benyújtása az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban c ímű napirendi pont felvételéről


169/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése c ímű napirendi pont zárt ülésen történő tárgyalásáról


170/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Piaccsarnok és üzlethelyiség engedélyes tervének elkész ítésére tervező megb ízásáról


171/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Lajos Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeumi Kiáll ítóhely 2009. évi beszámolójának elfogadásáról


172/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges órakeretek meghatározására


173/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények 2010/2011. tanév szakmai feladatellátáshoz szükséges pedagógus álláshelyek számának meghatározására


174/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a logopédiai és gyógytestnevelési feladatok 2010. szeptember 01.-től történő ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyásáról


175/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2010/2011-es tanév ind ítható osztályai számának meghatározásáról


176/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde)


177/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Gyöngyszemek Óvodája)


178/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Pingvines Óvoda)


179/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)


180/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola)


181/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának szakértői véleményezésére vonatkozó megb ízásról (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)

Z-182/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED KFT. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

183/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a belv íz okozta problémák megszüntetésére vis maior tartalékkeret igénybevételéről


184/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tóth Tibor által ind ított peres eljárásról


185/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú pályázathoz könyvvizsgáló feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról

185 MELLÉKLET SZERZŐDÉS Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjához könyvvizsgálói feladatok ellátására cég megbízása


186/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Lehetőségeink Fő tere - Abony Város integrált településközpont fejlesztése” c ímű a KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 kódjelű projekthez kapcsolódóan városmarketing stratégia elkész ítésére cég megb ízásáról


187/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és az Allegro Kft. között kötött „műszer és betegirány ító rendszer beszerzése” tárgyú szerződés módos ításáról


188/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-2010-3.1.1/B. Belterületi csapadékv íz-elvezetés és gyűjtés c ímű pályázathoz szükséges önerő mértékének meghatározásáról


189/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Kreat ív Kópévár - Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű KMOP-4.5.2-09-2009-0024 kódjelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság és közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megb ízásáról


190/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-09-2009-0040 kódjelű „Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő esélyű hozzáférés megvalós ítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában” c ímű pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztos ítására szerződés megkötéséről


191/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Garzon Bútor Kft. között kötött „Orvosi rendelő bútorainak beszerzése” tárgyú szerződés módos ításáról


192/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és az ABOKOM Nonprofit Kft. között közműfejlesztési hozzájárulás felhasználási megállapodás módos ításáról


193/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közintézmények, középületek és közterületek akadálymentes ítéséről a mindennapi életben c ímű tájékoztató elfogadásáról


194/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Művelődési Ház Báthory u. 2. sz. alatti épületének Fiatalok Egészséges Életmódjáért Egyesület részére történő használatba adásáról


195/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


196/2010. (VI. 24.) sz. Képviselő-testületi határozat
Önrev ízió benyújtásáról az általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatban


197/2010. (VII. 19.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum további ép ítésének lehetőségeiről


198/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Végleges ített akcióterületi terv c ímű napirendi pont levételéről


199/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a piac-üzletház kivitelezésével kapcsolatban a 861/1 hrsz-ú és a 861/2 hrsz-ú ingatlanok átép ítésére vonatkozó kártalan ítási megállapodás megkötése c ímű napirendi pont levételéről


200/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bizottság létrehozása az Egészségügyi Centrum intézményvezetői állásának betöltésére irányuló pályázatok véleménye céljából c ímű napirendi pont felvételéről


201/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vis maior tartalékkeret igénybevétele c ímű napirendi pont felvételéről


202/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Csillag Zsigmond u. 2. szám alatt épülő LIDL áruházzal kapcsolatos észrevétel c ímű napirendi pont felvételéről

Z-203/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-204/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a kitüntető díjak adományozására vonatkozó javaslattételről

Z-205/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Z-206/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

Z-207/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról

208/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egészségügyi Centrum ép ítésének megtárgyalásáról


209/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Egészségügyi Centrum őrzés-védelmi feladatainak ellátására cég megb ízása


210/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzatát érintő peres eljárások jelenlegi állapotáról szóló tájékoztató elfogadásáról


211/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum működtetését biztos ító költségvetési szerv alap ító okiratának jóváhagyására


212/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
bizottság létrehozásáról az Egészségügyi Centrum intézményvezetői állásának betöltésére irányuló pályázatok véleményezése céljából


213/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
vis maior tartalékkeret igénybevételéről


214/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az OTP Bank Nyrt-vel kötendő megállapodásról szóló tájékoztató elfogadásáról


215/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Szilágyi Erzsébet út ép ítésére kiviteli terv elkész ítésére tervező megb ízására


216/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz.-ú ingatlan pályázatra történő ki írásáról


217/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Erkel Ferenc u. 8. szám alatti 72/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlási igényéről


218/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


219/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről


220/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
A Pest megyei önkormányzat kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatának átvállalásáról


221/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dél-Pest Megyei V ízgazdálkodási Társulat 2010. március 12-i küldöttgyűlési határozat hatályon k ívül helyezése iránti perben jogi képviselet ellátására megb ízásról


222/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Közoktatási Intézményei 2009/2010. tanév, nevelési év befejezéséről szóló beszámolójának elfogadásáról


223/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Csillag Zsigmond u. 2. szám alatt épülő LIDL áruházzal kapcsolatos észrevétel


224/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Végleges ített Akcióterületi Terv jóváhagyásáról


225/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum ép ítésének megtárgyalásáról

Z-226/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP-1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Z-227/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás felhívásának megtárgyalásáról

Z-228/2010. (VIII. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2.-2008-0008. számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás felhívásának megtárgyalásáról

229/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Co-op Zrt. között kötött szerződés módos ítása c ímű napirendi pont levételéről


230/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városfejlesztő társaság alap ítása, valamint ügyvezető igazgató, felügyelő bizottsági tagok és könyvvizsgáló megb ízása c ímű napirendi pont levételéről


231/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Végleges ített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalása c ímű napirendi pont levételéről


232/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Hátralékkezelési Szabályzatának jóváhagyása c ímű napirendi pont levételéről


233/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékes ítése pályázat útján c ímű napirendi pont felvételéről


234/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. I. félévi pénzügyi teljes ítési adatairól szóló tájékoztató elfogadásáról


235/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft-vel a közműfejlesztési hozzájárulás felhasználásának tárgyában kötött megállapodás módos ítása


236/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az intézmények Alap ító Okiratának felülvizsgálatáról és módos ításáról


237/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola)


238/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Bihari János Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény)


239/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény)


240/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Pingvines Óvoda)


241/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Gyöngyszemek Óvodája)


242/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a közoktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának jóváhagyása (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde)


243/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztönd íjrendszer 2011. évi csatlakozásáról


244/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátó tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyol ítására cég kiválasztásáról


245/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázat ki írásáról


246/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. szám alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékes ítése pályázat útján


247/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról


Z-248/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói állására beérkezett pályázatok elbírálásáról


Z-249/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítészi feladatok megbízási szerződés alapján történő ellátására beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Z-250/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Vágó Krisztián részére önkormányzati lakás önkormányzati érdekből történő bérbeadásáról


Z-251/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztásáról

Z-252/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Közbeszerzési Ad-hoc Bizottság megbízásáról a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg szakellátása közbeszerzési eljárás lefolytatására

Z-253/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Kun Péter Pál átmeneti segély elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

Z-254/2010. (VIII. 26.) sz. Képviselő-testületi határozat
Határ Jánosné rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról

255/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Alap ító Okiratának módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


Z-256/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című KMOP-4.3.2-2008-0008 számú projekt kivitelezésének hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

257/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony, Vak Bottyán út 2. sz. 1536/1 hrsz. alatti ingatlanon álló volt Szedenik-kúria bontására cég megb ízáról


258/2010. (IX. 07.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. Alap ító Okiratának módos ításáról


259/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a végleges ített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalása c ímű napirendi pont levételéről


260/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2007. (V.10.) sz. rendelettel elfogadott Helyi Ép ítési Szabályzat módos ítása c ímű napirendi pont levételéről

Z-261/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Főépítész megbízásáról

Z-262/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátása közbeszerzési eljárás tárgyában ajánlattételi felhívás jóváhagyásáról


263/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az „Abony” név használatának engedélyezéséről


264/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Centrum intézményvezetői állásának betöltésére irányuló pályázatok véleményezése céljából bizottság létrehozásáról szóló 212/2010. (VII. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat módos ításáról


265/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat

a közintézmények állapotának felméréséről szóló tájékoztató elfogadásáról


266/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Somogyi Imre Általános Iskola Pedagógiai Programja módos ításának jóváhagyásáról


267/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola, AMI Pedagógiai Programja módos ításának jóváhagyásáról


268/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
nyári gyermekétkeztetés fedezetének biztos ításáról


269/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat és a Coop Zrt. között kötött szerződés módos ításáról


270/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony, Simonffy u. 3. sz alatti 409/3 hrsz-ú ingatlan értékes ítésére beérkezett pályázatok elb írálásáról


271/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról


272/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által ki írásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázat „Abony,
Báthory I. Jókai M., valamint Deák F. utak felúj ítása” önerejének meghatározásáról


273/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által ki írásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázat „Abony,
Thököly és Vak Bottyán utak felúj ítása” önerejének meghatározásáról


274/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2009. évi decentralizált fejlesztési és területfejlesztési célelőirányzatból megvalósuló és a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által ki írásra került KMRFT-TEUT-2009 pályázat „Abony,
Szapáry út felúj ítása” önerejének meghatározásáról


275/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
a S ívó kúria tetőjav ításához szükséges tervek elkész ítésére tervező megb ízásáról


276/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése” c ímű projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módos ításáról


277/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
Vámos István és társai által ind ított peres eljárásban jogi képviselet megb ízásáról


278/2010. (IX. 23.) sz. Képviselő-testületi határozat
belv ízzel kapcsolatos soron k ívüli kiadásra történő átcsoportos ításról


279/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
Somogyi Imre Általános Iskola Radák úti tagintézményében új kazánok telep ítéséhez fedezet biztos ításáról


280/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vis maior tartalékkeret igénybevételéről


281/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abony Város Önkormányzata által zártkörűen kibocsátott Két Torony kötvénycsomag által biztos ított forrás felhasználására vonatkozó Szabályzat módos ításáról


282/2010. (IX. 30.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Végleges ített Akcióterületi Tervhez kapcsolódó költségvetés megtárgyalásáról

Z-283/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Oktatási, Sport és Kulturális Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-284/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Pénzügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-285/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-286/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság tagjainak és elnökének megválasztásáról

Z-287/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
az alpolgármester megválasztásához kapcsolódó Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról

288/2010. (X. 14.) sz. Képviselő-testületi határozat
a polgármester illetményének és költségátalányának megállap ításáról

Z-289/2010. (X. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat elbírálásáról


290/2010. (X. 21.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módos ítása, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módos ításáról


291/2010. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módos ítása, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módos ítása c ímű napirend névszerinti szavazásának
elrendeléséről


292/2010. (X. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés módos ításáról, valamint a Remondis Kétpó Kft-vel kötött üzemeltetési szerződés és a Remondis Szolnok Zrt-vel kötött együttműködési szerződés megszüntetéséről szóló megállapodás módos ításáról


293/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Polgármesteri Hivatali álláshelyek számának meghatározása c ímű napirendi pont levételéről


294/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű nyertes projekthez kapcsolódóan projektmenedzsment feladatainak ellátására történő cég kiválasztása c ímű napirendi pont
levételéről


295/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű pályázathoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság kiegész ítése c ímű napirendi pont levételéről


296/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyós ítási kérelme c ímű napirendi pont felvételéről


297/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Galambász és D íszmadár Tenyésztők Egyesület d ísz postagalambok országos fajtakiáll ítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adása c ímű napirendi pont felvételéről


298/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulás c ímű napirendi pont felvételéről

Z-299/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a „KEOP – 1.3.0./2F/09 – 2009 – 007 kódszámú Abony Város ivóvíz minőségjavító és ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáinak megvalósítására” tárgyában indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról


Z-300/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet járóbeteg-szakellátása közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-301/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálásáról

Z-302/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” című projekt megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalásáról

Z-303/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szabicsné Dr. Borbély Éva részére önkormányzati érdekből lakás bérbeadásáról

304/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a vis maior tartalékkeret igénybevételéről szóló 280/2010.(IX.30.) sz. Képviselő-testületi határozat módos ításáról


305/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szapáry út felúj ítása (TEUT) c ímű pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondásról


306/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Thököly és Vak Bottyán utcák felúj ítása (TEUT) c ímű pályázathoz tartozó fel nem használt támogatási összegről való lemondásról


307/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatás folyós ítási kérelméről


308/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Abonyi Galambász és D íszmadár Tenyésztők Egyesület d ísz galambok országos fajtakiáll ítás számára a Sportcsarnok ingyenes használatba adásáról


309/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP – 4.5.2-09-2009 „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű pályázathoz könyvvizsgálói feladatok ellátása kapcsán cég megb ízásáról


310/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP – 4.5.2-09-2009 kódjelű „Kreat ív Kópévár – Új bölcsőde létes ítése Abonyban” c ímű pályázathoz kapcsolódóan nyilvánosság biztos ítására szerződés megkötéséről


311/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat 2011. évi Ellenőrzési Tervének jóváhagyásáról


312/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester Remondis Kétpó Kft. Felügyelő Bizottsági tagságához történő hozzájárulásáról


313/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
lejárt határidejű határozatokról


314/2010. (X. 28.) sz. Képviselő-testületi határozat
a mozgásszervi betegségek megelőzésére vonatkozó megoldási lehetőségekről


315/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KEOP-1.2.0/B jelű Szennyv ízelvezetés és tiszt ítás c ímű pályázati ki íráson történő részvételi lehetőség c ímű napirendi pont levételéről

316/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
A vis maior tartalékkeret igénybevételéről

317/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése című projekt média feladatainak ellátására kötött szerződés módosításáról

318/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóvízminőség-javítási és Ivóvízhálózat rekonstrukciós programjának megvalósítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonosító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást lefolytató szervezet megbízásáról

319/2010. (XI. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szigetvári Zsuzsanna és Halasi Olivér kérelmének elbírálása a Mária Terézia és a Hunyadi út állagának megóvására

320/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződés módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


321/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet használatba vételéhez szükséges pénzügyi fedezet biztos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


322/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet területi ellátási kötelezettsége c ímű napirendi pont felvételéről


323/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet területi ellátási kötelezettsége c ímű napirendi pont felvételéről


324/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos részére önálló rendelő helyiség biztos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


325/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Juhász Istvánné Abony, Újszászi út 12. szám alatti lakos csapadékv íz elvezetéssel kapcsolatos panaszának megtárgyalása c ímű napirendi pont felvételéről


326/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó Közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztása c ímű napirendi pont felvételéről


327/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módos ításának elfogadása c ímű napirendi pont felvételéről


328/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata és a Co-op Zrt. között kötendő ingatlan adásvételi előszerződés módos ításáról


329/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi rendezvényterv elfogadásáról


330/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2010/2011. nevelési év, tanév ind ításáról szóló tájékoztató elfogadásáról


331/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Koncepciójáról


332/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az ABOKOM Nonprofit Kft. gépjárművei, munkagépei 2011. évi d íjtételének meghatározására


333/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

az Abony Városi Strandfürdő 2011. évi d íjainak megállap ításáról


334/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat ép ítményadójáról szóló 20/1998.(XII.19.) számú rendeletének módos ításának tárgyalásáról


335/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/1999.(XII.29.) számú rendelet módos ításának tárgyalásáról


336/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat helyi iparűzési adóról szóló 22/1997.(XII.09.) számú rendelet módos ításának tárgyalásáról


337/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városházában lévő d íszterem bérleti d íjának jóváhagyásáról


338/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti d íjának jóváhagyásáról


339/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti d íjának jóváhagyásáról


340/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Salgóbányai tábor 2011. évi tér ítési d íjának megállap ításáról


341/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi mezőgazdasági haszonbérleti, valamint a Piac-terület bérleti d íjak megállap ításáról


342/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nem lakáscélú helyiségek 2011. évi minimális bérleti d íjának megállap ítása, valamint tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakáscélú bérleményekről


343/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az értékbecslői feladatok ellátására cég megb ízásáról


344/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a földmérési feladatok ellátására cég megb ízásáról


345/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat 2010. III. negyedévi pénzügyi teljes ítési adatairól szóló tájékoztató elfogadásáról


346/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Polgármesteri Hivatalban az álláshelyek meghatározásáról


347/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Sajtóreferensi feladatok megb ízási szerződés alapján történő ellátásáról


348/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi teendők ellátására vonatkozó megb ízási szerződések módos ításáról


349/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos részére önálló rendelőhelyiség biztos ításáról


350/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet területi ellátási kötelezettségéről


351/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.3.2.-2008. Pest megye dél-keleti területi igényeit kiszolgáló alapfokú járóbeteg szakellátás fejlesztése c ímű projekt könyvvizsgálói feladatainak ellátására kötött szerződés módos ításáról


352/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Ungár házra vonatkozó tervek elkész ítésére tervező megb ízásáról


353/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Nagy értékű bruttó 2 millió forint feletti tárgyi eszköz 2010. évi selejtezéséről


354/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
az elnyert pályázatok alakulásáról szóló tájékoztatóról


355/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi munkatervének elfogadásáról


356/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

Juhász Istvánné Abony, Újszászi út 12. szám alatti lakos csapadékv íz elvezetéssel kapcsolatos panaszának megtárgyalásáról


357/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak megválasztásáról


358/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat

Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulással kötött Társulási Megállapodás módos ításának elfogadásáról


359/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
a lejárt határidejű határozatokról

Z-360/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
„Abony Város Díszpolgára” cím adományozásáról

Z-361/2010. (XI. 25.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet intézményvezető – főigazgató (magasabb vezető) munkakört betöltő Dr. Pusztai Dezső közalkalmazotti bérének és vezetői pótlékának megállapításáról

362/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Dr. Homoki Ildikó gyermekorvos részére önálló rendelőhelyiség biztos ításáról szóló 349/2010.(XI.25.) számú Képviselő-testületi határozat módos ítása c ímű napirendi pont levételéről


363/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
az Egészségügyi Központ befejezési munkálatai során felmerült problémákról szóló tájékoztató megtárgyalásáról


364/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet használatbavételéhez szükséges pénzügyi fedezet biztos ításáról


365/2010. (XII. 02.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Ivóv ízminőség-jav ítási és Ivóv ízhálózat rekonstrukciós programjának megvalós ítása KEOP – 1.3.0/2F/09-2009/007 azonos ító számú projekt közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési Ad-Hoc Bizottság tagjainak kiegész ítéséről


366/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének módos ítása c ímű napirendi pont felvételéről


367/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat

a Kátyúkárosultak kérelmének elb írálása c ímű napirendi pont levételéről, valamint a Peres eljárás ind ítása az Allianz Hungária Zrt. biztos ító társasággal szemben c ímű napirendi pont felvételéről


Z-368/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Önkormányzata „Kreatív Kópévár – Új bölcsőde létesítése Abonyban” tárgyú KMOP-4.5.2-09-2009-0024 azonosító számú projekt kivitelezési feladatainak ellátására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról

Z-369/2010. (XII. 16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a SANAMED Kft. és Abony Város Önkormányzat között lévő az önkormányzat egészségügyi járóbeteg-szakellátás működtetésére vonatkozó egészségügyi ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetés időpontjának módosításáról

370/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Peres eljárás ind ítása az Allianz Hungária Zrt. biztos ító társasággal szemben


371/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Városfejlesztési társaság alap ító okiratának elfogadásáról


372/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi rendezvényterv elfogadásáról


373/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Intézmények Alap ító Okiratának módos ításról


374/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Bihari Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme a Városi Sportcsarnok tér ítésmentes használatáról


375/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzata és az Abonyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás módos ításáról


376/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Vasút út 15. szám alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról


377/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Tájékoztató a közterületek virágos ítási programjáról, az elmúlt évben tett intézkedésekről


378/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város útalappal ellátott útjaira sebességkorlátozó táblák kihelyezéséhez fedezet biztos ításáról.


379/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
KMOP-2.3.1/C 2008-0008 jelű, „Parkolók és csomópontok fejlesztése c ímű projekt konzorciumi együttműködési megállapodás módos ításáról


380/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a KMOP-4.5.3-09-2009-0040 Az alapfokú közoktatáshoz való egyenlő hozzáférés megvalós ítása az abonyi Somogyi Imre Általános Iskolában c ímű projekt sikeres lezárásához informatikai tanulmány kész ítésére cég
megb ízásáról


381/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
A KMOP-5.2.1/B-09-1f-2010-0019 „Lehetőségeink Fő tere – Abony Város Integrált településközpont fejlesztése c ímű projekthez szükséges rehabilitációs mérnöki tanulmány kész ítésére cég megb ízásáról


382/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Képviselő-testületi ülések kábeltelev íziós közvet ítésére és h írmagazin kész ítésére érkezett javaslat megtárgyalásáról


383/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Alap ító Okiratának jóváhagyásáról


384/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Megb ízás Abony Város Önkormányzata tevékenységéhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok ellátására.


385/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Abony Város Intézményei által használt korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak bérleti d íjának jóváhagyására


386/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a 2011. évi Nemzeti Vágtához kapcsolódó Vágta Korzón való megjelenés biztos ításáról


387/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Gyermekétkeztetés 2011. évi intézményi tér ítési d íjainak meghatározásáról


388/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
a Csatorna II. ütem hátralékaival kapcsolatos intézkedések eredményéről szóló tájékoztató elfogadásáról


389/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról


390/2010. (XII.16.) sz. Képviselő-testületi határozat
Szándéknyilatkozat az Alerion Hungária Energetika Kft-vel történő együttműködésről szélerőmű tárgyában